Erediensten 07-10 (Israël zondag) en 14-10

Zondagochtend gaat voor ds. Pieter Both. We lezen Zacharia 2. Het is Israëlzondag. We staan stil bij onze verbondenheid met Israël. Zondagmiddag om 17.00 uur leidt ds Het Lam de dienst. Volgende week, 14 oktober, gaat in de morgendienst ds Het Lam voor. ’s Middags leidt C. Hendriks de dienst

Terugblik burendag

Op zaterdag 22 september hebben we als zustergemeenten vanuit de Regenboog een gezellig samenzijn georganiseerd voor de nieuwe bewoners van Harderweide. Het was immers Nationale Burendag, een betere gelegenheid om onze nieuwe buren te leren kennen en welkom te heten bestaat bijna niet! Met dank aan een aantal enthousiaste vrijwilligers stond om 10.00 uur de…

Lees verder!

Uit de kerkenraad

Op 13 september kwam de wijkkerkenraad bij elkaar. Gesproken is over de functie van een jaarthema. Ga met ons mee is voor dit jaar het thema. Dit is gekozen om meer aandacht te besteden aan de missionaire kant van de gemeente. De Grote Kerk wordt gerestaureerd. Drees Timmer zal dit project leiden en stopt daarom…

Lees verder!

Gezocht

Mooie kerkdiensten maken we samen. Daarom zoek ik mensen die af en toe met mij willen brainstormen over een aansprekend thema (bijvoorbeeld rond Kerst of voor een dienst gericht op kinderen). Ook zoek ik mensen die handig zijn met opmaak, zodat er van tijd tot tijd een flyer of poster voor bijzondere diensten gemaakt kan…

Lees verder!

Zacharia

Meestal schrijf ik bij een prekenserie een kort overzichtsartikeltje met wat achtergronden. Als je het wilt lezen, kijk dan op de homepage van www.cpieterboth.nl. Daar is het te vinden.

Vacatures wijkkerkenraad

In de wijkkerkenraad waren en ontstaan een aantal vacatures. We zijn op zoek naar zes nieuwe ambtsdragers: 2 diakenen, 3 pastoraal ouderlingen en 1 ouderling kerkrentmeester. We doen een dringend beroep op jullie om namen van mannelijke belijdende leden in te dienen voor deze vacatures. Het aandragen van namen van geschikte ambtsdragers is een roeping die…

Lees verder!

Diaconie collecte zondag 14 oktober: Noodhulp Sulawesi

De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi hebben zeker 1.200 mensen het leven gekost. Verwacht wordt dat het dodental de komende dagen snel zal stijgen. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is…

Lees verder!

Solidariteitskas 2018

In april jl. hebben alle gemeenteleden, die daarvoor in aanmerking komen, een folder met een acceptgiro ontvangen met het verzoek om € 10,- te betalen voor de Solidariteitskas. Helaas hebben veel gemeenteleden nog niet betaald. Wij zijn u heel dankbaar als u dit alsnog wilt doen. Deze dagen worden de herinneringen verzonden. Mocht u inmiddels…

Lees verder!

N-Joy

Heey! Ben jij tussen de 12 en 15 jaar oud? Dan ben je a.s. vrijdag 12 oktober van harte welkom in de jeugdruimte van de kerk! We beginnen rond 19:30 en eindigen rond 21:30. Heel graag tot dan! Wil je meer weten?  Stuur een mail naar leiding.njoy@gmail.com Voor dit jaar zijn we ook nog op…

Lees verder!

Alpha 2019

In januari zal er vanuit onze wijkgemeente gestart worden met Alpha. Het Alpha-team is al een paar keer bij elkaar geweest en we zien er naar uit wat God dit jaar met Alpha gaat brengen. De Alphabijeenkomsten vinden dit jaar plaats op de dinsdagavonden in de Regenboog. We starten op 8 januari met een introductie-avond.…

Lees verder!