Kinderwerkers gezocht tijdens internationale diensten

Voor het kinderwerk tijdens de internationale diensten zijn we dringend op zoek naar minimaal drie vaste vrijwilligers. Het is de bedoeling om eens in de drie à vier weken met twee mensen uit het team aan de beurt te zijn. Het zou mooi zijn als ook enkele jongens/mannen ons komen versterken! Het is mooi werk…

Lees verder!

Oproep ivm actie Kerkbalans

Maandag (21 januari 2019) begint de actie Kerkbalans. Helaas komen wij veel vrijwilligers te kort die de enveloppen willen bezorgen en ophalen. Wilt u een uurtje van uw tijd beschikbaar stellen? Meldt u dan na de dienst bij Leon Jurg in de hal. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Samen sparen

Aan het begin van het nieuwe jaar, even ter afsluiting van het jaar 2018, een verslagje van de opbrengst in het laatste deel van dat jaar. De opbrengst van november/december was: ruim 3 kg kaarten, 3 kg postzegels, 3 boeken met postzegels, een klein ruilboekje met zegels, 6 postbladen over zegels en 2 ervan met…

Lees verder!

Fontein Academy: Waar zou Jezus zijn kleren kopen

‘Waar zou Jezus zijn kleren kopen?’ Deze avond gaat over duurzaamheid en dan vooral m.b.t. kleding. ‘Geitenwollen sokken’ was vroeger iets voor softe, linkse milieufreaks. Inmiddels is het een kwestie van politieke correctheid om je hiermee bezig te houden. Hoe sta je hierin als je je leven wilt oriënteren op Jezus? In het kader van…

Lees verder!

Erediensten 13 en 20-01-2019

Zondagochtend leidt ds Van Bart de ochtenddienst. Er is een groep Amerikaanse studenten als gast in de kerk. Zij zullen een lied zingen. Ds Schuurman leidt de middagdienst. 20 januari leidt ds Frans van Velzen de morgendienst. Dan start ook de prayercourse. Zie verderop in de weekbrief.

Alpha nieuws

Afgelopen dinsdag zijn we met maar liefst 36 deelnemers Alpha gestart! Wat zijn we blij dat we met zoveel mensen mochten kennismaken. De komende tijd zullen we met hen in gesprek gaan over het christelijk geloof en alle vragen die daarbij naar boven komen. We hebben een prachtige eerste avond met elkaar beleefd waarin we…

Lees verder!

School dienst

27 januari is de themadienst voor school en kerk. Wonderlijk is het thema. Wij zijn dit jaar gekoppeld aan onze buren, Het Startblok. Het wordt een vrolijke dienst, die zeer toegankelijk is voor kinderen. Ook mooi om mensen mee te nemen!

Samenstelling kerkenraad

Op zondag 6 januari hebben we afscheid genomen van Erik de Graaf, Drees Timmer, Stefan Bos en Arnold Polinder als ambtsdragers. De broeders André Hoeven en Wim Luiting werden bevestigd als diaken en Jan Seeleman als ouderling. Op dit moment zijn er nog wat vacatures: jeugdouderling, ouderling-kerkrentmeester en pastoraal ouderling. Het volledige overzicht van de…

Lees verder!

Pastoraat

Zoals op de wijkavond verteld, zijn we bezig om het pastoraat opnieuw vorm te geven. Er komen pastorale teams. Heeft u interesse om mee te doen, neem dan contact op met Marius den Besten (mm.denbesten@gmail.com). In januari is de eerste bijeenkomst van de pastorale teams. De grootste verandering zal zijn dat het pastoraat niet meer…

Lees verder!

Doopzondag 03-02-2019

Zondag 3 februari is er gelegenheid om een kind te laten dopen of op te dragen. De voorbereidende bijeenkomst is op woensdag 23 januari om 20.00 uur in de Regenboog. Aanmelden via cpieterboth@gmail.com.