Kerkdiensten zondag 26 februari

Zondag 26 februari gaat ds Verhoef voor in de dienst die om 10.45 begint.Zondag 5 maart gaat Sijmen Reehoorn voor in de morgendienst die om 9.00 uur begint. ’s Middags is er een Retrodienst die om 18.00 uur begint.In deze dienst gaat Pieter Both voor, Welkom! Woensdag 8 maart is het biddag. Er is een…

Donderdagmorgenkring

Op donderdag 2 maart 2023 hopen wij weer samen te komen als Bijbelkring. De zevende keer van dit winterseizoen. Wij houden ons bezig met het grote thema:Gods weg met mensen. We zijn bezig met Habakuk. Als hoofdlijn voor Habakuk zou je kunnen zeggen:Van angst naar geloof! Dit keer lezen wij hoofdstuk 3. We beginnen om…

Kerkdiensten zondag 5 februari

Zondag 5 februari gaat ds Hendriks voor in de morgendienst om 9.00 uur. Om 17.00 uur is er een leerdienst waar Sijmen Reehoorn voorgaat. Zondag 12 februari is er een dienst om 10.45 uur. In deze dienst zullen Andrea Heldoorn en Leenart Kanselaar bevestigd worden als ouderling. We nemen afscheid van Jan Seeleman en Jelle…

Leerdienst: betekenis Jezus kruisdood

In de missionaire master die ik volg aan de Theologische Universiteit Kampen-Utrecht houd ik me niet alleen bezig met allerlei vormen en manieren waarop je als kerk missionair kunt zijn. Er is namelijk ook ruimte om na te denken over fundamentele vragen zoals: wat is het goede nieuws? Wat is de betekenis van Jezus’ leven,…

Concert met Cees,Thom en Nina

Zondag 05 februari 2023 is er een concert in de Regenboog met Cees, Thom en Nina. Zij spelen bekende liederen die lekker meegezongen kunnen worden. Tevens is er de bekendmaking van de nieuwe naam voor de oudeliederendienst. Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Er is ook een pauze. Kom…

Kerk & Israël avond maandag 20 februari

Oscar Lohuis zal spreken over het thema: Tekenen van de aanstaande wederkomst. Vanuit de vervangingstheologie is het gangbaar geworden om voor Israël in het Oude Testament ‘de kerk’ te lezen en voor Jeruzalem ‘het hemels Jeruzalem’. Toch blijken profetieën over Israël in onze tijd letterlijk uit te komen. Zacharia 12 bepaalt ons bij de strijd…