Welkom op de pagina van wijkgemeente De Regenboog

De Regenboog is één van de drie wijkgemeenten van de Hervormde Gemeente Harderwijk. Onze missie luidt “Met Jezus naar onze naaste gaan om samen bij Hem te komen”. We nodigen je van harte uit om een dienst of een andere activiteit bij te wonen. Deze vinden plaats in het Kerkelijk Centrum de Regenboog, in de wijk Drielanden. Graag tot ziens!

Kerkproeverij

Heb jij ook een collega, buurman, vriend met wie je wel eens over geloven praat? Zouden zij misschien wel eens mee willen naar de kerk, maar tja, hoe vraag je dat precies? Precies hiervoor is de kerkproeverij bedacht. Dat is een zondag waarbij we bij de kerkdienst nog meer dan normaal toegankelijk maken voor mensen die normaal niet naar de kerk gaan. Deze kerkproeverij is een landelijk initiatief. Wij houden deze zondag op 22 september (landelijk is dat 29 september). Het blijkt ook een goed moment om mensen die vroeger vaak naar de kerk gingen eens mee te vragen.

Micha-kwartet

Afgelopen weken is er een prekenserie gehouden over thema’s naar aanleiding van de Micha-cursus. Elke week kreeg u na de dienst een kwartetkaart mee naar huis van het thema. Hierbij alle uitgedeelde kwartetten tot nu op een rij. Laten we proberen met z’n allen bewust om te gaan met Gods Schepping en binnen onze mogelijkheden onze taak als beheerders van de aarde serieus te nemen. Elke stap is er één, dus pak niet meteen alles aan, maar begin gewoon met iets.

Vacature jongerenwerker

De Hervormde wijkgemeente De Regenboog zoekt een:

Kerkelijk werker voor jongerenwerk voor 0,4 fte

Wijkgemeente De Regenboog in Harderwijk is op zoek naar een kerkelijk werker voor het jeugdwerk. De focus ligt op de jeugd vanaf 16 jaar.

lees meer

Vacatures missionair hart

De Hervormde wijkgemeente De Regenboog zoekt gemeenteleden voor:

Vacatures missionair hart

Door het groeiende missionaire verlangen van onze gemeente komt de wijkkerkenraad soms handen tekort in het praktisch organiseren van de verschillende activiteiten. We zijn daarom op zoek naar enkele gemeenteleden die ons daarin willen ondersteunen. De bedoeling is niet het vormen van een ‘evangelisatiecommissie’. De wijkkerkenraad vindt het belangrijk dat missionair werk gemeentebreed gedragen wordt en heeft hier zelf een aansturende rol in. Wel helpt het om enkele mensen te hebben die de plannen die er liggen verder kunnen uitwerken en organiseren.
Voorbeeld: We hebben de wens om jaarlijks een bijdrage te leveren aan nationale burendag. Het missionair hart kan daar input voor leveren en e.e.a. organiseren. Voor opgeven of aanvullende informatie: Henri Zwarts (henrizwarts@gmail.com) of Pieter Both (cpieterboth@gmail.com).

Kerkdiensten zondag 25 augustus

Zondag 25 augustus leidt ds. F.A. van Velzen uit Amersfoort de dienst,deze dienst begint om 9.00 uur. I.v.m. de zomervakantie zal er geen dienst zijn om 17.00 uur.

Kerkdiensten zondag 18 augustus

Zondag 18 augustus leidt ds. W.J. Ouweneel de dienst,deze dienst begint om 11.00 uur.

Kerkdiensten zondag 11 augustus

Zondag 11 augustus leidt ouderling J. Kramer de dienst,deze dienst begint om 9.00 uur. Vanwege de zomervakantie is er geen dienst om 17.00 uur.