Erediensten 23-12 4e advent en 30-12

Vandaag is de 4e zondag van advent. Ds Pieter Both leidt de morgendienst. We lezen hoe Johannes de Doper wordt geboren en hoe zijn vader een lied zingt. In deze dienst wordt een groep nieuwe leden voorgesteld. Er is geen middagdienst. Volgende week, 30 december, leidt Piet Verhagen de dienst. Er is dan geen middagdienst.…

Lees verder!

Kerstnachtdienst

De kerstnachtdienst van 24 december om 22.00 uur is bij uitstek een dienst om mensen mee te nemen. Over de datum? Is het thema. Het wordt een dienst met klassieke liederen, met een moderne twist. Er zijn flyers om mensen uit te nodigen voor de kerstdiensten

Middagdiensten

Vanaf 2019 zullen er alleen nog middagdiensten zijn als er ’s morgens een vroege dienst is. Als er avondmaal wordt gevierd is er wel een middagdienst

Pastoraat

Zoals op de wijkavond verteld, zijn we bezig om het pastoraat opnieuw vorm te geven. Er komen pastorale teams. Heeft u interesse om mee te doen, neem dan contact op met Marius den Besten (mm.denbesten@gmail.com). In januari is de eerste bijeenkomst van de pastorale teams. De grootste verandering zal zijn dat het pastoraat niet meer…

Lees verder!

Kleine groepen

Onze gemeente is te groot om iedereen te (willen of kunnen) kennen. Daarom zijn er talloze kleine groepen actief: huiskringen, catechesegroepen, muziekteams. Vraag jezelf af of je wel bij een kleine groep hoort. Als dat niet het geval is, dan is het nieuwe jaar een goed moment om een huiskring of andere kleine groep op…

Lees verder!

Kerkdiensten rond de Kerst

Op 23 december gaat ds Pieter Both in de morgendienst voor. Het is de vierde zondag van advent. Er is geen middagdienst. Op kerstavond, 24 december is er een dienst om 22.00 uur. Ds. Pieter Both leidt de kerstnachtdienst. Over de datum? is het thema. Het eerste bezoek aan Jezus werd gebracht door mensen die…

Lees verder!

Diensten rond Oud en Nieuw

31 december is de oudjaarsdienst om 19.30. Deze wordt geleid door ds Pieter Both en gaat over de Bergrede: Alleen Jezus brengt de vrede waar we naar verlangen. 1 januari is er een dienst om 10.00 uur. Ds Pieter Both gaat verder met de Bergrede. Nu gaat het over onze opdracht om Gods verlangen vorm…

Lees verder!

Bestemming collecte diaconie 25 december Voedselbank

Naast voedselproducten heeft de voedselbank ook geld nodig. Wekelijks worden vele kilometers afgelegd met auto en vrachtwagenbusje voor het ophalen van goederen naar Arnhem, Ermelo, Putten, Zeewolde en in Harderwijk. Kortom er is een klein wagenpark te onderhouden. Ook het materieel dat in de hal staat heeft onderhoud nodig, zoals de lift, de koel- en…

Lees verder!

Kerstboodschappers gevraagd voor vanmiddag

Ook dit jaar gaan we weer met andere kerken flyeren in de stad op de koopzondag voor kerst 23 december a.s. We willen mensen die aan het winkelen zijn uitnodigen voor de kerstdiensten in onze kerken en ze een gratis kop koffie aanbieden in de Grote Kerk. We beginnen om 14.00 uur vanuit de Grote…

Lees verder!

Opbrengst avondmaal collecte – Omzien naar Elkaar

De avondmaal-collecte voor de Diaconie op zondag 9 december jl., met als doel de verwarming van het weeshuis in Brzotin (Slowakije), heeft het fantastische bedrag opgeleverd van € 1.547,80. Dankbaar en blij is de Diaconie met dit resultaat. Eerder mochten we u al berichten dat enkele diakenen uit onze kerkelijke gemeente hem, zijn vrouw Kati…

Lees verder!