Geloof betekent invulling geven aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep (rentmeesterschap). Verduurzaming hoort bij de missie van kerk-zijn en geloven.
 Een van de acties van onze Micha-groep is om gerechtigheid een zichtbare plek te geven in onze gemeente.

Kerken en geloofsgemeenschappen hebben alles in huis om mensen te motiveren zich verantwoordelijker te gedragen en dit als geloofsgemeenschappen ook in de praktijk te brengen. Het doel met de Groene Kerkenactie is om kerken te helpen een zichtbare, positieve rol te spelen bij de noodzakelijke maatschappelijke transitie om de slechte gevolgen van onze huidige levensstijl (klimaatproblematiek, uitputting van grondstoffen, aantasting van de waardigheid van mens en dier, afnemende biodiversiteit) te niet te doen. De veranderingen die de transitie met zich mee brengen, zullen voor ieder groot zijn. Kerken, gevoed door hun waarden en geloof, kunnen hierbij een positieve, begeleidende rol spelen voor grote groepen mensen. Sinds september 2019 mag KC De Regenboog zich een Groene Kerk noemen. Meer informatie op www.groenekerk.nl

 

Een mooi moment: de onthulling van het ‘groene kerk’-bordje door de jeugd.