Welkom op de pagina van wijkgemeente De Regenboog

De Regenboog is één van de drie wijkgemeenten van de Hervormde Gemeente Harderwijk. Onze missie luidt “Geloven.Gegeven.Getuigen”. We nodigen je van harte uit om een dienst of een andere activiteit bij te wonen. Deze vinden plaats in het Kerkelijk Centrum de Regenboog, in de wijk Drielanden. Graag tot ziens!

 

Welkom terug in De Regenboog! Update september 2020

Sinds half maart waren onze diensten uitsluitend online te volgen, maar sinds juli bent u en ben jij weer van harte welkom in De Regenboog! Om de week kan in de late ochtenddienst (10:45 uur) weer een dienst worden bijgewoond in de Regenboog. Lees hier meer over de gang van zaken. 

 

Samenzang

Sinds 1 juli is samenzang, mits de de RIVM richtlijnen in acht worden genomen, weer toegestaan. De grootte van ons kerkgebouw en goede mogelijkheden tot ventilatie maken het, volgens de richtlijnen, weer mogelijk om samen te zingen. Toch zijn we als kerkenraad hierin terughoudend. Er geldt weliswaar geen verbod (het is ieders persoonlijke keuze en we gaan bezoekers hier ook niet op aanspreken), maar we kiezen er voorlopig voor om hierin gereserveerd te zijn. Uiteraard volgen we alle ontwikkelingen en kan dit standpunt wijzigen in de tijd. We zullen daar dan ook over (blijven) communiceren.

 

Online diensten

Voorlopig kunnen nog niet alle kerkgangers naar de kerk komen. Daarom blijven we de diensten online uitzenden zoals we dat afgelopen maanden deden.

Kerkdiensten ook live te volgen via CAI Harderwijk

Wie een abonnement heeft op de CAI kan via kanaal 703 de diensten van De Regenboog volgen.

 

Gasten

Er verhuizen mensen naar Harderweide die komen buurten in onze kerkdiensten. Ook op andere manieren verwelkomden we telkens gasten in onze kerkdiensten. Wil je proeven van onze kerkdiensten? Bel dan op donderdagavond tussen 19:00u en 20:00u aanmelden naar, Geerling uit de Bosch via 0341-424026. Per zondag zijn er ook 5 plekjes vrij voor gasten die aan komen waaien. Welkom, maar het kan vol zijn.

We gaan weer beginnen met Follow Up, de catechisatie! We heten alle jongeren boven de 12 jaar van harte welkom! Lees er alles over in de flyer. De startavond is 14 september a.s., aanvang om 19:00 uur (12-14 jaar) en om 20:00 uur (15 jaar en ouder). Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen van…

In het najaar organiseren wij vijf thema avonden over opvoeden. De onderwerpen die langskomen zijn: praten met je kind, grenzen stellen, geloofsopvoeding, samen opvoeden en curlingouders. Het doel is vooral dat we samen ervaringen uitwisselen om met en van elkaar te leren over hoe we onze kinderen willen opvoeden. Deze avonden richten zich op kinderen…

Het beleidsplan van wijkgemeente De Regenboog voor de periode 2020-2024 is gereed! Het beleidsplan beschrijft onze uitgangspunten en actiepunten voor de komende jaren.  Onze missie luidt “Geloven. Gegeven. Getuigen”.Geloven staat voor onze band met de drie-enige God. Hij begint en geeft ons het leven. Gegeven staat voor het gemeente zijn; we zijn gegeven aan elkaar om…

Door het coronavirus heeft de voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten een tekort aan producten voor mensen in financiële nood. Daarom heeft stichting Present in samenwerking met de kerken een inzamelingsactie opgezet voor en door Harderwijkers en Hierdenaren om wekelijks op verschillende plekken in Harderwijk boodschappen in te leveren. Doet u mee? U kunt dan op een aangegeven tijdstip de…

Juist nu, in een periode waarin steeds nieuwe maatregelen rondom het coronavirus bekend worden gemaakt, is het belangrijk om te zien naar ongeruste kwetsbare mensen. Door ziekte kan bijvoorbeeld mantelzorg wegvallen. Naast een luisterend oor, kan het dus ook zijn dat deze mensen ‘praktische’ ondersteuning nodig hebben. Voor dergelijke situaties kunnen gemeenteleden, maar ook ambtsdragers en pastoraal werkers een bericht…

Vanaf nu kan je via de Scipio App op je smartphone ook geld geven aan collectes tijdens kerkdiensten. Hoe werkt het? Je koopt een tegoed en bepaalt daarna zelf hoeveel je aan welke collectedoelen wilt geven. Qua principe is dit dus te vergelijken met het kopen van collectemunten. Selecteer ‘collecte’ in het menu van de…

Kerkdiensten zondag 20 september

Op zondag 20 september leidt ds. Frans van Velzen de dienst die om 9:00 uur begint. Vanavond is er een Lifeline dienst om 19:00 uur met als Thema ‘Coming Home’. Op zondag 27 september leidt ds. Pieter Both de beide diensten. In beide diensten wordt het avondmaal gevierd.

Lifeline dienst zondagavond 20 september

Eindelijk mogen we weer: een Lifeline dienst in de kerk! We kunnen helaas nog niet zoveel mensen ontvangen zoals we zouden willen, maar voor 120 mensen is er op een veilige manier een plekje! Ons thema is “Coming Home” en we gaan er echt een feestelijke dienst van maken waarin we vieren dat we weer…

Avondmaal zondag 27 september

De kerkenraad wil zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven om het avondmaal in de kerk te vieren. Daarom zijn er zondag 27 september twee diensten, om 10.45 uur en 17.00 uur. Deze diensten zijn gelijk. Tijdens beide diensten is er Kinderbijbelvertelling. Alleen in de morgendienst is er crèche. Aanmelden via scipio is nodig. Deze dienst…