De kerkenraad is het bestuur van een gemeente en bestaat uit ouderlingen en diakenen. Ieder lid van de kerkenraad heeft een eigen taak. Tezamen zijn de leden eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeente.

Zo waakt de kerkenraad bijvoorbeeld over de inhoud van de preken, kringen en catechisaties. Maar ook het pastoraat en de diaconie zijn belangrijke verantwoordelijkheden van de ouderlingen en diakenen. De kerkenraad staat in dienst van de gemeente. Zij horen dan ook graag jouw mening of vraag. Ook als je (persoonlijk) tegen zaken aanloopt, kun je altijd contact opnemen

Moderamen

 

Klaas Jan van Roekel (Ouderling – preses)
06 – 51013180
k_van_roekel@hotmail.com

 

Geerling uit de Bosch (Ouderling-scriba)
0341-424026
scriba.regenboog@gmail.com

 

Jan Kramer (Ouderling met opdracht)
06 – 21996115
kramer_jan@outlook.com

 

Pieter Both (Predikant)
0341 267735
cpieterboth@gmail.com

Ouderlingen

 

Jelle van de Glind (Ouderling Jeugd)
06 – 27412596
fam.vdglind@outlook.com

 

Rein Westerduin (Ouderling Jeugd)
rtwesterduin@gmail.com

 

Dick van der Stouw (Ouderling Groeien in geloof)
dickvdstouw@gmail.com

 

Henri Zwarts (Ouderling Evangelisatie)
06-30731889
henrizwarts@gmail.com

 

Vacature (Ouderling Missionair werk)

Pastoraat

 

Henk Tomassen (Pastoraal Ouderling)
0341 – 430916
htomassen@solcon.nl

 

Gert Schipper (Pastoraal Ouderling)
0341 – 423073
schipper@solcon.nl

 

Jan Seeleman (Pastoraal Ouderling)
06-53670570
jseeleman@hetnet.nl

Diaconaat

 

Henk Luiting (Diaken)
06-10683069
h.luiting@gmail.com

 

Henry van den Belt (Diaken)
06-10530545
vandenbelt1976@outlook.com

 

Harry Luehof (Diaken)
06-51730387
luehofendevries@live.nl

 

Andree Hoeven (Diaken)
0341 419836
amhoeven@hotmail.com

 

Wim Luiting (Diaken)
0341 419819
wluiting@kabelfoon.nl