Erediensten 02-12 1e advent en 09-12 Viering Heilig Avondmaal.

Zondagochtend is de eerste zondag van advent. Ds Pieter Both leidt de dienst. We lezen uit Lucas 1 hoe de engel Gabriel de geboorte van Johannes de Doper aankondigt. Zondag middag gaat ds Het Lam voor. Volgende week vieren we het avondmaal. Ds Pieter Both leidt de morgen- en de middagdienst. In de middagdienst vieren…

Lees verder!

Wijkavond

Op maandag 10 december is er een wijkavond in de Regenboog, die begint om 19:30 uur. Aan de orde komen de verandering in de opzet van het pastoraat, de middagdiensten en de invulling van de ruimte die is ontstaan doordat onze predikant 80% werkt. We vinden het fijn als u meedenkt. Welkom!

Kerstnachtdienst

De kerstnachtdienst van 24 december om 22.00 uur is bij uitstek een dienst om mensen mee te nemen. “Over de datum?” Is het thema. Het wordt een dienst met klassieke liederen, met een moderne twist.

Nieuwe leden voorstellen

Vanaf januari gaan we elke keer nieuwe leden voorstellen zodra ze bezocht zijn. Ik wil 23 december onze nieuwe leden voorstellen van het afgelopen half jaar. Stuur mij even een mailtje als je voorgesteld wil worden. (cpieterboth@gmail.com)

Bestemming avondmaalscollecte zondag 9 december

De avondmaal-collecte voor de Diaconie op zondag 9 december is geheel bestemd voor Ds. Mudi Robert uit Brzotin (Slowakije). Enkele diakenen van onze kerkelijke gemeente hebben hem, zijn vrouw Kati en kinderen ontmoet en ook bij hem overnacht tijdens de Slowakije-reis in september van dit jaar. Dit was een zeer fijne en gastvrije ontmoeting. Zij…

Lees verder!

Oproep hulp crèche

Na twee oproepen in de nieuwsbrief hebben we helaas nog geen nieuwe aanmeldingen voor de crèche ontvangen. Dit zal misschien betekenen dat degenen die nu oppassen volgend jaar vaker moeten oppassen. Maar dit willen we eigenlijk voorkomen. We hopen dat u ons kunt helpen met de vier vrije plekken voor volwassenen om mee te helpen…

Lees verder!

Koorleden gezocht

Maandagavond 24 december (22:00 uur) staat de kerstnachtdienst gepland. Om de mensen buiten te verwelkomen met mooie liederen zijn we op zoek naar mensen die in het gelegenheidskoor willen zingen. We zullen 1 moment samenkomen om te oefenen. De pianist is inmiddels gevonden. Wilt u meedoen? Spreek mij dan aan (Jelle van de Glind) of…

Lees verder!

Zendingscollecte

De collecte van afgelopen zondag voor het zendingswerk van de GZB heeft het bedrag opgebracht van € 1509, 57. Hartelijk dank

Donderdagochtendkring

Op donderdag 6 december a.s. hopen wij elkaar weer te ontmoeten op de Bijbelkring in de Regenboog. Wij lezen van Gods weg in het leven van de vrouw te Sunem. Elisa mag daarbij dienstbaar zijn. De Heilige Geest wil ons laten delen in de zegeningen van God, om Jezus wil. Dat geeft reden tot veel…

Lees verder!

Kerstmarkt sponsoring

De voorbereidingen voor de kerstmarkt zijn in volle gang. Misschien dat u niet in de gelegenheid bent om te komen maar wilt u of uw bedrijf wel haar steentje bijdragen. Dan is uiteraard een financiële gift ook van harte welkom. Als u mij een email stuurt met uw gegevens en welk bedrag u wil sponseren,…

Lees verder!