Deelnemen aan een (huis)kring staat garant voor waardevolle uren, verdieping van je geloof en warme ontmoetingen. Het is dan ook een prima manier om geïntegreerd in de gemeente te raken én te blijven! Bovendien kent de inhoud van het aangeboden kringmateriaal paralellen met het jaarthema en de zondagse diensten. De precieze invulling en samenstelling van een kring verschilt sterk, maar met meer dan twintig kringen binnen onze gemeente past er altijd wel een bij jou! Binnen De Regenboog kennen we huiskringen, maar ook kringen die samenkomen in ons kerkelijk centrum.

Huiskringen
Een huiskring bestaat uit een groep gemeenteleden die elkaar ontmoeten rondom de Bijbel. Veelal vindt dit op zondagavond plaats, maar er zijn ook kringen die op een doordeweekse avond samenkomen. Plaats van ontmoeting is bij de kringleden thuis. In een informele setting wordt een thema of bijbelstuk behandeld, waarbij de voorbereiding/inleiding vaak om beurten door de leden verzorgd wordt. Juist de huiselijke setting vormt vaak een prima decor voor laagdrempelige ontmoeting en waardevolle gesprekken.

De huiskamer (HK)
De huiskamer (HK) is een kleine groep met een eigen opzet, klik hier voor meer informatie.

Informatie
Voor informatie of plaatsing  in een kleine groep: neem contact op met Danielle Korevaar  (0341-495280) of  met Piet Verhagen (0341 431042). Dat kan ook goed via de mail: Huiskringen.deregenboog@gmail.com.

Overzicht
Hier is een overzicht te vinden van de huidige groepen met omvang, leeftijdsindicatie en omvang.