Getuigen in de wereld

Ons geloof leidt tot een missie: ‘’Met Jezus naar onze naaste gaan, om samen bij Hem te komen’’. De Regenboog is een missionaire gemeente. Op verschillende manieren proberen wij onze missie in de praktijk te brengen. De activiteiten zijn onder te verdelen onder de noemers zending en evangelisatie.