Top 2000 kerkdienst Harderwijk, Kom jij ook?

Popliederen kunnen zulke mooie teksten hebben en muziek doet veel met mensen. Dus waarom niet in de kerk? Dit is een van de redenen waarom wij deze dienst organiseren. Daarnaast hopen wij op deze manier weer een andere doelgroep te trekken. Een kerkdienst gebaseerd op nummers uit de Top2000. Al 5 jaar lang organiseren we…

Lees verder!

Oliebollenbezorger gezocht!

We zoeken iemand die op 29 december oliebollen wil bezorgen bij mensen die slecht ter been zijn en niet zelf naar de Regenboog kunnen komen om ze op te halen. Andere jaren ging het om een kleine 20 adressen. Mailen kan naar oliebollen3845@gmail.com Alvast bedankt, namens de oliebollencommissie Anneke Klaassen-Blankespoor

Doppen inzameling STOPT in De Regenboog

Helaas moeten we stoppen met inzamelen van de plastic doppen voor het goede doel (opleiden van blinde geleide honden). Omdat het verzamelpunt per 1 januari 2019 in Harderwijk vervalt, kunnen de doppen niet meer weggebracht worden. Heel veel dank voor alle doppen die u de afgelopen jaren heeft verzamelt

Erediensten 16 en 23-12

Vandaag is de derde zondag van advent. Ds Van Bart leidt de morgendienst. Vanmiddag gaat ds. Van Velzen voor. Zondag 23 december gaat ds Pieter Both in de morgendienst voor. Er is geen middagdienst.

Kerstnachtdienst

De kerstnachtdienst van 24 december om 22.00 uur is bij uitstek een dienst om mensen mee te nemen. Over de datum? Is het thema. Het wordt een dienst met klassieke liederen, met een moderne twist. Er zijn flyers om mensen uit te nodigen voor de kerstdiensten.

Pastoraat

Zoals op de wijkavond verteld, zijn we bezig om het pastoraat opnieuw vorm te geven. Er komen pastorale teams. Heeft u interesse om mee te doen, neem dan contact op met Marius den Besten (mm.denbesten@gmail.com). In januari is de eerste bijeenkomst van de pastorale teams. De grootste verandering zal zijn dat het pastoraat niet meer…

Lees verder!

Pastoraat boven de 80

Afgelopen maanden heb ik contact gehad met iedereen boven de 80 jaar. De meesten heb ik bezocht. Een enkeling gaf aan liever in januari bezocht te worden. Een paar mensen heb ik een brief gestuurd, omdat hun telefoonnummer niet bekend is. Bel gerust als u mij wilt spreken. Dat geldt overigens voor iedereen. Wilt u…

Lees verder!

Kleine groepen

Onze gemeente is te groot om iedereen te (willen of kunnen) kennen. Daarom zijn er talloze kleine groepen actief: huiskringen, catechesegroepen, muziekteams. Vraag jezelf af of je wel bij een kleine groep hoort. Als dat niet het geval is, dan is het nieuwe jaar een goed moment om een huiskring of andere kleine groep op…

Lees verder!

Kerkdiensten rond de Kerst

Op 23 december gaat ds Pieter Both in de morgendienst voor. Het is de vierde zondag van advent. Er is geen middagdienst. Op kerstavond, 24 december is er een dienst om 22.00 uur. Ds. Pieter Both leidt de kerstnachtdienst. Over de datum? is het thema. Het eerste bezoek aan Jezus werd gebracht door mensen die…

Lees verder!

Kerstpakketten actie 2018

Aan het einde van dit jaar gaat de Diaconie wederom kerstpakketten bezorgen bij personen en/of gezinnen die ondersteuning verdienen. Het is een vreugde te zien hoe blij deze mensen hiermee zijn. Een zegen om dit te mogen doen. Vandaag kunt u uw producten nog inleveren. De samenstelling van de pakketten bestaat uit levensmiddelen, producten voor…

Lees verder!