KidsPoint

25 januari is er weer Kidspoint (leeftijd 4 tm 12 jaar) in de Regenboog. Het is van 18:00 tot 19:30 uur. We beginnen met lekker eten, een toneelstukje over Salomo en daarna diverse leuke activiteiten en spelen. Kom je ook? Schijf ook alvast 22 maart en 17 mei in je agenda! Dan is er weer…

Lees verder!

Activiteiten GZB

De jaarlijkse zendingsbazaar is op dinsdag 5 maart a.s in de Wheme. Voor de verloting zijn nog lootjes verkrijgbaar. De GZB dag is dit jaar op zaterdag 16 maart weer in Barneveld. U kunt zich al gratis aanmelden via de website www.gzb.nl/gzb-dag. Voor beide activiteiten krijgt u later nog meer informatie.

Kinderwerkers gezocht tijdens internationale diensten

Voor het kinderwerk tijdens de internationale diensten zijn we dringend op zoek naar minimaal drie vaste vrijwilligers. Het is de bedoeling om eens in de drie à vier weken met twee mensen uit het team aan de beurt te zijn. Het zou mooi zijn als ook enkele jongens/mannen ons komen versterken! Het is mooi werk…

Lees verder!

Oproep ivm actie Kerkbalans

Maandag (21 januari 2019) begint de actie Kerkbalans. Helaas komen wij veel vrijwilligers te kort die de enveloppen willen bezorgen en ophalen. Wilt u een uurtje van uw tijd beschikbaar stellen? Meldt u dan na de dienst bij Leon Jurg in de hal. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Samen sparen

Aan het begin van het nieuwe jaar, even ter afsluiting van het jaar 2018, een verslagje van de opbrengst in het laatste deel van dat jaar. De opbrengst van november/december was: ruim 3 kg kaarten, 3 kg postzegels, 3 boeken met postzegels, een klein ruilboekje met zegels, 6 postbladen over zegels en 2 ervan met…

Lees verder!

Fontein Academy: Waar zou Jezus zijn kleren kopen

‘Waar zou Jezus zijn kleren kopen?’ Deze avond gaat over duurzaamheid en dan vooral m.b.t. kleding. ‘Geitenwollen sokken’ was vroeger iets voor softe, linkse milieufreaks. Inmiddels is het een kwestie van politieke correctheid om je hiermee bezig te houden. Hoe sta je hierin als je je leven wilt oriënteren op Jezus? In het kader van…

Lees verder!

Erediensten 13 en 20-01-2019

Zondagochtend leidt ds Van Bart de ochtenddienst. Er is een groep Amerikaanse studenten als gast in de kerk. Zij zullen een lied zingen. Ds Schuurman leidt de middagdienst. 20 januari leidt ds Frans van Velzen de morgendienst. Dan start ook de prayercourse. Zie verderop in de weekbrief.

Alpha nieuws

Afgelopen dinsdag zijn we met maar liefst 36 deelnemers Alpha gestart! Wat zijn we blij dat we met zoveel mensen mochten kennismaken. De komende tijd zullen we met hen in gesprek gaan over het christelijk geloof en alle vragen die daarbij naar boven komen. We hebben een prachtige eerste avond met elkaar beleefd waarin we…

Lees verder!

School dienst

27 januari is de themadienst voor school en kerk. Wonderlijk is het thema. Wij zijn dit jaar gekoppeld aan onze buren, Het Startblok. Het wordt een vrolijke dienst, die zeer toegankelijk is voor kinderen. Ook mooi om mensen mee te nemen!

Samenstelling kerkenraad

Op zondag 6 januari hebben we afscheid genomen van Erik de Graaf, Drees Timmer, Stefan Bos en Arnold Polinder als ambtsdragers. De broeders André Hoeven en Wim Luiting werden bevestigd als diaken en Jan Seeleman als ouderling. Op dit moment zijn er nog wat vacatures: jeugdouderling, ouderling-kerkrentmeester en pastoraal ouderling. Het volledige overzicht van de…

Lees verder!