Inzamelactie DE-Waardenpunten voor onze Voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten

Het zijn moeilijke tijden voor veel mensen: niet iedereen profiteert van een beter wordende economie. Duizenden gezinnen leven onder de armoedegrens. Gelukkig kan de Voedselbank een aantal van deze mensen ondersteunen met een wekelijks voedselpakket. Koffie lijkt een luxeproduct, maar je kunt je voorstellen dat deze mensen een moment van ontspanning kunnen gebruiken. Koffie komt…

Lees verder!

Erediensten 21 en 28 oktober 2018

Zondagochtend leidt ds Van Bart de morgendienst. Zondagmiddag gaat voor ds. C.E. Lavooij. 28 oktober hoopt ds Pieter Both voor te gaan. In deze dienst zullen we stil staan bij de Michacursus. De preek zal gaan over Zacharia 9 en Deuteronomium 15: ‘Arm raakt rijk, rijk raakt arm.’ Kijk ook eens op michanederland.nl. ’s Middags…

Lees verder!

Bezoek 80 plus

Bezoek 80 plus Ik ben begonnen om alle leden boven de 80 te bezoeken. Dat zijn er niet zoveel in onze wijkgemeente: 36 om precies te zijn en de eerste drie heb ik al gesproken! Het zal wel een half jaartje duren voor ik rond ben. Ik bel op om een afspraak te maken. Lang…

Lees verder!

Doop en Zegen

Op 11 november is er een dienst gepland voor doop en of zegen van pasgeboren kinderen. De bijeenkomst vooraf is gepland op 30 oktober om 19.30. Graag aanmelden bij cpieterboth@gmail.com

Belijdenis en volwassendoop

Misschien wil je belijdenis doen! Sommigen mensen zien dat als een moment dat je ‘alles moet weten en geen vragen meer kan hebben.’ Dat is dus niet zo. Belijdenis is ja zeggen tegen je kinderdoop en zeggen dat je Jezus Christus wil volgen in je leven. Het kan ook zijn dat je als kind niet…

Lees verder!

Leerdienst 11-11

Dit is vast een vooraankondiging. Op 11 november zal de middagdienst een leerdienst over het werk van de Heilige Geest zijn.

Pastoraat 19-11

De pastorale ouderlingen nodigen iedereen uit die betrokken is of wil zijn bij de pastorale zorg en omzien naar elkaar om te komen op maandag 19 november om 19.30 in De Regenboog. In deze bijeenkomst wordt het plan van de kerkenraad toegelicht om een pastoraal team op te richten. Op deze manier hopen de pastorale…

Lees verder!

Gezocht:

Ik zoek iemand die af en toe een flyer kan opmaken voor een bijzondere dienst. Graag contact opnemen met Pieter Both via cpieterboth@gmail.com

Donderdagmorgenkring 01 – 11

Op 1 november is er weer Bijbelkring. We gaan dan verder met Elisa, die een weduwe helpt. Dat staat in 2 Koningen 4. Houdt u die morgen vrij om er ook bij te zijn? U leest er meer over in de volgende weekbrief. Hartelijk welkom

Heidag kerkenraad

Zaterdag 13 oktober had de kerkenraad een heidag om verder te spreken over enkele vraagstukken die in juni zijn geformuleerd. Er is onder andere gesproken over een nieuwe opzet van het pastoraat. We merken dat hier veel onduidelijkheid over bestaat, en vinden het belangrijk hier zo snel mogelijk actie op te ondernemen. Maandag 19 november…

Lees verder!