Opzet pastoraat
Het pastoraat wordt uitgevoerd door een pastoraal team. In dit team zitten ambtsdragers en niet-ambtsdragers. Er is een groep voor de mensen boven de 80 jaar, een groep voor de mensen onder de 80 jaar en een groep voor Omzien naar Elkaar.

Pastoraat onder de 80 jaar 
– We bezoeken mensen als we weten dat er vreugdevolle of verdrietige omstandigheden zijn of als er een verzoek is om langs te komen. We gaan dus niet structureel de hele gemeente door. De kerkenraad gaat ervanuit dat iedereen in een kleine groep (huiskring of anderszins) actief is. Daar vindt de eerste zorg voor elkaar plaats. Nieuwe leden worden door het team bezocht.
– Het pastoraat wordt uitgevoerd door tweetallen (soms een drietal) die gekoppeld zijn aan een stukje van het grondgebied van onze wijkgemeente (er is ook een wijk voor de mensen die buiten ons grondgebied wonen). Elk koppel voert het pastoraat uit. Hierbij maakt het niet uit of iemand ouderling is of niet. Het is niet zo dat bij ‘ernstiger zaken’ alsnog een ouderling komt.

Natuurlijk kun je  altijd zelf contact opnemen als je iemand wil spreken. Ook is het erg fijn als je weet van iemand die ziek is, als dat wordt doorgegeven. Dat gaat het snelst via cpderegenboog@gmail.com. Andere contactgegevens staan op de weekbrief en de website.

Pastoraat boven de 80 jaar 
– We bezoeken jaarlijks al onze gemeenteleden boven de 80 jaar (die daar prijs op stellen). In de praktijk zal dat vaker dan 1 keer per jaar gebeuren.
– Het pastoraat wordt uitgevoerd door het team pastoraat 80 plus. Hierbij maakt het niet uit of iemand ouderling is of niet. Het is niet zo dat bij ‘ernstiger zaken’ alsnog een ouderling komt. Gezien het lage aantal ouderen in onze wijk is er maar één wijk 80 plus. Dit pastoraat wordt gedaan door de volgende mensen: Henk Tomassen; Nancy Schipper; Sjoukje Luiting; Margriet van Dijk.

Gemeenteleden boven de 80 jaar worden persoonlijk geïnformeerd.

Pastoraat Omzien naar elkaar
Er worden mensen bezocht die behoefte hebben aan regelmatig laagdrempelig bezoek. Brenda Hannessen coördineert deze groep.

Taak ambtsdragers
De ambtsdragers in het team zorgen voor het team. Ook sturen zij het pastorale team aan en leggen verantwoording af aan de kerkenraad. Daarnaast werken ze mee in het team.

Taak predikant
De predikant ondersteunt de teams. Uiteraard bezoekt hij zelf ook mensen. Dat zal zoveel mogelijk naast het bezoek van het pastorale team zijn. Ook het missionaire pastoraat is een belangrijke taak van de predikant.

 

Indeling Stadsweiden pastoraat onder 80 jaar.

Team 1
Gert Schipper
Leen van Haaften

Team 2
Jan Bunschoten
Jan Kramer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeling Drielanden pastoraat onder 80 jaar

Team 3
Jan Seeleman
Vacature

Team 4
Frieda van de Vis
Gerie Zwarts

Team 5
Peter van Hartingsveldt
Jeanette Olde Engberink
Marius den Besten

Team 6
Stefan Bos
Hilda Visser

 

 

 

 

Team 7 bezoekt iedereen die buiten het grondgebied van onze gemeente (binnen en buiten Harderwijk) woont.

Team 7
Gert Roos
Erik Hoksberg