Welkom op de pagina van wijkgemeente De Regenboog

De Regenboog is één van de drie wijkgemeenten van de Hervormde Gemeente Harderwijk. Onze missie luidt “Met Jezus naar onze naaste gaan om samen bij Hem te komen”. We nodigen je van harte uit om een dienst of een andere activiteit bij te wonen. Deze vinden plaats in het Kerkelijk Centrum de Regenboog, in de wijk Drielanden. Graag tot ziens!

 

UPDATE 19-03-2020: GEEN KERKELIJKE ACTIVITEITEN IN DE REGENBOOG 

Ook in deze onzekere tijden stellen we ons vertrouwen in God onze Vader. Dat ontslaat ons echter niet van onze verantwoordelijkheden en we zullen als kerk ook weloverwogen keuzes moeten maken. Op basis van de adviezen vanuit onze overheid en de PKN heeft de kerken-raad besloten alle kerkelijke activiteiten die in de Regenboog plaatsvinden voorlopig niet door te laten gaan. Dat betekent concreet dat clubs, catechisaties, gebedsmomenten en alle andere activiteiten die normaal in De Regenboog plaatsvinden, niet doorgaan.

Nieuwe wegen
Het is mooi om te zien hoe er binnen deze groepen nieuwe (digitale) wegen worden gevonden om toch met elkaar in verbinding te blijven. Zo zal de wijkkerkraad online vergaderen en gaat Pieter proberen om via Instagram catechisatie te geven. We dagen iedereen hier ook in uit om op andere manieren verbinding met elkaar te houden. Bijvoorbeeld via een online huiskring of gebedsmoment!

Blijf de diensten volgen!
De internationale kerkdienst van 22 maart en de gemeenteavond van 1 april gaan weliswaar niet door, maar we blijven diensten organiseren! Deze zijn online, via kerkradio en CAI kanaal 703 te volgen en we zullen daarin ook wegen zoeken om interactie plaats te laten vinden. We vinden het belangrijk dat diensten zoveel als mogelijk een volwaardige dienst zijn – ondanks dat we geen bezoekers kunnen toelaten. We nemen dus niet eerder in de week een opname op, maar zijn live te volgen op de tijden die we gewend zijn (09:00u en 10:45u). Ook de muziekgroep zal een bijdrage leveren en Pieter houdt een preek.

 

Voorbehoud
Uiteraard zijn onze voornemens onder voorbehoud van de ontwikkelingen die elkaar soms snel opvolgen. We hopen en bidden dat we elkaar spoedig weer ontmoeten in een bomvolle Regenboog!

Kerkdiensten ook live te volgen via CAI Harderwijk
Binnen de Stichting Kerkradio-Televisie Gemeente Harderwijk (SKTGH) is met toestemming van alle kerkenraden besloten de live tv beelden van de kerkdiensten tot nader order aan alle inwoners van Harderwijk en Hierden ter beschikking te stellen.  Dit vanwege het dringende advies van de overheid om samenkomsten zoveel mogelijk in te perken.

U kunt dan de volgende kerken zien (mits daar een dienst is):
Kanaal 701  Grote Kerk   702: Bethelkerk    703: de Regenboog (Protestante – en Hervormde gemeente) 704: Dorpskerk Hierden  705: het Visnet    706: Chr. Gereformeerde kerk de Zaaier     707: Plantage kerk 710: Petra kerk

Meer informatie
Uiteraard mag u komende tijd meer communicatie rondom deze wijzigingen verwachten. Voor vragen rondom het coronavirus verwijzen we naar de website www.rijksoverheid.nl. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met onze scriba.

Het beleidsplan van wijkgemeente De Regenboog voor de periode 2020-2024 is gereed! Het beleidsplan beschrijft onze uitgangspunten en actiepunten voor de komende jaren.  Onze missie luidt “Geloven. Gegeven. Getuigen”.Geloven staat voor onze band met de drie-enige God. Hij begint en geeft ons het leven. Gegeven staat voor het gemeente zijn; we zijn gegeven aan elkaar om…

Regenboog kerk

Op 27 mei is er een digitale gemeenteavond via de livestream van de kerk. Reserveer de avond vast, dan volgt nog informatie over de technische aanpak (hoe vragen te stellen en opmerkingen te maken). Deze avond stond gepland op 1 april en dezelfde onderwerpen zullen besproken worden: het nieuwe beleidsplan en vrouwen in het ambt.…

Ook dit jaar zal er vanaf Hemelvaartsdag t/m Pinksteren elk uur gebeden worden. De start vindt plaats op Hemelvaartsdag 21 mei na de dienst. Bidden kan gelukkig op allerlei plaatsen en onder alle omstandigheden! Dit jaar zal er een digitale lijst beschikbaar zijn om een uur (of meer) in te plannen voor gebed. Dit kan…

Door het coronavirus heeft de voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten een tekort aan producten voor mensen in financiële nood. Daarom heeft stichting Present in samenwerking met de kerken een inzamelingsactie opgezet voor en door Harderwijkers en Hierdenaren om wekelijks op verschillende plekken in Harderwijk boodschappen in te leveren. Doet u mee? U kunt dan op een aangegeven tijdstip de…

Juist nu, in een periode waarin steeds nieuwe maatregelen rondom het coronavirus bekend worden gemaakt, is het belangrijk om te zien naar ongeruste kwetsbare mensen. Door ziekte kan bijvoorbeeld mantelzorg wegvallen. Naast een luisterend oor, kan het dus ook zijn dat deze mensen ‘praktische’ ondersteuning nodig hebben. Voor dergelijke situaties kunnen gemeenteleden, maar ook ambtsdragers en pastoraal werkers een bericht…

Vanaf nu kan je via de Scipio App op je smartphone ook geld geven aan collectes tijdens kerkdiensten. Hoe werkt het? Je koopt een tegoed en bepaalt daarna zelf hoeveel je aan welke collectedoelen wilt geven. Qua principe is dit dus te vergelijken met het kopen van collectemunten. Selecteer ‘collecte’ in het menu van de…

Kerkdiensten zondag 31 mei

Op zondag 31 mei is het Pinksterfeest. We vieren dit feest om 9:00 uur met een kerkdienst die via de livestream te volgen is. Volgende week gaat ds. Pieter Both voor in de dienst die om 10:45 uur begint. Op maandag 1 juni 2e Pinksterdag kunt via de livestream de dienst volgen vanuit de Bethelkerk,de…

Ministrygebed via Zoom op 1e Pinksterdag

Verlang jij naar meer van de Geest? Wil je graag dat we voor je bidden? Op 1e Pinksterdag willen we het ministrygebed aanbieden via Zoom, een vorm van videobellen. Dit kan op uw/jouw mobiele telefoon of via een laptop/computer. Dit werkt als volgt: 1. Stuur na de preek een appje naar de Ministry telefoon: 06-47165443…

Nacht van Gebed

In de nacht van gebed wordt er overal gebeden voor de vervolgde kerk. Dit jaar vindt de Nacht van Gebed plaats in de nacht van vrijdag 12 juni op zaterdag 13 juni. De opzet is, mede door de beperkingen als gevolg van de coronacrisis, anders dan voorgaande jaren. Dit jaar kun je daarom thuis aan…