Pastoraat
Omzien naar elkaar. Dat is een opdracht voor iedere christen. Als gemeente willen wij deze taak serieus nemen. Naast spontane ontmoetingen – tijdens de samenkomsten in óf buiten ons kerkelijk centrum – kun je ook bij ons terecht voor pastorale zorg. Bij moeilijke situaties zoals ziekte, relatieproblemen, werkloosheid of andere zaken die een mens aangrijpen, willen wij voor u en jou klaarstaan, een luisterend oor bieden en met je in gebed gaan.

Binnen De Regenboog vormen kerkenraadsleden, aangevuld met hiervoor toegeruste pastorale bezoekers, een wijkteam. Wil je in contact komen met een pastoraal medewerker? Stuur een mail naar … of bel …

Diaconaat
Ondersteuning bieden aan hen die anders geen (of onvoldoende) hulp geboden krijgen. Dat is wat onze diaconale medewerkers (diakenen en vrijwilligers), maar ook onze gemeenteleden doen. Diaconale hulp kent vele vormen. Denk aan een collecte voor een goed doel, maar ook aan een gezin in de wijk helpen bij een (gedwongen) verhuizing.

Binnen De Regenboog kennen we vele vormen van diaconie. Een voorbeeld hiervan is het verzamelen van boodschappen om hiermee gezinnen te ondersteunen die leven onder het bestaansminimum. Wil jij je bijdrage leveren voor deze en/of andere initiatieven? Houd dan het laatste nieuws in de gaten. Regelmatig verschijnt er een oproep met een diaconaal karakter. Heb je behoefte aan ondersteuning? Neem contact op met …

Zending en evangelisatie
Met Jezus naar onze naaste gaan om samen bij Hem te komen. Dat is de missie van De Regenboog. Deze missie is als een rode draad in al onze activiteiten verweven. Bij zaken als zending en evangelisatie geldt dat wellicht nóg sterker. Voorbeelden van zendings- en evangelisatieprojecten binnen De Regenboog zijn:

Het Baken
Het Baken, interkerkelijke evangelisatiecommissie (Sing-in en campingevangelisatie). Klik hier voor meer informatie.

Stichting Gave
R. Bregman  is gemeentelid en wordt door onze gemeente gesteund in zijn werk onder vluchtelingen via Stichting Gave.