De Huiskamer (HK) is een groepje mensen die heel regelmatig bij iemand thuis samenkomt. Het is voor alle leeftijden, net als in een gezin. We delen ons leven met elkaar, eten samen (met elke keer een ‘tafelvraag’), vinden bij elkaar gezelligheid, leren van elkaar, bidden en lezen samen uit de Bijbel en we proeven wat het is om in het klein gemeente van God te zijn. De Huiskamer heeft 7 pijlers: discipelschap, praktiseren, gastvrijheid, vermenigvuldigen, frequent, pastoraat en gezamenlijk.
Soms doen we een ‘korte avond’ (alleen eten), soms doen we een ‘langere avond’ (met een gespreksonderwerp). We merken dat het waardevol is om elkaar beter te leren kennen in deze kleine groep, juist binnen een grote gemeente als De Regenboog. Maar ook mensen die niet in de kerk komen zijn hartelijk welkom om aan te sluiten!

Vind je het leuk om de HK eens ‘te proeven’?
Meld je dan aan bij de familie Krikke (0341-415548) of bij Elly den Harder (06-20912638). We kijken naar je uit!