Helpende hand: restauratie Grote Kerk

Vorige week nam u kennis van de omvangrijke restauratiewerkzaamheden in de Grote Kerk, die tot 2021 gaan duren. Vanaf 12 oktober komen de steigers in de kerk. De Grote Kerk kan niet meer op vrijdag worden klaar gemaakt voor de zondag. We vragen uw helpende hand op zaterdagmorgen vanaf 8 uur. Hoe meer mensen, hoe…

Lees verder!

Mededeling Israëlzondag 2018

Op zich is het goed dat Israëlzondag bestaat, want wij moeten onze wortels vooral eren en vieren. Maar die ene zondag in het jaar doet niet voldoende recht aan de onlosmakelijke verbondenheid van de kerk met haar joodse wortels, volgens dr. Piet van Midden in Woord en Weg, september nummer 2018 van de Prot. Kerk…

Lees verder!

Erediensten 09 en 16 september 2018 (startzondag)

Zondagochtend gaat voor Ds. J.W. van Bart. De schriftlezing komt uit Ezechiël 18 vers 1-4 en 20 t/m 32. Zondagmiddag is het dan zover: de bevestigings- en intrededienst van onze nieuwe predikant Pieter Both. De bevestiging zal gedaan worden door Ds. Frans van Velzen. Volgende week hebben we de Start Zondag. In deze dienst zal…

Lees verder!

Doopzitting en Doopdienst

Op zondag 30 september a.s. staat de eerste doopdienst van het nieuwe seizoen gepland. Wie wilt laten dopen is van harte welkom op de doopzitting met ds. P. Both en een ouderling, op woensdag 19 september a.s. om 20:00 uur, in de Regenboog. Graag even van te voren aanmelden bij de scriba

Diaconiecollecte financiële ondersteuning personen

De eerste (diaconale) collecte is vandaag bestemd voor ‘financiële ondersteuning personen’. Waar moet u hierbij aan denken? Om verschillende redenen (werkloosheid, echtscheiding, onverwachte tegenvallers) kunnen mensen in acute financiële problemen komen. Dit kan iedereen overkomen! De diaconie helpt deze mensen, door een gift of renteloze lening te verstrekken, af en toe boodschappen te brengen of…

Lees verder!

Oproep crèche

Er is weer een plekje vrij gekomen voor een volwassene om mee te helpen tijdens de crèche. Ben je 18+ jaar en heb je zin om ongeveer eens per 6 weken op te passen bij kinderen tussen de 0-4 jaar? Dan zijn we op zoek naar jou/u.

Gezocht man/vrouw met passie voor kinderen en het Bijbelverhaal

Ben jij iemand die het leuk vindt om met kinderen om te gaan en ze wat te leren over en uit de bijbel????…. dan zoeken wij jou. Iedere zondag hebben de kinderen tijdens de kerkdienst de bijbelvertelling. De bijbelvertelling wordt door een enthousiast team van 16 volwassenen en ongeveer 15 tieners vorm gegeven. Op dit…

Lees verder!

Follow Up/catechisatie

Wij dagen jou uit om meer over God te weten te komen. Hoe? Door ca. 20 maandagavonden met leeftijdgenoten mee te doen met Follow Up. Filmpjes, muziek, serieus nadenken over wat jou bezighoudt en wat de Bijbel daarover zegt. Ben jij die stoere, gave, verlegen, gezellige, fijne, serieuze, nieuwsgierige, belangstellende of gelovige jongere? Kom dan…

Lees verder!