Vrijwilligers in het Taal café gezocht

Het taalcafé in Harderwijk is bedoeld om “Vluchtelingen en Statushouders” te helpen, die graag extra willen oefenen met het spreken van de Nederlandse taal; ontspannen, in kleine groepjes. Voor de donderdagavond zijn we op zoek naar meer vrijwilligers. Het taalcafé wordt gehouden in de Kiekmure van 19.00 tot 21.00 uur. Meer informatie en/of opgave: taalhuis@bnwv.n

Cursus (H)echt ouderschap

Op 6, 13 en 20 november staat er vanuit Sefanja College de cursus (H)echt ouderschap op de agenda. Een cursus die wij via deze weg graag bij jullie achterban onder de aandacht willen brengen en jullie voor willen uitnodigen: Met het bijbelse voorbeeld van God als vader voor Zijn kinderen, en kennis vanuit de kind-…

Lees verder!

Erediensten 30-09 (Doopdienst) en 07-10

Zondagochtend gaat voor ds. Pieter Both. We lezen Zacharia 8: 1-9. In deze dienst is een doopdienst. Vanavond is er een Life Line Jongerendienst. Amigo is het thema. In deze dienst zal ds. Pieter Both spreken. Zondag 7 oktober is de morgen kerkdienst om 9.00 uur. Ds. Pieter Both leidt de dienst. Het is Israëlzondag.…

Lees verder!

Gestart

9 september ben ik verbonden aan wijkgemeente De Regenboog. Daarna ben ik aan het werk gegaan om zo snel mogelijk de weg te ontdekken in deze prachtige wijkgemeente. Wat wordt er veel gedaan! Ik zie uit naar de ontmoetingen met jullie allemaal. Als je me wilt bereiken dan dat het makkelijkste via de mail: cpieterboth@gmail.com…

Lees verder!

Gebed

Er wordt veel gebeden in onze gemeente. Het gebed is de adem van ons geloofsleven en de motor van ons gemeenteleven. Ga meedraaien in een van de vele gebedsgroepen. Alle momenten zijn te vinden op de website van onze gemeente. Een bijzondere plek neemt het voorbede of ministry gebed in. Na elke dienst is er…

Lees verder!

Vacatures wijkkerkenraad

In de wijkkerkenraad waren en ontstaan een aantal vacatures. We zijn op zoek naar zes nieuwe ambtsdragers: 2 diakenen, 3 pastoraal ouderlingen en 1 ouderling kerkrentmeester. We doen een dringend beroep op jullie om namen van mannelijke belijdende leden in te dienen voor deze vacatures. Het aandragen van namen van geschikte ambtsdragers is een roeping…

Lees verder!

Gebedsgroep voor het voortgezet onderwijs

Het nieuwe schooljaar is alweer even begonnen. Al jaren is er een gebedsgroep voor het Voortgezet Onderwijs, waar we eens per maand bidden voor jongeren en alles wat in en om de scholen in Harderwijk gebeurt. Je bent van harte welkom om mee te bidden op maandag 1 oktober van 10.30-11.30 uur in het Echocentrum…

Lees verder!

Donderdagmorgenkring

Op elke eerste donderdagmorgen van de maand, de eerste in september en laatste in april, is er Bijbelkring in De Regenboog. Wij beginnen om 10.00 uur en sluiten om 11.45 uur. Vanaf 9.45 uur is er koffie en om 11.00 uur. Dat geeft ruimte voor ontmoeting. U krijgt elke keer een A4-tje met een bijbelgedeelte…

Lees verder!

Diakenreis Slowakije

De vijf diakenen zijn terug uit Slowakije. Lees hun mooie blogs op www.stichtinghoe.nl

Mannenvereniging

Woensdag 3 oktober om 19.30 uur in de Bethelkerk. Vanavond gaat het over Openbaring 17. Ook jonge mannen van harte welkom!