Vragen?

Voor vragen kun je terecht bij onze scriba:

Geerling uit de Bosch
email: scriba@regenboog.hervormdharderwijk.nl

of predikant

Pieter Both

email: cpieterboth@gmail.com

0341 267735

Adres Kerkgebouw

De Regenboog

Biezenplein 1

3845 KA Harderwijk

0341 – 421797

Het gebouw wordt beheerd door een stichting. Op de website van de stichting zijn alle gegevens over verhuur te vinden.

Redactie weekbrief
Saskia de Boer en Helma Klaassen
weekbrief@regenboog.hervormdharderwijk.nlInleveren kopij uiterlijk donderdagavond voor 22:00 uur

Gebedsteam
gebed@regenboog.hervormdharderwijk.nl

Pastoraat
cpderegenboog@gmail.com

Kerkelijk bureau (voor ledenadministratie)
kerk.bureau0126@gmail.com