Binnen Wijkgemeente De Regenboog worden er verschillende cursussen gegeven. Doel van deze cursussen is om het christelijk leven een impuls te geven. Te denken valt aan een bijbelcursus, hier wordt in een aantal avonden een bijbelboek belicht. Daarnaast organiseert het Michateam de Michacursussen en Michakringen over recht en gerechtigheid. In de marriagecourse maak je tijd vrij voor jou en je partner, heel verfrissend! Verder natuurlijk de jaarlijkse alphacursus, waar we starten met een gezamenlijke maaltijd om elkaar te leren kennen en vervolgens de diepte in gaan met de belangrijkste vragen over het geloof. Hiervoor hoef je niet gelovig te zijn, maar krijg je wel de kans om al je vragen te stellen in een veilige setting!

Daarnaast zijn de kleine groepen (kringen) een belangrijk onderdeel van onze gemeente.