Erediensten 30-12 en 06-01-2019

Zondagochtend leidt Piet Verhagen de morgendienst. Er is geen middagdienst. De Protestantse gemeente organiseert een top 2000 dienst om 19.30 uur in De Regenboog. 6 januari leidt ds Pieter Both de morgendienst. Deze begint om 10.45. In deze dienst nemen we afscheid van ambtsdragers en bevestigen we nieuwe. Er is geen middagdienst.

Diensten rond Oud & Nieuw

31 december is de oudjaarsdienst om 19.30. Deze wordt geleid door ds Pieter Both en gaat over de bergrede: Alleen Jezus brengt de vrede waar we naar verlangen. 1 januari is er een dienst om 10.00 uur. Ds Pieter Both gaat verder met de bergrede. Nu gaat het over onze opdracht om Gods verlangen vorm…

Lees verder!

Middagdiensten

Vanaf 2019 zullen er alleen nog middagdiensten zijn als er ’s morgens een vroege dienst is. Als er avondmaal wordt gevierd is er wel een middagdienst.

Pastoraat

Zoals op de wijkavond verteld, zijn we bezig om het pastoraat opnieuw vorm te geven. Er komen pastorale teams. Heeft u interesse om mee te doen, neem dan contact op met Marius den Besten (mm.denbesten@gmail.com). In januari is de eerste bijeenkomst van de pastorale teams. De grootste verandering zal zijn dat het pastoraat niet meer…

Lees verder!

Collecte op oudejaarsavond: financiele ondersteuning personen

Oudejaarsavond is er een collecte bestemd voor de diaconie met als doel ‘financiële ondersteuning personen’. Waar moet u hierbij aan denken? Om verschillende redenen, werkloosheid, echtscheiding, onverwachte tegenvallers, kunnen mensen in acute financiële problemen komen. Dit kan iedereen overkomen! De diaconie helpt deze mensen, door een gift of renteloze lening te verstrekken, af en toe…

Lees verder!

Kleine groepen

Onze gemeente is te groot om iedereen te (willen of kunnen) kennen. Daarom zijn er talloze kleine groepen actief: huiskringen, catechesegroepen, muziekteams. Vraag jezelf af of je wel bij een kleine groep hoort. Als dat niet het geval is, dan is het nieuwe jaar een goed moment om een huiskring of andere kleine groep op…

Lees verder!

29 december: oliebollenverkoop in de Regenboog

Op 29 december is er de jaarlijkse oliebollenverkoop in de Regenboog. Naast oliebollen zijn er natuurlijk ook weer overheerlijke appelbeignets en appelkanjers te koop. De verkoop is van 13:00 – 14:30 uur. Zien we u dan?

Ga met ons mee!

Wie wonen er eigenlijk in onze wijk? Wat houdt hen bezig? Zijn we op de hoogte van wat er speelt en waar gebrokenheid is? Wat is de opdracht voor ons als gemeente? Hoe gaan we hierin te werk? Zomaar enkele vragen die opkomen wanneer je nadenkt over het missionaire doel van onze kerk. Vanuit een…

Lees verder!

Donderdagmorgenkring

Op donderdag 10 januari 2019 hopen wij weer samen te komen als Bijbelkring. We beginnen om 10.00 uur en stoppen 11.45 uur. We komen samen in De Regenboog. Wij gaan verder met de geschiedenis van Elisa. Gods weg met mensen. Dit keer met de profeten van een profetenschool in Gilgal. Een wonder met een pan…

Lees verder!

Woonruimte gezocht

Goedemorgen. Ik ben een gescheiden vrouw met 2 kinderen, en ben snel op zoek naar een woonruimte. Liefst een huisje met 3 slaapkamers…. Omdat ik niet veel te besteden heb, graag niet te duur. Voorwaarde is dat ik me in kan schrijven….. Ook ben ik op zoek naar iemand die tegen een vergoeding op de…

Lees verder!