Welkom op de pagina van wijkgemeente De Regenboog

De Regenboog is één van de drie wijkgemeenten van de Hervormde Gemeente Harderwijk. Onze missie luidt “Geloven.Gegeven.Getuigen”. We nodigen je van harte uit om een dienst of een andere activiteit bij te wonen. Deze vinden plaats in het Kerkelijk Centrum de Regenboog, in de wijk Drielanden. Graag tot ziens!

 

Welkom in de ochtenddienst(en) / update 29 oktober 2020

De gezamenlijke kerken hebben in overleg met de overheid besloten om nog maar met 30 mensen aanwezig te zijn bij kerkdiensten. Uiteraard geven wij gehoor aan deze verandering.

We kozen er afgelopen periode voor om alleen in de late ochtenddienst (aanvang 10:45u) bezoekers uit te nodigen om de dienst in De Regenboog bij te wonen. Er geldt immers een reinigingsplicht tussen diensten door en bij een bezetting van 100 of meer bezoekers is dat praktisch niet uitvoerbaar tussen een vroege en late morgendienst. We leven echter in een nieuwe werkelijkheid waarbij maximaal 30 bezoekers welkom zijn in een dienst. Dit aantal kan binnen de voorschriften prima in één vak plaats nemen. Daarmee is het andere vak in de dienst daarna ook te gebruiken voor 30 bezoekers en hoeven stoelen niet direct gereinigd te worden.

Lang verhaal kort: u en jij zijn – zolang de beperking tot 30 bezoekers van kracht is – zowel in de vroege als late morgendienst van harte welkom in De Regenboog. Schrijf je wel even in via Scipio.

Er is een groep kinderbijbelvertelling maar geen crèche. We hopen en bidden dat we snel weer kunnen uitbreiden! Lees hier meer over de gang van zaken. 

De kerkenraad roept iedereen op om daarnaast zelf ook creatief te zijn in het opzoeken van elkaar. Nodig elkaar uit om samen kerkdiensten te bekijken. Bel elkaar op om te horen hoe het gaat. Bedenk nieuwe wegen.

 

Samenzang

Sinds 1 juli is samenzang, mits de de RIVM richtlijnen in acht worden genomen, weer toegestaan. De grootte van ons kerkgebouw en goede mogelijkheden tot ventilatie maken het, volgens de richtlijnen, mogelijk om samen te zingen. Toch zijn we als kerkenraad hierin terughoudend. Er geldt weliswaar geen verbod (het is ieders persoonlijke keuze en we gaan bezoekers hier ook niet op aanspreken), maar we kiezen er voorlopig voor om hierin gereserveerd te zijn. Uiteraard volgen we alle ontwikkelingen en kan dit standpunt wijzigen in de tijd. We zullen daar dan ook over (blijven) communiceren.

Online diensten

Voorlopig kunnen nog niet alle kerkgangers naar de kerk komen. Daarom blijven we de diensten online uitzenden zoals we dat afgelopen maanden deden.

Kerkdiensten ook live te volgen via CAI Harderwijk

Wie een abonnement heeft op de CAI kan via kanaal 703 de diensten van De Regenboog volgen.

 

Gasten

Er verhuizen mensen naar Harderweide die komen buurten in onze kerkdiensten. Ook op andere manieren verwelkomden we telkens gasten in onze kerkdiensten. Wil je proeven van onze kerkdiensten? Bel dan op donderdagavond tussen 19:00u en 20:00u aanmelden naar, Geerling uit de Bosch via 0341-424026. Per zondag zijn er ook 5 plekjes vrij voor gasten die aan komen waaien. Welkom, maar het kan vol zijn.

Elk jaar wordt er een Alpha cursus gegeven. Op 11 dinsdagavonden en op 1 zaterdag willen we met elkaar doorpraten over het christelijk geloof. Tijdens deze avonden is er tijd om elkaar te Ontmoeten. We starten met een lekkere maaltijd zodat we elkaar echt leren kennen. Daarna gaan we aan de slag met een belangrijke vraag.…

De bijbel is het boek waarin God zichzelf laat zien aan ons. Daarom is het belangrijk om de bijbel te bestuderen. Zo leer je God en jezelf beter kennen. Dit jaar wordt er een cursus over de bijbelboeken Titus en Filemon gegeven. In drie avonden verdiepen we ons in de boodschap van deze onbekende boeken.…

Het beleidsplan van wijkgemeente De Regenboog voor de periode 2020-2024 is gereed! Het beleidsplan beschrijft onze uitgangspunten en actiepunten voor de komende jaren.  Onze missie luidt “Geloven. Gegeven. Getuigen”.Geloven staat voor onze band met de drie-enige God. Hij begint en geeft ons het leven. Gegeven staat voor het gemeente zijn; we zijn gegeven aan elkaar om…

Door het coronavirus heeft de voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten een tekort aan producten voor mensen in financiële nood. Daarom heeft stichting Present in samenwerking met de kerken een inzamelingsactie opgezet voor en door Harderwijkers en Hierdenaren om wekelijks op verschillende plekken in Harderwijk boodschappen in te leveren. Doet u mee? U kunt dan op een aangegeven tijdstip de…

Juist nu, in een periode waarin steeds nieuwe maatregelen rondom het coronavirus bekend worden gemaakt, is het belangrijk om te zien naar ongeruste kwetsbare mensen. Door ziekte kan bijvoorbeeld mantelzorg wegvallen. Naast een luisterend oor, kan het dus ook zijn dat deze mensen ‘praktische’ ondersteuning nodig hebben. Voor dergelijke situaties kunnen gemeenteleden, maar ook ambtsdragers en pastoraal werkers een bericht…

Vanaf nu kan je via de Scipio App op je smartphone ook geld geven aan collectes tijdens kerkdiensten. Hoe werkt het? Je koopt een tegoed en bepaalt daarna zelf hoeveel je aan welke collectedoelen wilt geven. Qua principe is dit dus te vergelijken met het kopen van collectemunten. Selecteer ‘collecte’ in het menu van de…

Kerkdiensten zondag 15 november

Op zondag 15 november is er een morgendienst om 9:00 uur. Ds. Ron van der Spoel gaat voor. Om 17:00 uur is er een leerdienst. Die wordt geleid door ds. Pieter Both. Voor alle diensten zijn er 30 bezoekers welkom. Inschrijven via Scipio. Op zondag 22 november gaat ds. Pieter Both voor in de morgendienst…

Laatste zondag kerkelijk jaar

Op zondag 22 november gedenken we wie het afgelopen jaar overleden is vanuit de kring van onze gemeente. We willen op deze zondag gastvrij zijn naar de nabestaanden. De rest van de gemeente kan de dienst via de livestream volgen. Er is geen gelegenheid om in te schrijven via scipio. We steken een kaars aan…

Heilig avondmaal zondag 6 december

Op zondag 6 december vieren we het avondmaal. ’s Morgens is er een ‘gewone’ kerkdienst waarbij 30 mensen welkom zijn. ’s Middags is er een gebedsbijeenkomst waarin ook het avondmaal gevierd wordt. Ook hier zijn 30 mensen welkom (Na aanmelding via scipio).