Welkom op de pagina van wijkgemeente De Regenboog

De Regenboog is één van de drie wijkgemeenten van de Hervormde Gemeente Harderwijk. Onze missie luidt “Geloven.Gegeven.Getuigen”. We nodigen je van harte uit om een dienst of een andere activiteit bij te wonen. Deze vinden plaats in het Kerkelijk Centrum de Regenboog, in de wijk Drielanden. Graag tot ziens!

 

In zowel de vroege (8:45 uur) als de late ochtenddienst (11:00 uur) zijn maximaal 30 bezoekers van harte welkom om de dienst in de Regenboog mee te maken. Een plek voor jezelf en/of je gezin reserveren kan via de Scipio app onder het kopje ‘reserveren kerkdienst i.v.m. corona’.

 

Klik voor meer informatie over de actuele coronamaatregelen op het nieuwsbericht hieronder.

Uiteraard blijven we de diensten online uitzenden zoals we dat afgelopen maanden deden.

Door het coronavirus heeft de voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten een tekort aan producten voor mensen in financiële nood. Daarom heeft stichting Present in samenwerking met de kerken een inzamelingsactie opgezet voor en door Harderwijkers en Hierdenaren om wekelijks op verschillende plekken in Harderwijk boodschappen in te leveren. Doet u mee? U kunt dan op een aangegeven tijdstip de…

Word je geraakt door het onrecht dat je om je heen ziet? Wil je er wat aan doen en vraag je je af wat God van ons vraagt? In de compleet vernieuwde Micha cursus ontdek je wat de bijbel zegt over gerechtigheid en hoe jij, met jouw talenten, kunt meewerken in Gods Koninkrijk! Door middel…

In de beide morgendiensten van 28 maart j.l. van zowel de  Hervormde als de Protestantse Gemeente de Regenboog ontvingen Kees en Henriette Heij een geschenk voor het vele werk wat zij gedaan hebben voor in de Regenboog als beheerders echtpaar. Naast een kunstwerk met wensen uit beide gemeenten ontvingen zij ook een reischeque van 800 euro te besteden aan…

In zowel de vroege (08:45u) als late ochtenddienst (11:00u) zijn maximaal 30 bezoekers van harte welkom om de dienst in De Regenboog mee te maken. Een plek voor jezelf en/of je gezin reserveren kan via de Scipio App onder het kopje ‘Reserveren kerkdienst i.v.m. corona’. Dit kan de gehele week voorafgaand aan de dienst. Gemeenteleden…

Wat leven we in onzekere tijden! Wanneer zullen we weer bij elkaar komen in De Regenboog? We verwachten juist nu veel van onze God. Welke weg zal de Geest van God ons wijzen om meer naar buiten te treden? Hoe zullen we meer van het werk van Jezus Christus doordrongen raken? De kerk is voor…

Heel Nederland is tijdens de lock-down massaal aan de wandel. En dat is eigenlijk ook wel logisch! Andere activiteiten liggen grotendeels stil en buitenlucht en beweging zijn gezond. Daarnaast is wandelen een mooie manier om je gedachten te verzetten, een podcast te luisteren óf bij te praten met een wandelpartner.   Bijpraten óf verrassend kennismaken …

Juist nu, in een periode waarin steeds nieuwe maatregelen rondom het coronavirus bekend worden gemaakt, is het belangrijk om te zien naar ongeruste kwetsbare mensen. Door ziekte kan bijvoorbeeld mantelzorg wegvallen. Naast een luisterend oor, kan het dus ook zijn dat deze mensen ‘praktische’ ondersteuning nodig hebben. Voor dergelijke situaties kunnen gemeenteleden, maar ook ambtsdragers en pastoraal werkers een bericht…

Vanaf nu kan je via de Scipio App op je smartphone ook geld geven aan collectes tijdens kerkdiensten. Hoe werkt het? Je koopt een tegoed en bepaalt daarna zelf hoeveel je aan welke collectedoelen wilt geven. Qua principe is dit dus te vergelijken met het kopen van collectemunten. Selecteer ‘collecte’ in het menu van de…

Kerkdiensten zondag 9 mei

Zondag 9 mei is er een dienst. Ds. Pieter Both leidt de dienst die om 10.45 begint. Donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag. Er is een kerkdienst om 9.30 uur, ds. Pieter Both gaat voor. Er is kinderbijbelvertelling, maar geen crèche. Zondag 16 mei gaat ds. Het Lam voor.

Hemelvaart

Op Hemelvaartsdag is er een kerkdienst om 9:30 uur. We vieren met de hemel mee als Jezus de macht gaat uitoefenen die hij aan het kruis heeft veroverd. Paulus zegt zelfs dat wij via Jezus in de hemel zijn. Er is kinderbijbelvertelling in deze dienst, maar geen crèche.

Gebedsketting 24/7 bidden

De start van de gebedsketting vindt plaats op donderdag Hemelvaartsdag 13 mei na de dienst. Bidden kan gelukkig op allerlei plaatsen en onder alle omstandigheden! Dit jaar zal er een digitale lijst beschikbaar zijn om een uur (of meer) in te plannen voor gebed. Bid je één of meerdere uren mee? Je kunt je aanmelden…