Prayer course en kids prayer course

Gebed is voor geloof heel belangrijk. Geregeld wordt er een Prayer course gegeven. Gedurende 6 bijeenkomsten maken we een reis door het Onze Vader. Na het zingen van een aantal aanbiddingsliederen bekijken we een korte video over één aspect van het Onze Vader. Thema’s zijn bijvoorbeeld voorbede, onbeantwoord gebed en leren luisteren. Vervolgens bespreken we in kleine groepjes de bijbehorende gespreksvragen. Tenslotte gaan we samen in gebed.

In 2020 wordt er een kidsprayer course gegeven. Op vier zondagmiddagen leren we met de kinderen te bidden. Deze bijeenkomsten zijn op 26 januari, 9 en 23 februari en 8 maart.

 

“Ik heb geleerd hoe je Gods stem kunt verstaan”

Tijdens de 6 Prayer Course avonden werden gebeden uit het Onze Vader behandeld. Iedere keer stond er een andere bede centraal. Dit werd heel praktisch ingeleid met voorbeelden uit het dagelijks leven die je direct op jezelf en de wereld om je heen kon betrekken. Hierdoor kwam de uitleg heel direct bij mij binnen en kon ik er ook persoonlijk mee aan de slag in mijn eigen gebed. Omdat de inhoud van elke bede van het Onze Vader zo duidelijk en eenvoudig werd gebracht was het fijn en uitnodigend om dit direct om te zetten in het samen in kleine groepjes bidden. De sfeer tijdens de Prayer Course was veilig en laagdrempelig. Ik heb veel geleerd van de cursus en van elkaar in het kleinere groepje. Het is bemoedigend om terug te kijken en van elkaar te horen wat de uitwerking van het gebed van die afgelopen week is geweest. En het is echt fijn om te ervaren dat je ook dit belangrijke onderdeel van je geloofsleven niet alleen hoeft te doen. Met elkaar bidden helpt enorm om opnieuw te ervaren hoe groot onze God is. Om direct te voelen dat Hij heel persoonlijk bij jou en de wereld aanwezig wil zijn en aanwezig is. En om je te stimuleren om Hem daarvoor alle eer en dank te brengen.

Gemeentelid die deelgenomen heeft aan de afgelopen Prayer Course