Elk jaar wordt er een Alpha cursus gegeven. In 10 avonden en op 1 zaterdag willen we met elkaar doorpraten over het thema:  “Is er meer?” Hierbij komen vragen aan bod als: Wie is Jezus? Waarom stierf hij voor onze zonden? Bidden en de bijbellezen; waarom en hoe doe je dat? Hoe leidt God ons?

 

Elke bijeenkomst starten we met een gezamenlijke maaltijd zodat we elkaar echt leren kennen. Daarna behandelen we het onderwerp van die avond. Alpha is voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof.

Wil je je vast aanmelden of eerst meer informatie ontvangen?
Mail dan naar Saskia de Boer: alpha.regenboog@gmail.com

 

Over Alpha
De Alpha cursus is al in de jaren zeventig ontstaan in een Londense kerk. In de jaren negentig verspreidde de cursus zich snel over Engeland en andere delen van Europa. Meer dan 16 miljoen mensen hebben wereldwijd met plezier Alpha gevolgd. In Nederland gingen 195.000 mensen je voor.