Onze gemeente 

Jong, oud, al jaren christen of nog maar sinds heel kort: onze gemeente bestaat uit een verscheidenheid aan mensen met ieder een eigen, uniek verhaal. Wat ons bindt is ons geloof in God de Vader, Jezus Zijn Zoon en de Heilige Geest. Dat geeft ruimte. Bijvoorbeeld voor verschillen in beleving of uiting van ons geloof.

Ons geloof en missie

Wij geloven. In God die de aarde gemaakt heeft. Die in Zijn Zoon Jezus Christus mens is geworden. Die naar de aarde kwam om ons te redden van de dood. Deze redding kunnen wij niet verdienen, maar wordt ons uit genade geschonken. Als wij geloven.

Missie

Onze missie luidt “Geloven. Gegeven. Getuigen”. Geloven staat voor onze band met de drie-enige God. Hij begint en geeft ons het leven. Gegeven staat voor het gemeente zijn; we zijn gegeven aan elkaar om samen te leven en te zorgen voor elkaar. Getuigen staat voor onze opdracht in de wereld.

Ons gebouw 

Sinds 2011 is Kerkelijk Centrum de Regenboog het thuis van onze gemeente. Deze moderne en multifunctionele locatie staat midden in de wijk Drielanden en vormt zowel op zondag als op doordeweekse dagen een plaats van ontmoeting en bezinning. Meer informatie vind je op de website van het kerkelijk centrum. We ontmoeten je graag in De Regenboog!

Onze organisatie

Onze gemeente maakt, samen met twee andere wijkgemeentes, deel uit van de Hervormde Gemeente Harderwijk en is daarmee onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De PKN is nog betrekkelijk jong: sinds mei 2004 hebben de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk zich verenigd tot de Protestantse Kerk in Nederland. Meer informatie over de Hervormde Gemeente Harderwijk vind je hier. Klik hier voor meer informatie over de PKN.

Groene kerk

Kerken en geloofsgemeenschappen hebben alles in huis om mensen te motiveren zich verantwoordelijker te gedragen en dit als geloofsgemeenschappen ook in de praktijk te brengen. Het doel met de Groene Kerkenactie is om kerken te helpen een zichtbare, positieve rol te spelen bij de noodzakelijke maatschappelijke transitie om de slechte gevolgen van onze huidige levensstijl (klimaatproblematiek, uitputting van grondstoffen, aantasting van de waardigheid van mens en dier, afnemende biodiversiteit) te niet te doen. De veranderingen die de transitie met zich mee brengen, zullen voor ieder groot zijn. Kerken, gevoed door hun waarden en geloof, kunnen hierbij een positieve, begeleidende rol spelen. Geloof betekent invulling geven aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep (rentmeesterschap). Verduurzaming hoort bij de missie van kerk-zijn en geloven.
 Sinds september 2019 mag KC De Regenboog zich een groene kerk noemen. Meer informatie op www.groenekerken.nl

Onze geschiedenis

De Wijkgemeente De Regenboog kent haar oorsprong als Wijkgemeente 4 van de Hervormde Gemeente Harderwijk.

Lid worden?

Wil je lid worden van onze gemeente? Van harte welkom! Sta je ingeschreven bij de PKN en ben je in de wijk Stadsweiden of Drielanden komen wonen? Dan wordt je automatisch overgeschreven. Is dat niet het geval? Neem dan contact op met onze wijkpredikant Pieter Both (cpieterboth@gmail.com) en het kerkelijk bureau om je lidmaatschap in orde te maken! Kijk hier voor meer informatie.

Beleidsplan 2020-2024

Het beleidsplan voor 2020-2024 is hier te lezen.

Privacy.

Als kerkelijke gemeente gaan we zorgvuldig om met de privacy van gemeenteleden en kerkbezoekers! In ons privacystatement lees je hoe we dit vorm geven.