Welkom op de pagina van wijkgemeente De Regenboog

De Regenboog is één van de drie wijkgemeenten van de Hervormde Gemeente Harderwijk. Onze missie luidt “Met Jezus naar onze naaste gaan om samen bij Hem te komen”. We nodigen je van harte uit om een dienst of een andere activiteit bij te wonen. Deze vinden plaats in het Kerkelijk Centrum de Regenboog, in de wijk Drielanden. Graag tot ziens!

 

UPDATE 19-03-2020: GEEN KERKELIJKE ACTIVITEITEN IN DE REGENBOOG 

Ook in deze onzekere tijden stellen we ons vertrouwen in God onze Vader. Dat ontslaat ons echter niet van onze verantwoordelijkheden en we zullen als kerk ook weloverwogen keuzes moeten maken. Op basis van de adviezen vanuit onze overheid en de PKN heeft de kerken-raad besloten alle kerkelijke activiteiten die in de Regenboog plaatsvinden voorlopig niet door te laten gaan. Dat betekent concreet dat clubs, catechisaties, gebedsmomenten en alle andere activiteiten die normaal in De Regenboog plaatsvinden, niet doorgaan.

Nieuwe wegen
Het is mooi om te zien hoe er binnen deze groepen nieuwe (digitale) wegen worden gevonden om toch met elkaar in verbinding te blijven. Zo zal de wijkkerkraad online vergaderen en gaat Pieter proberen om via Instagram catechisatie te geven. We dagen iedereen hier ook in uit om op andere manieren verbinding met elkaar te houden. Bijvoorbeeld via een online huiskring of gebedsmoment!

Blijf de diensten volgen!
De internationale kerkdienst van 22 maart en de gemeenteavond van 1 april gaan weliswaar niet door, maar we blijven diensten organiseren! Deze zijn online, via kerkradio en CAI kanaal 703 te volgen en we zullen daarin ook wegen zoeken om interactie plaats te laten vinden. We vinden het belangrijk dat diensten zoveel als mogelijk een volwaardige dienst zijn – ondanks dat we geen bezoekers kunnen toelaten. We nemen dus niet eerder in de week een opname op, maar zijn live te volgen op de tijden die we gewend zijn (09:00u en 10:45u). Ook de muziekgroep zal een bijdrage leveren en Pieter houdt een preek.

 

Voorbehoud
Uiteraard zijn onze voornemens onder voorbehoud van de ontwikkelingen die elkaar soms snel opvolgen. We hopen en bidden dat we elkaar spoedig weer ontmoeten in een bomvolle Regenboog!

Kerkdiensten ook live te volgen via CAI Harderwijk
Binnen de Stichting Kerkradio-Televisie Gemeente Harderwijk (SKTGH) is met toestemming van alle kerkenraden besloten de live tv beelden van de kerkdiensten tot nader order aan alle inwoners van Harderwijk en Hierden ter beschikking te stellen.  Dit vanwege het dringende advies van de overheid om samenkomsten zoveel mogelijk in te perken.

U kunt dan de volgende kerken zien (mits daar een dienst is):
Kanaal 701  Grote Kerk   702: Bethelkerk    703: de Regenboog (Protestante – en Hervormde gemeente) 704: Dorpskerk Hierden  705: het Visnet    706: Chr. Gereformeerde kerk de Zaaier     707: Plantage kerk 710: Petra kerk

Meer informatie
Uiteraard mag u komende tijd meer communicatie rondom deze wijzigingen verwachten. Voor vragen rondom het coronavirus verwijzen we naar de website www.rijksoverheid.nl. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met onze scriba.

Door het coronavirus heeft de voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten een tekort aan producten voor mensen in financiële nood. Daarom heeft stichting Present in samenwerking met de kerken een inzamelingsactie opgezet voor en door Harderwijkers en Hierdenaren om wekelijks op verschillende plekken in Harderwijk boodschappen in te leveren. Doet u mee? U kunt dan op een aangegeven tijdstip de…

Ook in deze onzekere tijden stellen we ons vertrouwen in God onze Vader. Dat ontslaat ons echter niet van onze verantwoordelijkheden en we zullen als kerk ook weloverwogen keuzes moeten maken. Op basis van de adviezen vanuit onze overheid en de PKN heeft de kerkenraad besloten alle kerkelijke activiteiten die in de Regenboog plaatsvinden voorlopig niet door…

Juist nu, in een periode waarin steeds nieuwe maatregelen rondom het coronavirus bekend worden gemaakt, is het belangrijk om te zien naar ongeruste kwetsbare mensen. Door ziekte kan bijvoorbeeld mantelzorg wegvallen. Naast een luisterend oor, kan het dus ook zijn dat deze mensen ‘praktische’ ondersteuning nodig hebben. Voor dergelijke situaties kunnen gemeenteleden, maar ook ambtsdragers en pastoraal werkers een bericht…

Vanaf nu kan je via de Scipio App op je smartphone ook geld geven aan collectes tijdens kerkdiensten. Hoe werkt het? Je koopt een tegoed en bepaalt daarna zelf hoeveel je aan welke collectedoelen wilt geven. Qua principe is dit dus te vergelijken met het kopen van collectemunten. Selecteer ‘collecte’ in het menu van de…

Net als vorig jaar wordt ook dit jaar weer een gezamenlijke kringavond belegd, bedoeld voor de deelnemers van de huiskringen van De Regenboog en alle andere belangstellenden (juist ook zij).Op deze manier wordt de band tussen de verschillende kringen versterkt en wordt contact tussen de verschillende kringen mogelijk gemaakt. Op de avond van vorig jaar…

In de stille week voor Pasen zullen er, zoals al jaren gebruikelijk, weer Passiestilten gehouden worden in de Bethelkerk op 6 t/m 9 april 2020, van 19.30 uur tot 20.00 uur. Belangrijke update: in verband met het coronavirus kunt u de passiestilten op 6, 7 en 8 april in de Bethelkerk NIET bezoeken. De Passiestilten…

Kerkdiensten zondag 29 maart

Zondag 29 maart gaat ds Pieter Both voor in de morgendienst om 10.45. De dienst is te volgen via de livestream en via CAI. Zondag 5 april is er een kerkdienst om 9.00 uur. Ds Pieter Both preekt in deze dienst. Let op! Er worden geen mensen toegelaten tijdens de dienst.

Goede Vrijdag en Stille Zaterdag

Op Goede Vrijdag 10 april zal er een dienst zijn om 20.30. Op Stille Zaterdag 11 april is de dienst om 22.00 uur. Beide diensten worden uitgezonden via de livestream en via CAI.

40 Dagentijd

Door al het gebeuren rond het coronavirus dreigt het project in Baan Phak Ping wat op de achtergrond te raken. Misschien goed om een gift te geven? Dat kan via NL70 RABO 0317 7635 20 tnv Diaconie Herv. Gem. Harderwijk onder vermelding van “matrassen” of “Baan Phak Ping.”