Kerkdiensten zondag 26 februari

Zondag 26 februari gaat ds Verhoef voor in de dienst die om 10.45 begint.Zondag 5 maart gaat Sijmen Reehoorn voor in de morgendienst die om 9.00 uur begint. ’s Middags is er een Retrodienst die om 18.00 uur begint.In deze dienst gaat Pieter Both voor, Welkom! Woensdag 8 maart is het biddag. Er is een…

Donderdagmorgenkring

Op donderdag 2 maart 2023 hopen wij weer samen te komen als Bijbelkring. De zevende keer van dit winterseizoen. Wij houden ons bezig met het grote thema:Gods weg met mensen. We zijn bezig met Habakuk. Als hoofdlijn voor Habakuk zou je kunnen zeggen:Van angst naar geloof! Dit keer lezen wij hoofdstuk 3. We beginnen om…

40-dagenproject Regenboog

Net als Jezus 40 dagen vastte in de woestijn vasten veel christenen in de 40-dagentijd, de weken die voorafgaan aan Pasen. Je kunt ervoor kiezen om tijdens deze periode iets te laten staan, zoals koekjes, alcohol of je telefoon om zo extra ruimte te maken voor God. Het is ook een mooie tijd om stil…

Openbaring

Openbaring is een lastig bijbelboek. Op drie avonden gaat Pieter Both dieper in op dit bijbelboek,  nl. de maandagen 6, 13 en 20 maart. We starten om 20.00 uur. Graag aanmelden via cpieterboth@gmail.com.  

Kerkdiensten zondag 5 februari

Zondag 5 februari gaat ds Hendriks voor in de morgendienst om 9.00 uur. Om 17.00 uur is er een leerdienst waar Sijmen Reehoorn voorgaat. Zondag 12 februari is er een dienst om 10.45 uur. In deze dienst zullen Andrea Heldoorn en Leenart Kanselaar bevestigd worden als ouderling. We nemen afscheid van Jan Seeleman en Jelle…

Leerdienst: betekenis Jezus kruisdood

In de missionaire master die ik volg aan de Theologische Universiteit Kampen-Utrecht houd ik me niet alleen bezig met allerlei vormen en manieren waarop je als kerk missionair kunt zijn. Er is namelijk ook ruimte om na te denken over fundamentele vragen zoals: wat is het goede nieuws? Wat is de betekenis van Jezus’ leven,…