Kerkdiensten zondag 21 januari

Zondag 21 januari zal pastor Yousef spreken. Hij is een gast van Open Doors en zal ons bepalen bij de vervolgde kerk. De dienst begint om 9.00 uur. ’s Middags is er een leerdienst. Ds Pieter Both gaat voor. Zie verderop voor meer informatie. Zondag 28 januari is de school en kerkdienst. De Triangel is…

Leerdienst

Op zondag 21 januari is er een leerdienst. Die gaat over de vraag: Wie is Jezus voor jou? Het valt mij op dat veel mensen het best lastig vinden om onder woorden te brengen wat Jezus precies voor je betekent. Deze dienst probeert je hier verder in te helpen. We beginnen om 17.00 uur. Pieter…

Kampvuuravond voor mannen

Vrijdag 26 januari 2024 is er weer een kampvuuravond voor mannen. Sprekers zijn Theo Tomassen en Marcel Zakonski. Zij brengen een collage van verhalen en muziekfragmenten over de gewone dingen van het leven. Wat maakt het leven de moeite waard? Kunnen we die waarde ontdekken in de alledaagsheid van het leven? Een afwisselende presentatie met…

Bijbelcursus Job

Binnenkort is er weer een bijbelcursus. Deze keer staat het bijbelboek Job centraal. We lezen diverse stukken uit dit boek dat gaat over Gods betrokkenheid op het lijden van mensen. Van harte welkom om mee te lezen. De data zijn: maandag 12 februari, 26 februari en 11 maart. We starten om 20.00 uur. Graag aanmelden…

Bakennieuws

Het Baken wenst jullie het allerbeste toe voor 2024. We zijn ook dit jaar weer op zoek naar teamleden voor de zomervakantie. De meivakantie is al vol dit jaar, wat een zegen! We zijn ook op zoek naar commissieleden en naar mentoren voor de zomer. Interesse of meer weten: Kom langs op woensdag 10 januari,…

Zendingsavond met Ester en Arjen

Op dinsdag 9 januari komen Ester en Arjen den Admirant in onze gemeente vertellen over hun werk onder studenten in Rusland. Arjen schrijft hierover: “Het belooft een mooie avond te worden waarin we wat meer persoonlijk hopen te delen hoe het met ons gaat en hoe de Heere God ons werk gebruikt in Rusland. Ook…

Donderdagmorgenkring

Allereerst wil ik jullie allemaal Gods zegen toewensen op het Kerstfeest, in de jaarwisseling en voor het nieuwe jaar 2024. Op donderdag 11 januari 2024 hopen wij weer samen te komen als Bijbelkring. Wij houden ons bezig met het grote thema: ‘Gods weg met mensen. We starten met het eerste hoofdstuk uit de brief aan…

Nieuwe Alphacursus

Eerlijk gezegd wilde ik helemaal niet naar Alpha gaan, maar moest ik verplicht een keertje mee met mijn vriendin. Vanaf het eerste begin voelde ik me echt welkom. Ik hoefde niks, er werd me niks opgelegd en ik kon mezelf zijn.” Zomaar een ervaring van één van deelnemers van Alpha van het afgelopen jaar. Het…