Gebedsmoment

As. woensdag 29 augustus gaat het wekelijkse Taizé gebed weer van start. In dit gebed vormt de stilte het hart, en daaromheen worden liederen gezongen. Dit wordt afgewisseld met een korte lezing en voorbeden. Voel je welkom om mee te bidden, te zingen en stil te zijn. Samen met elkaar en samen met God. Elke…

Lees verder!

Donderdagmorgenkring 06-09

Op donderdag 6 september hopen wij weer samen te komen in De Regenboog. Dan gaan we verder met de profeet Elisa. Vorig jaar stonden wij stil bij Elia. Dat gaf hele mooie en praktische gesprekken. Daarom hebben wij ervoor gekozen dit seizoen verder te gaan met zijn opvolger: de profeet Elisa. Op de morgen wordt…

Lees verder!

Start huiskringen: startavond 18 september

We willen graag met elkaar het huiskringseizoen beginnen op een gezamenlijke startavond in de Regenboog op dinsdag 18 september a.s. Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. Voor wie wil gaan deelnemen aan een huiskring, voor wie eens op een andere kring wil gaan kijken, voor huiskringleiders en contactpersonen. Kortom: iedereen is welkom en we…

Lees verder!

Bedankt voor de gift

Namens stichting Pearl foundation wil ik de gemeente ontzettend bedanken voor de gift die wij mochten ontvangen vanuit de diaconie. Met dank aan deze gift kunnen we komend schooljaar +- 6 kinderen in Zambia voor een heel jaar naar school laten gaan. Voor meer informatie over wat wij met onze stichting doen: www.pearlfoundation.nl

Ministry-Cursus

Dit najaar zal de Ministry-cursus (New Wine – NGK Houten) in het Visnet, wijk Frankrijk, van start gaan, niet alleen voor eigen leden maar voor iedereen. Omdat het aantal deelnemers maximaal 70 kan zijn, is het goed om u z.s.m. aan te melden. Ministry is een gebedsmodel waarbij twee mensen bidden voor een derde persoon:…

Lees verder!

Micha Cursus 2018

Wil jij, samen met anderen, op zoek naar hoe je ‘goed en recht’ kan doen, zowel dichtbij als ver weg? Samen ontdekken hoe waardevol het is om te groeien in je betrokkenheid bij mensen en in je zorg voor Gods schepping? Jouw omgang met het milieu, jouw gedachten over kwetsbare mensen in onze samenleving, de…

Lees verder!

Erediensten

Vanochtend gaat voor Ard Jan Gijsbertsen. De schriftlezing komt uit 1 Petrus 2 vers 1 t/m 10. Gedurende de zomerperiode zal er geen middagdienst zijn in De Regenboog. Hieronder vindt u de diensten tijdens de zomerperiode in De Regenboog: – 22 juli, 10:45 uur Ds. P. Vroegindeweij uit Ermelo – 29 juli, 09:00 uur Ds.…

Lees verder!

Geen weekbrief tijdens de zomer

Deze zondag zal de laatste weekbrief voor de zomerperiode verschijnen. De eerstvolgende weekbrief kunt u dan weer verwachten op zondag 26 augustus.

Noteert u dit alvast in uw agenda

Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het zover. De bevestigings- en intrededienst van onze nieuwe predikant C.P. Both. Deze dienst zal plaatsvinden op zondag 9 september a.s. om 14:30 uur alhier in De Regenboog. Het is een gezamenlijke dienst voor alle drie de wijken. Kunnen we rekenen op uw komst?…

Lees verder!

Internationale kerkdienst

Zondag 19 augustus, mogen wij weer een internationale dienst organiseren! Het duurt nog wel even maar aangezien deze zondag in de zomervakantie valt willen we nu alvast vragen of u wilt meehelpen met deze dienst. We zijn op zoek naar mensen die koffie willen zetten, liederen willen begeleiden, willen helpen bij het kinderwerk, iets lekkers…

Lees verder!