Lifeline is er voor jongeren die vragen hebben over het leven, vragen hebben over God en wat Hij voor hen kan betekenen. Lifeline is er voor jongeren die nooit in een kerk komen, elke week in een kerk komen of iets daar tussenin. Lifeline is er dus voor jou!
Er komt tegenwoordig zoveel op je af, er wordt zoveel van je verwacht, er zijn zoveel keuzes. Met Lifeline willen we een rustmoment aanbieden, een moment voor jou waar je mag zijn zoals je bent, een moment waar God wil laten zien wie Hij is. Door muziek, door woorden, door de mensen om je heen. Geen voorwaarden, onvoorwaardelijke Liefde. We hopen dat je Hem de kans wilt geven om er te zijn voor jou, we hopen je binnenkort te zien bij Lifeline! Lees hier meer.