Getuigen in de wereld

Ons geloof leidt tot een missie: “Geloven. Gegeven. Getuigen.” De Regenboog is een missionaire gemeente. Op verschillende manieren proberen wij te getuigen in de wereld. We willen graag Gods liefde delen met onze woorden en daden. Dat doen we door maaltijden te organiseren, toegankelijke kerkdiensten te houden, een gastvrije gemeente te zijn en door allerlei activiteiten voor kinderen en jongeren. Zo proberen we in Harderwijk mensen kennis te laten maken met God.

 

Getuigen in de wereld betekent ook dat we mensen steunen die op andere plekken in de wereld getuigen van God. We ondersteunen ze met gebed en financiën. Zo helpen we Arjen & Esther in Rusland, Rien Bregman hier in Harderwijk, Johan het Lam in Servië en Björn & Marlies van Veelen in Indonesië. Ook steunen we projecten van de IZB en de GZB.