In 2019 heeft de wijkkerkenraad van De Regenboog besloten om de band met de Apostolic Church Tessaloniki verder uit te bouwen. Wat is dat voor kerk?

Jezus laten zien

“Ik wil niks doen waardoor mensen verder bij Jezus vandaan komen”. Deze uitspraak typeert de ACT, de Apostolic Church Thessaloniki. Zo hebben ze wortels in de Pinkstertraditie, maar ze merkten dat het mensen afstootte, dus gebruiken ze die naam niet actief. Zo zijn ze bezig met vluchtelingen, omdat Christus hen voordeed hoe belangrijk het is om te delen van wat je hebt. Zo gaan ze een keer in de week de straat op, om eten uit te delen aan Grieken die door de economische crisis niet meer in het bezit van een woonplek zijn. Op die manier laten ze zien hoe Jezus Christus gestalte in hen krijgt.

Vluchtelingen

De voorganger van deze gemeente, Pastor Paul, kreeg ruim vier jaar geleden een woord van de Heer: Hij moest ook buiten zijn gemeente voorganger zijn. In eerste instantie betrok hij dat op een grotere inspanning om missionair te zijn. Maar vlak daarna kwamen de eerste vluchtelingen. Ze kwamen ’s nachts met de trein en werden dan vervoerd naar kampen in de buurt van Thessaloníki. De gemeente begon hen thee te geven op hun doorreis. Steeds meer werd de gemeente actief in de kampen en deelde ze eten en kleding uit. In de eerste jaren konden ze makkelijk de kampen in. Nu is dat een stuk lastiger, omdat de kampen zijn afgesloten. Niet iedereen kon de focus op vluchtelingen meemaken. Want de Grieken hadden het toch ook zelf lastig genoeg. En er waren genoeg vragen te stellen bij de redenen waarom mensen wegtrokken. De kerk geeft daar een duidelijk antwoord op: het is niet aan ons om alles te doorgronden. Wij hebben te maken met mensen in de straten die hulp nodig hebben. Dat moeten we doen, zoals Jezus deed.

Op dit moment is de georganiseerde hulp in de kampen ingewikkeld. Wel is nog veel contact met individuele vluchtelingen. Elke vrijdag komen ze naar de kerk voor een Alphacursus of een variant daarvan. Prachtig om te zien hoe zo’n 20 mensen uit Iran Jezus Christus aanbidden en over hem lezen. Ze gaan niet zonder eten weg.

Diensten

De ACT houdt veel diensten. Twee op zondag en nog een op woensdag en ook nog een op zaterdag. Voor een Griekse kerk met Pinksterwortels is het nog niet eens zoveel. Er zijn ook kerken die dagelijks bij elkaar komen.

De diensten beginnen met een blok aanbidding in wat wij de ‘opwekkingstraditie’ zouden noemen. We zongen ook een lied dat we zo in het Nederlands mee konden zingen. Alle liederen worden eronder in het Engels geprojecteerd, omdat mensen uit alle culturen aanwezig zijn in de diensten. De dienst wordt direct vertaald in het Engels. Via een uitgedeelde geluidssetkonden wij dan ook de dienst volledig volgen. Na de aanbidding volgt een gebed voor zieken en wat mededelingen. Daarna volgt de preek. De dienst wordt afgesloten met een serie liederen. Ondertussen is gelegenheid tot persoonlijke voorbede. De dienst duurt zo’n 2 uur, maar dit verloopt wel anders dan de Nederlandse tijdsbesteding. Zo was om 10 uur, bij het begin van de dienst, zeker de helft nog niet aanwezig. Deze mensen druppelde in de loop van de dienst naar binnen.

Pastor Paul vertelde dat ze zo’n 20 jaar geleden alleen maar met een orgel zongen. Dat hadden ze langzaam veranderd, omdat ze merkten dat het orgel niet zo geschikt meer was om mensen bij de Here Jezus te brengen. Daar moesten mensen wel erg aan wennen. Hier en daar zijn er ook mensen weggegaan, zeker ook door de keuze om zich te richten op de vluchtelingen. Niet iedereen kon dat meemaken, omdat de Grieken het zelf ook al moeilijk hadden door de economische crisis.

Diverse zaken

De grote kerk in Griekenland is de Grieks orthodoxe kerk. Dit is de staatskerk. Veel delen die in Nederland onder de burgerlijke stand vallen, gaan via die kerk. Bijna iedereen is daar op die manier ook lid van, maar het kerkbezoek is erg laag. De ACT wordt soms tegengewerkt door de Grieks-Orthodoxe kerk. Zo is het lastig om te trouwen en een kind aan te geven buiten de Grieks-Orthodoxe kerk om.

De kerk is buiten het gebouw. Deze houding is heel belangrijk voor ACT. Het is de opdracht om het evangelie te delen met wie je op je weg tegenkomt. Daarbij mogen er geen menselijke belemmeringen zijn om dichter bij Jezus Christus te komen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Ook voor hen is het moeilijk om mensen te bereiken. Door de economische crisis is wel de welvaart weggevallen, waardoor mensen opener zijn voor het evangelie.

Gebed speelt een belangrijke rol in de ACT. Een paar jaar geleden was er elke week een bidstond in plaats van de middagdienst. Op een gegeven moment ging de kerk naar buiten en al wandelend gingen ze door de buurt. Dat was wennen voor de meeste mensen, maar het heeft veel teweeggebracht in de kerk. Daar is de gerichtheid naar buiten begonnen en is de kerk zich bewust geworden dat ze Jezus Christus naar buiten moesten brengen.

Een interessante vraag die ons gesteld werd, was hoe we omgingen met kinderen die geboren worden uit een relatie van ouders met gelijk geslacht. We hadden net een gemeenteavond daarover gehad. We vonden elkaar erin dat we geen belemmeringen mogen opwerpen om mensen dichter bij Christus te laten komen.

Pastor Paul heeft naast zijn voorgangerschap een baan. Daardoor kan hij niet al zijn tijd aan de kerk besteden. Dat is best lastig, want ook daar is het zo dat de kerk pas is geweest als de dominee een zieke heeft bezocht.

Wat is het goed om met een kerk in een andere situatie contact te hebben. Het is zeer bemoedigend om te zien hoe God werkt!