Opzet pastoraat
Het pastoraat wordt uitgevoerd door een pastoraal team. In dit team zitten ambtsdragers en niet-ambtsdragers. Er is een groep voor de mensen boven de 80 jaar, een groep voor de mensen onder de 80 jaar en een groep voor Omzien naar Elkaar.

Pastoraat onder de 80 jaar 
– We bezoeken mensen als we weten dat er vreugdevolle of verdrietige omstandigheden zijn of als er een verzoek is om langs te komen. We gaan dus niet structureel de hele gemeente door. De kerkenraad gaat ervanuit dat iedereen in een kleine groep (huiskring of anderszins) actief is. Daar vindt de eerste zorg voor elkaar plaats. Nieuwe leden worden door het team bezocht.
– Het pastoraat wordt uitgevoerd door tweetallen (soms een drietal) die gekoppeld zijn aan een stukje van het grondgebied van onze wijkgemeente (er is ook een wijk voor de mensen die buiten ons grondgebied wonen). Elk koppel voert het pastoraat uit. Hierbij maakt het niet uit of iemand ouderling is of niet. Het is niet zo dat bij ‘ernstiger zaken’ alsnog een ouderling komt.
– De predikant is, samen met vrijwilligers, actief in de teams 1,3 en 5 (deze teams vormen de linkerkant van onze wijk, links van Stadswei, Ouverturepad en Horsterhout). De kerkelijk werker is, samen met de vrijwilligers, actief in de teams 2,4,6 en 7 (zij zijn actief in de rechterkant van onze wijk en alles buiten ons “grondgebied”).

Natuurlijk kun je altijd zelf contact opnemen als je iemand wilt spreken. Ook is het erg fijn als je weet van iemand die ziek is, als dat wordt doorgegeven. Dit kunt u doen via: Jan Kramer (kerkelijk werker) kramer_jan@outlook.com of Pieter Both (predikant) cpieterboth@gmail.com

Pastoraat boven de 80 jaar 
– We bezoeken jaarlijks al onze gemeenteleden boven de 80 jaar (die daar prijs op stellen). In de praktijk zal dat vaker dan 1 keer per jaar gebeuren.
– Het pastoraat wordt uitgevoerd door het team pastoraat 80 plus. Hierbij maakt het niet uit of iemand ouderling is of niet. Het is niet zo dat bij ‘ernstiger zaken’ alsnog een ouderling komt. Gezien het lage aantal ouderen in onze wijk is er maar één wijk 80 plus. Dit pastoraat wordt gedaan door de volgende mensen: Henk Tomassen; Nancy Schipper; Sjoukje Luiting; Margriet van Dijk.
– Gemeenteleden boven de 80 jaar oud worden jaarlijks bezocht door onze predikant of kerkelijk werker. De predikant heeft de linkerkant van de wijk, de kerkelijk werker de    rechterkant en iedereen die buiten onze wijk woont. De grens wordt gevormd door  Stadswei, Ouverturepad en Horsterhout. Ook het leiden van rouwdiensten wordt verdeeld op basis van deze indeling.

Gemeenteleden boven de 80 jaar worden persoonlijk geïnformeerd.

Pastoraat Omzien naar elkaar
Er worden mensen bezocht die behoefte hebben aan regelmatig laagdrempelig bezoek. Brenda Hannessen coördineert deze groep.

Taak ambtsdragers
De ambtsdragers in het team zorgen voor het team. Zij zijn de verbinding met de wijkkerkenraad, stimuleren het pastorale team en werken van harte mee in het pastoraat.

Taak predikant & kerkelijk werker
De predikant en kerkelijk werker ondersteunen de teams. Uiteraard bezoeken zij zelf ook mensen. Dat zal zoveel mogelijk naast het bezoek van het pastorale team zijn.
Het missionaire pastoraat is een belangrijke taak van de predikant. De kerkelijk werker stuurt het pastorale team aan.

 

Indeling Stadsweiden pastoraat onder 80 jaar.

Team 1 en 2
Gert Schipper
Leen van Haaften
Jan Bunschoten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeling Drielanden pastoraat onder 80 jaar

 

Team 3
Jan Seeleman
Andrea Heldoorn

Team 4
Frieda van de Vis
Gerie Zwarts

Team 5
vacant

Team 6
Stefan Bos
Hilda Visser

 

 

 

 

Team 7 bezoekt iedereen die buiten het grondgebied van onze gemeente (binnen en buiten Harderwijk) woont.

Team 7
Gert Roos
Dorina Steenbergen