Welkom op de pagina van wijkgemeente De Regenboog

De Regenboog is één van de drie wijkgemeenten van de Hervormde Gemeente Harderwijk. Onze missie luidt “Met Jezus naar onze naaste gaan om samen bij Hem te komen”. We nodigen je van harte uit om een dienst of een andere activiteit bij te wonen. Deze vinden plaats in het Kerkelijk Centrum de Regenboog, in de wijk Drielanden. Graag tot ziens!

Concert Sarah Liberman

25 oktober 2019 in KC de Regenboog
aanvang 20:00 uur
Kaarten via www.eventsforchrist.nl

Vorig jaar maakte Nederland uitgebreid kennis met de Israëlische aanbiddingsleidster Sarah Liberman. Het werd een warm welkom waarin haar hart voor aanbidding en het volk, land en de geschiedenis van Israël doorklonk. Op veler verzoek komt er een vervolg en opnieuw met een projectkoor van The Choir Company. Op 25, 26 en 27 oktober is Sarah Liberman weer in Nederland voor concerten die onder andere haar nieuwe album laten horen.

Kinderdienst

27 oktober 2019 in KC de Regenboog
aanvang 10:45 uur

Welkom tijdens de kinderdienst!

Thema is dansen als David, kom je ook?

Grootouders en opvoeding

20 november ’19 in KC de Regenboog
aanvang 20:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur

In deze tijd worden grootouders veelvuldig ingezet bij de opvang van hun kleinkinderen. Dat is mooi. Meestal genieten alle partijen hier van. Niet in het minst de grootouders.

In een aantal gevallen hebben grootouders een vaste oppasdag. De ouders kunnen zich dan met andere zaken bezighouden. De grootouders worden zo toch een beetje mede-opvoeder. Daarbij kunnen ze ook tegen vragen oplopen.

lees meer..

Vacature kerkelijk werker

De Hervormde wijkgemeente De Regenboog zoekt een:

Kerkelijk werker voor 0,4 fte

We verwachten dat de kerkelijk werker het werk in onze gemeente verder uitbouwt en onze vele vrijwilligers aanstuurt en motiveert. Je werkt hierbij samen met de predikant. Je pakt de ruimte om nieuwe wegen in te slaan. Een missionaire houding is daarbij van groot belang. Het pastorale werk uitvoeren en aansturen zal zeker een onderdeel zijn van het werk.

lees meer

Kerkdiensten zondag 20 oktober

Zondag 20 oktober begint de morgendienst om 9.00 uur. Ds. Ard Jan Gijsbertsen gaat voor. Er is geen middagdienst om 17.00 uur.Zondag 27 oktober, is er een kinderdienst. Deze dienst begint om 10.45 uur Ds. Pieter Both leidt deze dienst.

Uit de wijkkerkenraad

Klaas-Jan opent de vergadering en Jan S. neemt ons na een gezamenlijk lied en kringgebed mee naar het Bijbelgedeelte Ezechiël 3:16-21. Het gaat over de wachter Ezechiël en de pittige opdracht die hij ontvangt. Vragen als: zie je voor jezelf/als kerkenraad een rol als wachter, past de rol als wachter in het missionair zijn van…

Wijkverdeling predikant

De kerkenraad heeft met onze predikant afgesproken, dat hij zich meer op het jeugdwerk gaat richten. Het aantal kinderen en jongeren groeit. De kerkenraad vindt het belangrijk dat deze groep de juiste aandacht krijgt. Zo krijgen de jongeren een eigen plek in onze wijkgemeente. Hierdoor zal onze predikant zich minder bezig houden met het pastoraat…