Erediensten 24-02 en 03-03 afsluiting kinder bijbel club

Zondahgmorgen gaat ds Pieter Both voor in de morgendienst. De preek gaat over (ver)troosten. Het nieuwe pastorale team legt een belofte van geheimhouding af. ’s Avonds is er weer een prayercourse. 3 maart gaat ds Pieter Both voor. De dienst gaat over hetzelfde verhaal als de Kinderbijbelklub (is geen kinderdienst), ’s avonds is de prayercourse.…

Lees verder!

Kinderdienst 24 maart 2019

24 maart is er een kinderdienst om 9.00 uur. Wie ben jij? is het thema. Bij uitstek een dienst om mensen mee te nemen.

Uit de wijkkerkenraad

De vergadering van de Wijkkerkenraad wordt geopend met een Bijbelgedeelte uit Lucas 11:1-4. De discipelen vragen Jezus om hen te leren bidden. Welke plaats neemt bidden in? Is er schroom? Vindt men het lastig? Zijn er hobbels? Is hardop bidden moeilijk? Kunnen we wel praten met elkaar, maar vinden we praten met God lastig? Hoe…

Lees verder!

Veertigdagentijd

De veertigdagentijd of lijdenstijd is bij uitstek een tijd om je te bezinnen op je relatie met God. Inkeer en nadenken staan centraal. Tijdens deze tijd worden christenen al eeuwenlang aangemoedigd tot een sobere levensstijl en bezinning. Een goed hulpmiddel hierbij is een veertigdagenkalender. Er is een goede te downloaden en te bestellen op www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender.…

Lees verder!

Kerkplein

Misschien luistert u al regelmatig naar het programma Kerkplein, dat iedere zondag wordt uitgezonden op de radio via Veluwe FM. Zo niet, dan is dit misschien een mooie gelegenheid om eens een keer te luisteren. Elke week worden er mooie liederen gedraaid, is er een gedicht, een Bijbeltekst, de kerkelijke agenda en is er een…

Lees verder!

Gavengericht

Het is prachtig om te zien hoeveel mensen hun gaven willen inzetten binnen onze gemeente. Zo staat het ook in de bijbel: ieder draagt bij naar vermogen. In de kerk zoals de bijbel die tekent doet ieder wat. Het ambt geeft leiding aan al dat werk in de gemeente. Dat betekent dat ambtsdrager zijn niet…

Lees verder!

Verhuizing

Komende week hopen wij te verhuizen naar Oldenallerhout 71. Door het harde werken van heel wat mensen is ons huis al zo goed als klaar. De vaste telefoonlijn houdt hetzelfde nummer: 267735. (familie Both)

Koffieschenkers gezocht

De Algemene Kerkenraad heeft besloten dat met ingang van maart ook na de late dienst koffie zal worden geschonken. Hiervoor hebben wij koffieschenkers nodig. Koffiedrinken zal vanaf maart plaatsvinden in de grote hal. Je kunt je opgeven bij Jenny de Fluiter. Tel.416296 of per e-mail jennyweinand@hotmail.com.

Aktie Kerkbalans

Op 21 januari jl. zijn ruim 120 vrijwilligers op pad gegaan om bij 1835 leden een brief te bezorgen met daarin het verzoek om bij te dragen aan de Aktie Kerkbalans. Op vrijdag 1 februari zijn alle ontvangen toezeggingen ingeleverd en geteld door de kerkrentmeesters. Zoals afgekondigd waren er op dat moment 1231 formulieren ingeleverd…

Lees verder!

Vacatures Stichting de Regenboog (PSDK)

De Protestantse Stichting Kerkgebouw Drielanden (PSKD) is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer, voor de verhuur en voor de technische zaken van het gebouw. Het bestuur wordt gevormd door vier gemeenteleden; uit beide wijkgemeenten twee. Onlangs heeft Alfred Verhoef zijn taken als bestuurslid namens de Hervormde Wijkgemeente beëindigd. Het bestuur bedankt Alfred voor zijn bijdrage aan…

Lees verder!