Diensten rondom Pasen

Op Goede Vrijdag 10 april zal er een dienst zijn om 20.30. Op Stille Zaterdag 11 april is de dienst om 22.00 uur. Op paasmorgen 12 april is er een dienst om 10.45. Alle diensten worden uitgezonden via de livestream en via CAI. In de dienst op Goede Vrijdag zullen we met elkaar het avondmaal…

Lees verder!

40 Dagentijd

Door al het gebeuren rond het coronavirus dreigt het project in Baan Phak Ping wat op de achtergrond te raken. Misschien goed om een gift te geven? Dat kan via NL70 RABO 0317 7635 20 tnv Diaconie Herv. Gem. Harderwijk onder vermelding van “matrassen” of “Baan Phak Ping.” Je kan ook geven via de scipio…

Lees verder!

Avond over de Heilige Geest

We gaan iets nieuws proberen in deze tijd! Een cursusavond. Het gaat over de manier waarop over de Heilige Geest wordt gesproken in deze tijd. Het gaat digitaal gebeuren op woensdag 22 april. Meld je via de mail aan bij Pieter Both. Je krijgt dan vanzelf een uitnodiging via de mail en uitleg. Welkom. (aanmelden…

Lees verder!

Kerkelijk bureau

I.v.m. de omstandigheden rondom het Coronavirus is het kerkelijk bureau tijdens de reguliere openingstijden alleen telefonisch bereikbaar voor dringende zaken. Telefoon 0341 41 23 95 of email: kerkelijkbureau@hervormdharderwijk.nl . Omdat er géén kerkdiensten zijn is er ook géén verkoop van collectemunten in deze periode. Als u wilt kunt u deze wel via de website bestellen.…

Lees verder!

Kerkdiensten zondag 5 april

Zondag 5 april gaat ds. Pieter Both voor in de morgendienst om 9:00 uur. De dienst is te volgen via de livestream en via CAI. Vrijdag 10 april is om 20:30 de Goede Vrijdagdienst. Op zaterdagdag 11 april is de Stille Zaterdagdienst om 22:00 uur en op zondag 12 april is de Paasmorgendienst om 10:45…

Lees verder!

Cathechese

Maandag 6 april zal er weer een catechesemoment zijn voor alle groepen. We starten om 19:00 uur via Instagram. Volg Pieter via zijn account (cpieterboth) en hij gaat om 19:00 uur live.

Broodnodig!

Door het coronavirus heeft de voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten een tekort aan producten voor mensen in financiële nood. Daarom heeft stichting Present in samenwerking met de kerken een inzamelingsactie opgezet voor en door Harderwijkers en Hierdenaren om wekelijks op verschillende plekken in Harderwijk boodschappen in te leveren. Doet u mee? U kunt dan op een aangegeven tijdstip…

Lees verder!

Christen zijn in de prakrijk

Deze bijzondere tijd maakt het mogelijk om te laten zien wat het betekent om christen te zijn. Zoek juist nu naar mogelijkheden om anderen te helpen. De Here Jezus deed het ons voor: de ander dienen. Stop een briefje door de deur bij mensen die misschien hulp nodig hebben. Wees creatief in het zoeken naar…

Lees verder!

Geen kampvuuravond

Als gevolg van het geldende samenscholingsverbod in verband met de heersende epidemie gaat de aangekondigde kampvuuravond van vrijdag 8 mei helaas niet door. kampvuuravondharderwijk@gmail.com

Kerkdiensten zondag 29 maart

Zondag 29 maart gaat ds Pieter Both voor in de morgendienst om 10.45. De dienst is te volgen via de livestream en via CAI. Zondag 5 april is er een kerkdienst om 9.00 uur. Ds Pieter Both preekt in deze dienst. Let op! Er worden geen mensen toegelaten tijdens de dienst.

Lees verder!