De kerkenraad is het bestuur van een gemeente en bestaat uit ouderlingen en diakenen. Ieder lid van de kerkenraad heeft een eigen taak. Tezamen zijn de leden eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeente.

Zo waakt de kerkenraad bijvoorbeeld over de inhoud van de preken, kringen en catechisaties. Maar ook de huisbezoeken en de diaconie zijn belangrijke verantwoordelijkheden van de ouderlingen en diakenen. De kerkenraad staat in dienst van de gemeente. Zij horen dan ook graag jouw mening of vraag. Ook als je (persoonlijk) tegen zaken aanloopt, kun je altijd contact opnemen

Moderamen

A.J.C. Gijsbertsen (Ouderling – preses)
Sophialaan 8
3851 XJ Ermelo
0341 – 760428
aj.gijsbertsen@gmail.com

 

 

E. den Harder (Verslaglegging)

Ouderlingen

C.J. Vosselman (Ouderling Eredienst)
Kennedylaan 40
3844 BD Harderwijk
0341 – 434588
cjvosselman@hccnet.nl

 

A. Polinder (Ouderling Jeugd)
Chopindreef 15
3845 BA Harderwijk
06 – 55118915
arnoldpolinder@gmail.com

 

A. Palland (Ouderling Vorming & Toerusting)
Oltmansstraat 4
3842 ZX Harderwijk
pallandasje525@gmail.com

 

L. Jurg (Ouderling kerkrentmeester)
Horloseweg 61/A
3853 MJ Ermelo
0341 – 563215
l.jurg@cobaltenergie.nl

 

H. Zwarts (Ouderling Evangelisatie)
Churchill-laan 17
3844 BK Harderwijk
06-30731889
henrizwarts@gmail.com

Pastoraat

P.W. van Hartingsveldt (Ouderling)
Chansondreef 42
3845 GZ Harderwijk
0341 – 416106
pwvanhartingsveldt@gmail.com

 

H. Tomassen (Ouderling)
Chopindreef 66
3845 BG Harderwijk
0341 – 430916
htomassen@solcon.nl

 

J. Bunschoten (Ouderling)
Van Noortlaan 44
3843 HC Harderwijk
06 – 50823500
jbunschoten44@gmail.com

 

G. Schipper (Ouderling)
Eisenhowerlaan 11
3844 AR Harderwijk
0341 – 423073
schipper277@zonnet.nl

 

M. den Besten (Ouderling)
Oldenallerhout 29
3845 EA Harderwijk
0341 – 434939
mm.denbesten@gmail.com

 

A. Krikke (Ouderling)
Schippersmeen 24
3844 CR Harderwijk
0341 – 415548
andrekrikke@solcon.nl

 

J. Kramer (Ouderling)
Chopindreef 49
3845 BB Harderwijk
0341 – 750965
kramer_jan@outlook.com

Diaconaat

 

D. de Graaf (Diaken)
Chopindreef 51
3845 BB Harderwijk
06 – 30723173
info@btdegraaf.nl

 

L.J. Boone (Diaken)
Beethovendreef 3
3845 AR Harderwijk
lj_boone@hotmail.com

 

H.Luiting (Diaken)
Veldkersmeen 77
3844 RG Harderwijk
06-10683069
h.luiting@gmail.com

 

H. van den Belt (Diaken)
Beneluxlaan 152
3844 AN Harderwijk
06-10530545
vandenbelt1976@outlook.com

 

H. Luehof (Diaken)
Dassenbergerhout 41
3845 HG Harderwijk
06-51730387
luehofendevries@live.nl