Informatiebijeenkomst over Pleegzorg in de Regenboog

Timon biedt jeugdhulp en jongvolwassenenzorg, gemotiveerd en geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging. Sinds 2016 is pleegzorg hier ook onderdeel van. We hebben al veel kinderen een stabiele plek kunnen bieden, maar de vraag naar pleegouders blijft groeien. We zoeken in regio Harderwijk in het brede kerkelijke segment naar nieuwe pleegouders. Dit is belangrijk voor een…

Lees verder!

Vuur, vriendschap en ontmoeting: kampvuuravond vrijdag 8 februari

“Geef een man een vuurtje en wat te drinken en hij weet wat de bedoeling is”. Aanstaande vrijdag 8 februari 2019 is er weer een kampvuuravond en wel van 20.00 tot 00.00 uur. Locatie: Julianalaan 74 Ermelo  De avond is bedoeld om elkaar als mannen uit de gemeente in een ongedwongen en ontspannen sfeer…

Lees verder!

Cursus: Haal meer uit de Bijbel – Efeziërs

5, 12 en 19 Februari, haal meer uit de bijbel – Efeziërs. Het boek Efeziërs zegt ons veel over wie we zijn en waartoe we geroepen zijn. Wil je meer weten over de roeping in je leven? Over leven en samenwerken in eenheid? Kom dan naar deze studieavonden van de Sefanja Academie om samen het…

Lees verder!

Erediensten

Vanmorgen verwelkomen we basisschool Het Startblok in de morgendienst. Ds Pieter Both leidt de dienst, die gaat over Zacheus. Vanmiddag gaat ds ’t Lam voor. Volgende week gaat ds Pieter Both voor in de morgendienst. Het is een kinderdoopdienst. ’s Avonds is de tweede avond van de prayercourse.

School dienst 27-01

27 januari is de themadienst voor school en kerk. ‘Wonderlijk’ is het thema. Wij zijn dit jaar gekoppeld aan onze buren, Het Startblok. Het wordt een vrolijke dienst, die zeer toegankelijk is voor kinderen. Ook mooi om mensen mee te nemen

Missionaire avond

Dinsdag 15 januari kwamen we bij elkaar om te praten en overleggen over het missionaire werk in onze gemeente. Allereerst werden we bepaald bij het feit dat een kerk missionair is, of ze is geen kerk. Vervolgens baden we en dachten we over de wijken waarin we wonen, de vreugden die mensen beleven en de…

Lees verder!

Uit de kerkenraad van januari 2019

We starten met een Bijbellezing uit Mattheus 3:13-17. In Romeinen 8 vers 14 staat dat allen die door de Geest van God worden geleid, kinderen van God zijn. Wat betekent het dat God jou Zijn kind noemt? Wat heeft dit voor gevolgen voor jouw werk, je gezin etc.? We praten hierover in groepjes en bidden…

Lees verder!

Pastoraat

De manier waarop het pastoraat is georganiseerd is veranderd. De twee veranderingen zijn dat we gemeenteleden bezoeken als we weten dat er vreugdevolle of verdrietige omstandigheden zijn of als er een verzoek is om langs te komen. We gaan dus niet structureel de hele gemeente door. De kerkenraad gaat ervanuit dat iedereen in een kleine groep…

Lees verder!

Opbrengst IZB collecte 20 januari

De IZB collecte van afgelopen zondag heeft het mooie bedrag opgebracht van € 1.092,17. De opbrengst van de zendingsbusjes over 2018 bedroeg € 8.276,- .De zendingscommissie dankt u hartelijk voor al deze gaven