Doop

In de hervormde gemeente Harderwijk worden kinderen over het algemeen gedoopt. De doop laat zien dat zonden worden weggewassen en dat we met Jezus Christus sterven en opstaan. Daarnaast wordt zichtbaar dat kinderen onderdeel worden van de kerk en zoals dat genoemd wordt, ingelijfd worden in het lichaam van Christus.

Er wordt verschillend gedacht over de doop van kinderen daarom krijgen ouders ook de mogelijkheid om hun kind niet te laten dopen maar te zegenen. De kinderen worden in dezelfde dienst of gedoopt of gezegend (ook wel opdragen genoemd).

Gemiddeld is er vier keer per jaar een doopdienst waarin vaak meer dan vijf kinderen worden gedoopt of gezegend. Ook een volwassene die niet eerder gedoopt is kan aangegeven gedoopt te willen worden.

Data kinderdoop en opdragen in 2021: 14 maart, 6 juni, 12 september en 19 december.

 

Avondmaal

Vier keer per jaar vieren we op zondag het avondmaal zowel in een ochtenddienst als in de middagdienst. We gedenken het lijden en sterven van Jezus Christus en zien uit naar zijn terugkomst. Ieder is welkom die Christus aanvaard heeft als Heer, ook gasten zijn welkom om deel te nemen aan het avondmaal.

We vieren het avondmaal ’s morgens lopend. Ieder die deel wil nemen kan naar voren lopen en ontvangt brood en wijn.  Het muziekteam speelt tijdens de viering een aantal liederen en ieder mag de liederen meezingen of in stilte naar voren gaan. Tijdens de middagdienst wordt het avondmaal aan een tafel gevierd.