Week van gebed 2019 20-27 januari

Van 20 t/m 27 januari wordt de Week van Gebed 2019 gehouden, deze wordt voorafgegaan door de Prayer Night. Het thema is ‘Recht voor ogen.’ In Harderwijk wordt de week van gebed georganiseerd door stichting Echo. Echo wil de onderlinge verbondenheid onder christenen graag bevorderen. De Week van Gebed is daarvoor een prachtig middel. We…

Lees verder!

Sefanja College

Sefanja College is de onderwijsafdeling van Christengemeente Sefanja. We willen je met het aanbod van onderwijs en training ondersteunen in jouw geloofsreis. Voor 2019 staan er heel wat cursussen gepland. Zo begint in februari weer de cursus ‘Haal meer uit de bijbel’, o.l.v. het team van Jeugd Met Een Opdracht. Dit jaar wordt het boek…

Lees verder!

Erediensten 30-12 en 06-01-2019

Zondagochtend leidt Piet Verhagen de morgendienst. Er is geen middagdienst. De Protestantse gemeente organiseert een top 2000 dienst om 19.30 uur in De Regenboog. 6 januari leidt ds Pieter Both de morgendienst. Deze begint om 10.45. In deze dienst nemen we afscheid van ambtsdragers en bevestigen we nieuwe. Er is geen middagdienst.

Diensten rond Oud & Nieuw

31 december is de oudjaarsdienst om 19.30. Deze wordt geleid door ds Pieter Both en gaat over de bergrede: Alleen Jezus brengt de vrede waar we naar verlangen. 1 januari is er een dienst om 10.00 uur. Ds Pieter Both gaat verder met de bergrede. Nu gaat het over onze opdracht om Gods verlangen vorm…

Lees verder!

Middagdiensten

Vanaf 2019 zullen er alleen nog middagdiensten zijn als er ’s morgens een vroege dienst is. Als er avondmaal wordt gevierd is er wel een middagdienst.

Pastoraat

Zoals op de wijkavond verteld, zijn we bezig om het pastoraat opnieuw vorm te geven. Er komen pastorale teams. Heeft u interesse om mee te doen, neem dan contact op met Marius den Besten (mm.denbesten@gmail.com). In januari is de eerste bijeenkomst van de pastorale teams. De grootste verandering zal zijn dat het pastoraat niet meer…

Lees verder!

Collecte op oudejaarsavond: financiele ondersteuning personen

Oudejaarsavond is er een collecte bestemd voor de diaconie met als doel ‘financiële ondersteuning personen’. Waar moet u hierbij aan denken? Om verschillende redenen, werkloosheid, echtscheiding, onverwachte tegenvallers, kunnen mensen in acute financiële problemen komen. Dit kan iedereen overkomen! De diaconie helpt deze mensen, door een gift of renteloze lening te verstrekken, af en toe…

Lees verder!

Kleine groepen

Onze gemeente is te groot om iedereen te (willen of kunnen) kennen. Daarom zijn er talloze kleine groepen actief: huiskringen, catechesegroepen, muziekteams. Vraag jezelf af of je wel bij een kleine groep hoort. Als dat niet het geval is, dan is het nieuwe jaar een goed moment om een huiskring of andere kleine groep op…

Lees verder!

29 december: oliebollenverkoop in de Regenboog

Op 29 december is er de jaarlijkse oliebollenverkoop in de Regenboog. Naast oliebollen zijn er natuurlijk ook weer overheerlijke appelbeignets en appelkanjers te koop. De verkoop is van 13:00 – 14:30 uur. Zien we u dan?

Ga met ons mee!

Wie wonen er eigenlijk in onze wijk? Wat houdt hen bezig? Zijn we op de hoogte van wat er speelt en waar gebrokenheid is? Wat is de opdracht voor ons als gemeente? Hoe gaan we hierin te werk? Zomaar enkele vragen die opkomen wanneer je nadenkt over het missionaire doel van onze kerk. Vanuit een…

Lees verder!