Kerstpakketten actie 2018

Aan het einde van dit jaar gaat de Diaconie wederom kerstpakketten bezorgen bij personen en/of gezinnen die ondersteuning verdienen. Het is een vreugde te zien hoe blij deze mensen hiermee zijn. Een zegen om dit te mogen doen. De inzameling vindt plaats op zondag 9 en 16 december a.s. in de Grote Kerk, Bethelkerk en…

Lees verder!

Wijkavond

Op maandag 10 december is er een wijkavond in de Regenboog, die begint om 19:30 uur. Aan de orde komen de verandering in de opzet van het pastoraat, de middagdiensten en de invulling van de ruimte die is ontstaan doordat onze predikant 80% werkt. We vinden het fijn als u meedenkt. Welkom!

Kerstnachtdienst

De kerstnachtdienst van 24 december om 22.00 uur is bij uitstek een dienst om mensen mee te nemen. “Over de datum?” Is het thema. Het wordt een dienst met klassieke liederen, met een moderne twist.

Ga met ons mee!

Wie wonen er eigenlijk in onze wijk? Wat houdt hen bezig? Zijn we op de hoogte van wat er speelt en waar gebrokenheid is? Wat is de opdracht voor ons als gemeente? Hoe gaan we hierin te werk? Zomaar enkele vragen die opkomen wanneer je nadenkt over het missionaire doel van onze kerk. Vanuit een…

Lees verder!

Oproep hulp crèche

Er zijn vier plekken vrij gekomen voor volwassenen om mee te helpen tijdens de crèche. Ben je 18+ jaar en heb je zin om ongeveer eens per 6 weken op te passen bij kinderen tussen de 0-4 jaar? Dan zijn we op zoek naar jou/u. Wil je meer weten of je aanmelden stuur dan een…

Lees verder!

Kerstmarkt 15 december

Van kerstbomen en oliebollen tot schminken en kerstbloemstukken. In De Regenboog, Biezenplein 1 in Harderwijk, vindt zaterdag 15 december a.s. de jaarlijkse kerstmarkt plaats. De markt duurt van 10.00 tot 15.00 uur. De opbrengst van de kerstmarkt is bestemd voor beide kerkelijke gemeenten die gebruikmaken van het kerkgebouw. Bezoekers kunnen zich urenlang vermaken op de…

Lees verder!

Nieuwe leden voorstellen

Vanaf januari gaan we elke keer nieuwe leden voorstellen zodra ze bezocht zijn. Ik wil 23 december onze nieuwe leden voorstellen van het afgelopen half jaar. Stuur mij even een mailtje als je voorgesteld wil worden. (cpieterboth@gmail.com)

Avond nieuwe leden

Twee keer per jaar organiseren wij een avond om kennis te maken met de Regenboog. Uiteraard gaan wij dit weer doen en wel op D.V. dinsdag 11 december a.s. Deze bijeenkomst is voor nieuwe leden , maar ook voor mensen die twijfelen of graag eens vrijblijvend kennis willen maken. Dus deze oproep is niet alleen…

Lees verder!

Koorleden gezocht

Maandagavond 24 december (22:00 uur) staat de kerstnachtdienst gepland. Om de mensen buiten te verwelkomen met mooie liederen zijn we op zoek naar mensen die in het gelegenheidskoor willen zingen. We zullen 1 moment samenkomen om te oefenen. De pianist is inmiddels gevonden. Wilt u meedoen? Spreek mij dan aan (Jelle van de Glind) of…

Lees verder!

Alpha nieuws

In het nieuwe jaar start er in de Regenboog weer een Alpha. De eerste avond is een introductieavond en staat gepland voor dinsdag 8 januari om 19:00 uur en begint natuurlijk met een maaltijd. Daarna wordt er meer informatie over Alpha gegeven en starten we met het eerste onderwerp. We nodigen je van harte uit…

Lees verder!