Iedere zondag (en tijdens kerkelijke feestdagen) ben je van harte welkom om onze erediensten bij te wonen; zowel ’s ochtends als ’s middags staan de deuren van De Regenboog voor je open. Tijdens de diensten luisteren we naar wat God ons te zeggen heeft. Ook gebed en zang (we zingen Psalmen, Opwekkingsliederen en liederen uit het Liedboek en de Evangelische Liedbundel) nemen een belangrijke plaats in.

De ochtenddiensten beginnen afwisselend om 9.00 uur of 10.45 uur. In de agenda vindt je hier een overzicht van. De middagdiensten vangen om 17.00 uur aan. Voor de kinderen van groep één tot en met acht van de basisschool is er tijdens de ochtenddienst een bijbelvertelling. Voor kinderen tot vier jaar is er een crèche.

Via de pagina Diensten terugluisteren kunt u kerkdiensten van de afgelopen weken terugluisteren en -kijken. Ook vindt u hier meer informatie over kerkradio en -televisie. Eerder opgenomen diensten kunnen teruggekeken worden via de pagina Kerkdienst gemist.