Vragen?

Voor vragen kun je terecht bij:

Scriba
Geerling uit de Bosch
email: scriba@regenboog.hervormdharderwijk.nl

Predikant
Pieter Both
email: cpieterboth@gmail.com
tel: 06-54985509

Kerkelijk werker
Jan Kramer
email: Kramer_jan@outlook.com
tel: 06-21996115

Veilige kerk / vertrouwenspersoon

Adres Kerkgebouw

De Regenboog
Biezenplein 1
3845 KA Harderwijk
tel: 0341–421797

 

Beheerder

Peter Timmer
beheerder.regenboog@gmail.com
tel: 06–83672525

 

Het gebouw wordt beheerd door een stichting. Op de website van de stichting zijn alle gegevens over verhuur te vinden.

Redactie weekbrief (Inleveren kopij uiterlijk donderdagavond vóór 22:00 uur)
Helma Klaassen en Mechteld Meijer
weekbrief@regenboog.hervormdharderwijk.nl

Gebedsteam
gebed@regenboog.hervormdharderwijk.nl

Pastoraat
Jan Kramer (kerkelijk werker) kramer_jan@outlook.com of Pieter Both (predikant) cpieterboth@gmail.com

Kerkelijk bureau (voor ledenadministratie)
kerk.bureau0126@gmail.com