Elk jaar wordt er een Alpha cursus gegeven. Op 11 dinsdagavonden en op 1 zaterdag willen we met elkaar doorpraten over het christelijk geloof. Tijdens deze avonden is er tijd om elkaar te Ontmoeten.

We starten met een lekkere maaltijd zodat we elkaar echt leren kennen. Daarna gaan we aan de slag met een belangrijke vraag. Er wordt een persoonlijk praatje gehouden over onderwerpen als: Wie is Jezus? Wat is bidden en waarom en hoe doe je dat? Hoe ga ik om met het kwade in de wereld en in mijzelf? Geneest God ook nu nog? Iedere deelnemer is vrij om al zijn of haar vragen te stellen. Met elkaar willen we Ontdekken wat de bijbel ons aan waarheden geeft voor iedere dag.

Nu de maatregelen rondom corona versoepeld zijn, kunnen we weer een Alpha cursus organiseren. Deze start op 14 september 2021. We kijken er erg naar uit je dan te begroeten!

Voor aanmelden of meer informatie kun je mailen dan naar Saskia de Boer: alpha.regenboog@gmail.com

 

Over Alpha
De Alpha cursus is al in de jaren zeventig ontstaan in een Londense kerk. In de jaren negentig verspreidde de cursus zich snel over Engeland en andere delen van Europa. Meer dan 16 miljoen mensen hebben wereldwijd met plezier Alpha gevolgd. In Nederland gingen 350.000 mensen je voor.

We zien je graag verschijnen, welkom!