Binnen Wijkgemeente De Regenboog worden er verschillende cursussen gegeven. Doel van deze cursussen is om het christelijk leven een impuls te geven. Op dit moment worden de volgende cursussen geboden:

Alpha cursus – Een laagdrempelige kennismaking met het christelijk geloof
Marriage Course – Een investering in je relatie voor nu en de toekomst.

Naast de cursussen zijn er ook andere activiteiten binnen de gemeente. Zo zijn er diverse huiskringen en wordt maandelijlks de weidemaaltijd georganiseerd.

Meer informatie over alle cursussen en over alle activiteiten kunt u lezen onder de diverse kopjes in het bovenstaande menu.