Inleiding

In onze gemeente willen we dat jong en oud zich veilig voelen en een gezond vertrouwen in God en mensen kunnen ontwikkelen, zodat jong en oud zich thuis voelen in onze gemeente. Onze gemeente wil zich laten leiden door het liefdesgebod dat Jezus Zelf ons heeft gegeven, toen Hij zei: ‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf’ (Matteüs 22: 37-39).

De wijkkerkenraad vindt daarom afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat alle leden en bezoekers van onze gemeente zich veilig moeten kunnen voelen. Dit kan alleen als we elkaar in zijn/haar waarde laten en elkaar met respect behandelen. Met deze omgangsregels willen we als kerkelijke gemeente pesten, machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminatie, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen (of het aanzetten hiertoe) voorkomen.

Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is. Wij vragen leden en bezoekers mee te werken aan het naleven van de omgangsregels.

 

Algemene Omgangsregels

Wij vragen onze leden en bezoekers de onderstaande Algemene Omgangsregels na te leven:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, en ik bedreig de ander niet.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden.

 

Gedragscodes

Tekst hiervoor wordt later toegevoegd;

 

Beleidsplan vrijwilligers

Hier wordt aan gewerkt;

 

Vertrouwenspersoon contactgegevens