Campingwerk  

Al sinds geruime tijd zijn jongeren uit onze gemeente tijdens de zomerweken actief op camping De Kriemelberg in Ermelo. Ze zijn dan onderdeel van het interkerkelijke ‘’Het Baken’’, een samenwerkingsverband met een missionaire doelstelling. De jongeren verzorgen leuke recreatieprogramma’s met een specifiek Christelijk karakter en staan altijd open voor een ontspannen en inhoudelijk gesprek. Het campingwerk vindt plaats onder de vlag van DABAR, het landelijke campingwerk via de IZB.

Voor aanmelden of meer informatie: www.bakenharderwijk.nl