Onze gemeente 

Jong, oud, al jaren christen of nog maar sinds heel kort: onze gemeente bestaat uit een verscheidenheid aan mensen met ieder een eigen, uniek verhaal. Wat ons bindt is ons geloof in God de Vader, Jezus Zijn Zoon en de Heilige Geest. Dat geeft ruimte. Bijvoorbeeld voor verschillen in beleving of uiting van ons geloof.

Ons geloof en missie

Wij geloven. In God die de aarde gemaakt heeft. Die in Zijn Zoon Jezus Christus mens is geworden. Die naar de aarde kwam om ons te redden van de dood. Deze redding kunnen wij niet verdienen, maar wordt ons uit genade geschonken. Als wij geloven.

Missie

Dit geloof leidt tot een missie. Deze hebben wij als gemeente zo omschreven: “Met Jezus naar onze naaste gaan om samen bij Hem te komen”. Dat houdt een verantwoordelijkheid van ons in. Daar mag je ons op aanspreken.

Ons gebouw 

Sinds 2011 is Kerkelijk Centrum de Regenboog het thuis van onze gemeente. Deze moderne en multifunctionele locatie staat midden in de wijk Drielanden en vormt zowel op zondag als op doordeweekse dagen een plaats van ontmoeting en bezinning. Meer informatie vind je op de website van het kerkelijk centrum. We ontmoeten je graag in De Regenboog!

Onze organisatie

Onze gemeente maakt, samen met twee andere wijkgemeentes, deel uit van de Hervormde Gemeente Harderwijk en is daarmee onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De PKN is nog betrekkelijk jong: sinds mei 2004 hebben de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk zich verenigd tot de Protestantse Kerk in Nederland. Meer informatie over de Hervormde Gemeente Harderwijk vind je hier. Klik hier voor meer informatie over de PKN.

Onze geschiedenis

De Wijkgemeente De Regenboog kent haar oorsprong als Wijkgemeente 4 van de Hervormde Gemeente Harderwijk.

Lid worden?

Wil je lid worden van onze gemeente? Van harte welkom! Sta je ingeschreven bij de PKN en ben je in de wijk Stadsweiden of Drielanden komen wonen? Dan wordt je automatisch overgeschreven. Is dat niet het geval? Neem dan contact op met het kerkelijk bureau om je lidmaatschap in orde te maken! Kijk hier voor meer informatie.

Beleidsplan 2015 – 2019

Het beleidsplan voor 2015 – 2019 is  hier te lezen.

Privacy.

Als kerkelijke gemeente gaan we zorgvuldig om met de privacy van gemeenteleden en kerkbezoekers! In ons privacystatement lees je hoe we dit vorm geven.