Kampvuuravond

“Geef een man een vuurtje en wat te drinken en hij weet wat de bedoeling is”. Afgelopen 9 november verzamelden zich ruim 50 mannen uit onze gemeente voor de eerste kampvuuravond. Een avond waar twee mannen hun getuigenis gaven rondom het thema ‘vriendschap’ (vriendschap met elkaar en vriendschap met Jezus). Een avond waar gesprekken werden…

Lees verder!

Erediensten 06 en 13 januari

Zondagochtend leidt ds Pieter Both de morgendienst. In deze dienst nemen we afscheid van ambtsdragers en bevestigen we nieuwe. Er is geen middagdienst. We lezen uit Mattheus 10 en het begrip vertrouwen staat centraal. God vertrouwt ons veel toe. Stralen wij vertrouwen uit? Op 13 januari leidt ds Van Bart de ochtenddienst en ds Schuurman…

Lees verder!

School dienst

27 januari is de themadienst voor school en kerk. Wonderlijk is het thema. Wij zijn dit jaar gekoppeld aan onze buren, Het Startblok. Het wordt een vrolijke dienst, die zeer toegankelijk is voor kinderen. Ook mooi om mensen mee te nemen!

Middagdiensten

Vanaf 2019 zullen er alleen nog middagdiensten zijn als er ’s morgens een vroege dienst is. Als er avondmaal wordt gevierd is er wel een middagdienst.

Pastoraat

Zoals op de wijkavond verteld, zijn we bezig om het pastoraat opnieuw vorm te geven. Er komen pastorale teams. Heeft u interesse om mee te doen, neem dan contact op met Marius den Besten (mm.denbesten@gmail.com). In januari is de eerste bijeenkomst van de pastorale teams. De grootste verandering zal zijn dat het pastoraat niet meer…

Lees verder!

Preken

De komende tijd hoop ik te preken uit het evangelie naar Mattheus. Deze evangelist schreef zijn verhaal om zijn joodse volksgenoten te overtuigen. Daarom citeert hij veel uit het Oude Testament. Ik probeer in elke preek uit het evangelie iets naar voren te halen waarmee we onze naasten kunnen laten zien wat Christus voor ons…

Lees verder!

Ga met ons mee!

Wie wonen er eigenlijk in onze wijk? Wat houdt hen bezig? Zijn we op de hoogte van wat er speelt en waar gebrokenheid is? Wat is de opdracht voor ons als gemeente? Hoe gaan we hierin te werk? Zomaar enkele vragen die opkomen wanneer je nadenkt over het missionaire doel van onze kerk. Vanuit een…

Lees verder!

Kinderbijbelvertelling

Vanaf 1 januari gaan wij tijdens de bijbelvertelling gebruik maken van een andere methode. (Tot nu toe gebruikte wij de methode vertel het maar). Als leiding van de bijbelvertelling vonden we de verhalen van “Vertel het maar” soms erg moeilijk en niet altijd aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. De methode was overigens wel…

Lees verder!

Donderdagmorgenkring

Op donderdag 10 januari 2019 hopen wij weer samen te komen als Bijbelkring. We beginnen om 10.00 uur en stoppen 11.45 uur. We komen samen in De Regenboog. Wij gaan verder met de geschiedenis van Elisa. Gods weg met mensen. Dit keer met de profeten van een profetenschool in Gilgal. Een wonder met een pan…

Lees verder!

Nieuws vanuit het diakenteam

Afgelopen September hebben de Diakenen Steven Hopman, Henry van den Belt, Evert Raaijen, Alfons Koerhuis en Arjan van Loo onder begeleiding van Albert Heldoorn een mooie reis gemaakt door Slowakije en een deel van Hongarije. Wij hebben een groot aantal personen gesproken en projecten bezocht. De reis heeft op ons allen veel indruk gemaakt. Graag…

Lees verder!