Erediensten 11 en 18 november 2018

Zondagmorgen is er een doopdienst. Drie kinderen worden gedoopt: Daan ’t Jong; Lev Honing en Bjorn uit de Bosch. Ds. Pieter Both leidt de dienst. We lezen Zacharia 6. Zondagmiddag is er een leerdienst. Pieter Both leidt deze dienst. Zondag 18 november leidt ds. ’t Lam de morgendienst. ’s Middags is de internationale dienst in…

Lees verder!

Leerdienst 11-11-2018

Vanmiddag zal de dienst een leerdienst over het werk van de Heilige Geest zijn. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Ds. Pieter Both leidt de dienst.

Kerkbode

Naast deze weekbrief verschijnt twee keer per week de kerkbode. Een abonnement kost slechts 22 euro per jaar en gaat via het kerkelijk bureau. Wil je iets in het wijkbericht van De Regenboog plaatsen, stuur het dan naar cpieterboth@gmail.com.

Pastoraat 19-11-2018

De pastorale ouderlingen nodigen iedereen uit die betrokken is of wil zijn bij de pastorale zorg en omzien naar elkaar om te komen op maandag 19 november om 19.30 in De Regenboog. In deze bijeenkomst wordt het plan van de kerkenraad toegelicht om een pastoraal team op te richten. Op deze manier hopen de pastorale…

Lees verder!

Wijkavond 10-12-2018

Op maandag 10 december is er een wijkavond in de Regenboog, die begint om 19:30 uur. Aan de orde komen de verandering in de opzet van het pastoraat, de middagdiensten en de invulling van de ruimte die is ontstaan doordat onze predikant 80% werkt. We vinden het fijn als u meedenkt. Welkom!

Diaconale collecte op zondag 11 november

De diaconie collecte van zondag 11 november is dit jaar voor een project van Woord en Daad: HONGERSNOOD IN AFRIKA: Een combinatie van extreme droogte en aanhoudende conflicten zorgt in landen zoals Zuid-Soedan, Somaliland en Ethiopië momenteel voor een groot tekort aan voedsel en water. Het Christelijk Noodhulpcluster is een noodhulpactie gestart om hulp te…

Lees verder!

**** Oproepje ****

Heeft iemand de opwekkingsbundel voor de gitaar (gele multomap) uit de gebedsruimte per ongeluk meegenomen of gebruikt en vergeten terug te leggen? De map is al een tijdje verdwenen. Er staat op de eerste bladzijde met pen geschreven ‘gebedsruimte’. Alvast dank voor het terugbezorgen.

Opbrengst Noodhulpcollecte Lombok en Sulawesi

Onlangs hebben we twee noodhulpcollecten gehouden. Voor de aardbevingsslachtoffers op Lombok en voor de slachtoffers van de tsunami en aardbevingen op Sulawesi De opbrengst van de collecte voor Lombok was € 2.208,=. De opbrengst van de actie voor Sulawesi was € 6.259,=. Wat mooi om te zien dat er zo ruimhartig is gegeven. Lokale christelijke…

Lees verder!

Kerstattenties

Oudere gemeenteleden boven de 75 jaar ontvangen jaarlijks een kerstattentie. We merken echter dat de vitale gezondheid, in algemene zin, van ouderen de laatste jaren, sterk verbeterd is. Hiervoor zijn we natuurlijk heel dankbaar. Dit is voor de Diaconie mede aanleiding geweest om een aanpassing te doen in de leeftijdsgrens. Met ingang van dit jaar…

Lees verder!

Kennismakingsbijeenkomst 11-12-2018

Twee keer per jaar organiseren wij een avond om kennis te maken met de Regenboog. Uiteraard gaan wij dit weer doen en wel op D.V. dinsdag 11 december a.s. Deze bijeenkomst is voor nieuwe leden , maar ook voor mensen die twijfelen of graag eens vrijblijvend kennis willen maken. Dus deze oproep is niet alleen…

Lees verder!