Welkom op de pagina van wijkgemeente De Regenboog

De Regenboog is één van de drie wijkgemeenten van de Hervormde Gemeente Harderwijk. Onze missie luidt “Met Jezus naar onze naaste gaan om samen bij Hem te komen”. We nodigen je van harte uit om een dienst of een andere activiteit bij te wonen. Deze vinden plaats in het Kerkelijk Centrum de Regenboog, in de wijk Drielanden. Graag tot ziens!

De kinderbijbelklub!

voorjaarsvakantie
van 10:00-14:30 uur
Diverse kerken in Harderwijk

De KinderBijbelKlub wordt in de voorjaarsvakantie georganiseerd in verschillende kerken in Harderwijk. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn van harte welkom op een van de aangegeven locaties (klik hier voor meer informatie over de locaties).

Het thema dit jaar is: Schatrijk!

In de kerken die 1 dag organiseren zal er in de ochtend een verhaal verteld worden en natuurlijk zingen we met elkaar. Daarna wordt er geknutseld, er wordt samen gegeten, spelletjes gespeeld een filmpje gekeken of bijvoorbeeld proefjes gedaan.

Het Visnet, welke 3 ochtenden organiseert, beginnen ze elke ochtend met een verhaal, zingen en knutselen een werkje van het thema.

Het is de bedoeling dat alles laagdrempelig word ingestoken, dit om zoveel mogelijk kinderen te bereiken.

Kom je ook gezellig naar de kinderbijbelklub? Welkom!

Samen naar EO jongerendag!

Met de bus naar de EO jongerendag op 6 juni 2020!

Op 6 juni 2020 is de jaarlijkse EO jongerendag in Ahoy in Rotterdam. Vanuit de Hervormde kerk Harderwijk willen we graag met zo veel mogelijk jongeren en/of event-liefhebbers hiernaartoe gaan. De bedoeling is om met z’n allen in een bus vanaf de Regenboog te vertrekken. Voor de busrit wordt een kleine bijdrage gevraagd van 5 euro per persoon. Exacte vertrektijd volgt nog maar hou er rekening mee dat we ’s avonds rond 23.00 uur weer terug in Harderwijk zijn.

Opgave bus-ticket: eojongerendagharderwijk@gmail.com
Ticket EO jongerendag: De kaartverkoop voor de EO-jongerendag (ca. 15 euro) gaat open op 24 januari 2020 om 16.00 uur via www.eojongerendag.nl. Om zeker te zijn van een kaartje kun je je alvast opgeven voor de pre-sold via https://beam.eo.nl/eo-jongerendag-2020/
Voor vragen kun je mij (Rein Westerduin/jeugdouderling) benaderen of bellen (06-37623693).

Gebedscursus kinderen

vanaf 26 januari 2020
aanvang 16:30
KC De Regenboog

Op 26 januari, 9 en 23 februari en op 8 maart is er een gebedscursus voor kinderen. We beginnen  om 16.30 en het duurt ongeveer een uurtje. Welkom. Opgeven is niet nodig. De ouders zijn natuurlijk ook welkom.

Graag tot dan!

Samen kerk zijn

 

Kerk zijn we samen. Dat is mooi te zien in een gemiddelde kerkdienst. Er zijn dan zo’n veertig vrijwilligers actief. Sommigen vertellen de vele kinderen over de Here Jezus. Anderen leiden ons in de aanbidding. Weer anderen zijn bezig met de praktische zaken om al die mensen een plekje te geven. En natuurlijk zijn er de bidders: die voor en na de dienst bidden om een krachtigere doorwerking van Gods genade. Kerk zijn we samen. Dat geldt ook voor de financiële kant van de kerk. Met elkaar zorgen we dat onze gemeenschap in stand blijft. Daar is ieders bijdrage voor nodig.  God geeft ons materiële zaken als geschenk. Laten we gebruik maken van wat we gekregen hebben om onze gemeente de gelegenheid te geven te groeien en te bloeien. Zo blijft de kerk in balans.Je kan geven door het papieren formulier in te vullen. Iedereen heeft een formulier gekregen. Je kan ook via de Scipio app geven. En je kan via de link kerkbalans.hervormdharderwijk.nl via de website geven.

Bedankt!

Kerkdiensten zondag 16 februari

Zondag 16 februari begint de dienst om 10.45. Het is bevestiging ambtsdragers. Pieter Both leidt de dienst. ’s Middags om 16.00 uur is er een doopviering,dan worden Tycho en Mila Doornhof gedoopt. Zondag 23 februari begint de dienst om 9.00 uur en leidt ds. Frans van Velzen de dienst. ’s Middags is de volgende bijeenkomst…

40 Dagentijd

Woensdag 26 februari begint de veertigdagentijd of lijdenstijd. Bij uitstek een tijd om je te bezinnen op je relatie met God. Inkeer en nadenken staan centraal. Tijdens deze tijd worden christenen al eeuwenlang aangemoedigd tot een sobere levensstijl en bezinning, ook wel vasten genoemd. Hoe kan je vasten met kinderen of jongeren? Prettig werkt het…

Gebedspastoraat

De wijkkerkenraad heeft besloten om naast het bestaande pastoraat een team gebedspastoraat op te richten. Gebedspastoraat is die vorm van pastoraat waarbij het gebed het beslissende onderdeel is om mensen dichter bij de Here Jezus te brengen. Soms kan het gaan om fysieke genezing, vaker zie je dat mensen innerlijke genezing nodig hebben. Het kan…