Belijdenis

Misschien wil je belijdenis doen. Dat lijkt een hele stap, maar het is vooral ja zeggen tegen God. Als je niet gedoopt bent, dan volgt de doop direct op de belijdenis. In 2021 start een nieuwe serie bijeenkomsten gericht op belijdenis doen. De eerste bijeenkomst is dinsdag 5 januari. Meer weten of aanmelden? Bij Pieter…

Lees verder!

Pastoraat, hoe zit het ook al weer?

In de gemeente is een pastoraal team actief. Het team bestaat uit gemeenteleden, ambtsdragers en betaalde krachten. We bezoeken mensen op dit moment vaak mensen bij levensgebeurtenissen; doop, belijdenis, huwelijksjubileum. Daarnaast bezoeken we zieken en rouwenden. De genoemde situaties zijn vaak bekend bij ons. Maar we weten heel veel dingen niet. Daarom is het goed…

Lees verder!

Alpha cursus 2021

Elk jaar wordt er een Alpha cursus gegeven. Op 11 dinsdagavonden en op 1 zaterdag willen we met elkaar doorpraten over het christelijk geloof. Tijdens deze avonden is er tijd om elkaar te Ontmoeten. We starten met een lekkere maaltijd zodat we elkaar echt leren kennen. Daarna gaan we aan de slag met een belangrijke vraag.…

Lees verder!

Kerkdiensten zondag 15 november

Op zondag 15 november is er een morgendienst om 9:00 uur. Ds. Ron van der Spoel gaat voor. Om 17:00 uur is er een leerdienst. Die wordt geleid door ds. Pieter Both. Voor alle diensten zijn er 30 bezoekers welkom. Inschrijven via Scipio. Op zondag 22 november gaat ds. Pieter Both voor in de morgendienst…

Lees verder!

Laatste zondag kerkelijk jaar

Op zondag 22 november gedenken we wie het afgelopen jaar overleden is vanuit de kring van onze gemeente. We willen op deze zondag gastvrij zijn naar de nabestaanden. De rest van de gemeente kan de dienst via de livestream volgen. Er is geen gelegenheid om in te schrijven via scipio. We steken een kaars aan…

Lees verder!

Heilig avondmaal zondag 6 december

Op zondag 6 december vieren we het avondmaal. ’s Morgens is er een ‘gewone’ kerkdienst waarbij 30 mensen welkom zijn. ’s Middags is er een gebedsbijeenkomst waarin ook het avondmaal gevierd wordt. Ook hier zijn 30 mensen welkom (Na aanmelding via scipio).

Lees verder!

Doopdienst zondag 20 december

Op zondag 20 december is er in de morgendienst gelegenheid om een kind op te dragen of te laten dopen. Aanmelding en informatie bij Pieter Both via cpieterboth@gmail.com

Lees verder!

Kinderdienst zondag 20 december

Op zondag 20 december is er om 15.00 uur een (extra) kinderdienst in het kader van kerst. Kinderen kunnen gebracht worden en om 16.00 uur weer opgehaald. Uiteraard zijn vriendjes en vriendinnetjes ook welkom! Opgeven hoeft niet.

Lees verder!

Kerkdiensten zondag 8 november

Zondag 8 november is er een dienst om 10.45, ds. Pieter Both leidt de dienst. Zondag 15 november is er een morgendienst om 9.00 uur. ds. Ron van der Spoel gaat voor. Om 17.00 uur is er een leerdienst. Die wordt geleid door ds. Pieter Both. Voor alle diensten zijn er 30 bezoekers welkom. Inschrijven…

Lees verder!

Zondag 15 november leerdienst

Op zondag 15 november is er om 17:00 uur een leerdienst. Het zal gaan over de hemel en de hel. Wat geloven en weten we daar eigenlijk over. Uiteraard is er gelegenheid tot interactie. Er kunnen 30 mensen aanwezig zijn en de rest kan via de stream meekijken (en praten!). Deze vorm is een van…

Lees verder!