Collecte zondag 20 januari IZB voor gebedsposten

De collecte op a.s zondag 20 jan. is bestemd voor het missionaire werk van de IZB en dan in het bijzonder het project ‘Gebedsposten’, waar onze oud-wijkpredikant ds. Ron van der Spoel als coördinator en toeruster aan verbonden is. Het vuur van het gebed aanwakkeren, daar draait het om in het project. ‘We geloven dat…

Lees verder!

Kinderwerkers gezocht tijden internationale diensten

Voor het kinderwerk tijdens de internationale diensten zijn we dringend op zoek naar minimaal drie vaste vrijwilligers. Het is de bedoeling om eens in de drie à vier weken met twee mensen uit het team aan de beurt te zijn. Het zou mooi zijn als ook enkele jongens/mannen ons komen versterken! Het is mooi werk…

Lees verder!

Oproep ivm actie Kerkbalans

Binnenkort ( 21 januari 2019 ) begint de actie Kerkbalans. Helaas komen wij veel vrijwilligers te kort die de enveloppen willen bezorgen en ophalen. Wilt u een uurtje van uw tijd beschikbaar stellen? Meldt u dan aan bij het Kerkelijk Bureau, telefoon 41 23 95. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Kladusa en Amos

Marius en Jeffrey den Besten en Ruben van Zuthem zijn afgelopen vrijdag vertrokken voor een korte hulpreis naar Kladusa in Bosnië. Kladusa ligt op de grens tussen Bosnië en Kroatië. In Kladusa leven enkele honderden vluchtelingen op straat. Een contact van Amos 5:24, Pixi, is werkzaam bij een organisatie die deze vluchtelingen in Kladusa ondersteunt…

Lees verder!

Interkerkelijk koor Harderwijk zingt Oratorium Van Liefde Ongekend

Op dinsdag 15 januari worden de repetities hervat voor Oratorium Van Liefde Ongekend. Dit Oratorium over Passie en Pasen wordt uitgevoerd op 13 april in de Plantagekerk. Naast de koorleden is er al een groepje projectleden en daar kunnen nog meer bij. Kom vanaf dinsdag meedoen aan dit indrukwekkende muziekstuk van Johan Bredewout. Meld je…

Lees verder!

Week van gebed 2019 20-27 januari

Van 20 t/m 27 januari wordt de Week van Gebed 2019 gehouden, deze wordt voorafgegaan door de Prayer Night. Het thema is ‘Recht voor ogen.’ In Harderwijk wordt de week van gebed georganiseerd door stichting Echo. Echo wil de onderlinge verbondenheid onder christenen graag bevorderen. De Week van Gebed is daarvoor een prachtig middel. We…

Lees verder!

Kampvuuravond

“Geef een man een vuurtje en wat te drinken en hij weet wat de bedoeling is”. Afgelopen 9 november verzamelden zich ruim 50 mannen uit onze gemeente voor de eerste kampvuuravond. Een avond waar twee mannen hun getuigenis gaven rondom het thema ‘vriendschap’ (vriendschap met elkaar en vriendschap met Jezus). Een avond waar gesprekken werden…

Lees verder!

Erediensten 06 en 13 januari

Zondagochtend leidt ds Pieter Both de morgendienst. In deze dienst nemen we afscheid van ambtsdragers en bevestigen we nieuwe. Er is geen middagdienst. We lezen uit Mattheus 10 en het begrip vertrouwen staat centraal. God vertrouwt ons veel toe. Stralen wij vertrouwen uit? Op 13 januari leidt ds Van Bart de ochtenddienst en ds Schuurman…

Lees verder!

School dienst

27 januari is de themadienst voor school en kerk. Wonderlijk is het thema. Wij zijn dit jaar gekoppeld aan onze buren, Het Startblok. Het wordt een vrolijke dienst, die zeer toegankelijk is voor kinderen. Ook mooi om mensen mee te nemen!

Middagdiensten

Vanaf 2019 zullen er alleen nog middagdiensten zijn als er ’s morgens een vroege dienst is. Als er avondmaal wordt gevierd is er wel een middagdienst.