Vrijwilligers in het Taal café gezocht

Het taalcafé in Harderwijk is bedoeld om “Vluchtelingen en Statushouders” te helpen, die graag extra willen oefenen met het spreken van de Nederlandse taal; ontspannen, in kleine groepjes. Voor de donderdagavond zijn we op zoek naar meer vrijwilligers. Het taalcafé wordt gehouden in de Kiekmure van 19.00 tot 21.00 uur. Meer informatie en/of opgave: taalhuis@bnwv.nl

Nieuwsbrief Rien Bregman

We maken u er graag op attent dat er een nieuwe editie Bregmanieuws in de hal van de kerk ligt. Zoals u wellicht weet, werkt Rien voor Stichting Gave in Harderwijk. Deze Stichting helpt christenen om gastvrij te zijn voor de vluchteling in ons land. Voor zijn inkomsten is Rien afhankelijk van financiële steun van…

Lees verder!

Noodhulp Lesbos

De diaconie heeft besloten om Stichting Amos 5:24 te steunen met een bedrag van 400 euro bestemd voor acute hulp op Lesbos. Het eiland Lesbos wordt sinds 2015 letterlijk overspoeld door vluchtelingen uit Syrië. Sinds de Turkije-deal in 2016 is de doorstroming naar het Griekse vaste land gestagneerd. De instroom is nog steeds groot. En…

Lees verder!

HOE-NIEUWS

Kledingtransport naar Servië 30 november is het weer zover dat er weer een vrachtwagen naar Servië gaat. Als u nog kleding wilt brengen, wilt u dat dan doen voor 15 nov doen ivm de vrachtbrief. Op zaterdag 13 okt kunt u uw kleding brengen van 10.00 tot 12.00 uur bij de Loods aan Overveld 9…

Lees verder!

Dringend een pleeggezin gezocht

Ik heb tijdelijk een meisje van 15 jaar in huis. Er wordt al enige tijd gezocht naar een warm, liefdevol pleeggezin voor haar. Ze was 2 weken oud toen ze bij een pleegmoeder in huis kwam. Deze moeder heeft sinds enkele jaren een spierziekte. Ze is niet meer in staat om voor haar te zorgen.…

Lees verder!

Op Weg Kring

De Op Weg Kring is bijna niet meer weg te denken uit onze gemeente al vijftien jaar hebben gemeenteleden deze avonden bezocht en mochten zij  groeien in hun geloof. Bent u 30 jaar of ouder en vindt u het ook moeilijk om met anderen over uw geloof te praten, dan zijn deze avonden zeker wat…

Lees verder!

Restauratie Grote Kerk

Er is al eerder melding van gemaakt: de balken en stangen, die de gewelven bovenin de Grote Kerk bij elkaar houden, doen hun werk niet meer goed. Er is sprake van zetting in de kap van de kerk, een bouwkundige term voor het bestaan van kleine bewegingen, die er voor zorgen dat er scheuren ontstaan,…

Lees verder!

*** Kerstmarkt 2018 ***

Op Dv 15 december  en niet op 08 december hopen we weer de jaarlijkse kerstmarkt te organiseren. Eén van de onderdelen is de grote verloting. Hiervoor hebben we een groot aantal sponsoren die de prijzen ter beschikking stellen. We zoeken 2 mensen die ons binnenkort willen helpen een aantal van de sponsoren te bezoeken, je…

Lees verder!

Erediensten 23 en 30 september (Doopdienst)

Zondagochtend gaat voor ds. J. het Lam. De schriftlezing komt uit Exodus 33 vers 11 t/m 11. Zondagmiddag gaat ons voor prop. P.J. Verhagen. Op zondag 30 september is het dopen. In deze dienst gaat voor ds. Pieter Both. ’s Avonds om 19:00 uur hebben we onze eerste jongerendienst. Alle diensten van harte aanbevolen. Gezegende…

Lees verder!

Noodhulpcollecte Lombok

Lombok ligt in puin na de verwoestende aardbeving op dit eiland. Hele dorpen zijn verwoest. Honderdduizenden mensen hebben dringend schoon drinkwater, voedsel en onderdak nodig. De diaconale collecte van deze zondag is daarom bestemd voor noodhulp op Lombok door vier leden van het Christelijk Noodhulpcluster (EO-Metterdaad, Red een kind, TEAR en ZOA). De nood op…

Lees verder!