Paasdiensten

Het duurt nog even, maar het is goed om nu vast te weten: Op Goede Vrijdag is er een kerkdienst om 20.30. We vieren het avondmaal in deze dienst. Op Stille Zaterdag is er een dienst om 20.00 uur. In deze dienst beginnen we vanuit het donker van het graf van de Here Jezus. Het…

Lees verder!

Avond nieuwe leden

Twee keer per jaar organiseren wij een avond om kennis te maken met de Regenboog. Uiteraard gaan wij dit weer doen en wel op D.V. dinsdag 16 april a.s. Deze bijeenkomst is voor nieuwe leden , maar ook voor mensen die twijfelen of graag eens vrijblijvend kennis willen maken. Dus deze oproep is niet alleen…

Lees verder!

Amos 5:24 in Thessaloniki en Kladusa

Vorige week hebben wij u verteld over de bestemming van de 40-dagen-actie & spaarpotten (500 voedselpakketten en 50 paasgroetpakketten voor onze partnerorganisatie de Apostolic Church in Thessaloniki). In deze week vertellen wij u over onze andere partnerorganisaties in Thessaloniki en Kladusa (Bosnië). Dit zijn: Team Philoxenia/Soul Food Kitchen (Thessaloniki, afgekort SKF) en Team SOS Kladusa.…

Lees verder!

Na de Alpha

De Alphacursus is bijna afgelopen. 2 april is de laatste avond. Met dankbaarheid zien we wat God doet. Houd Alpha dan op? Nee, dat hoeft niet! Er komt een vervolg. We gaan met elkaar het evangelie van Marcus lezen op de dinsdagen 9 april, 23 april, 21 mei en op 4 juni 2019. De avonden…

Lees verder!

Cursus N.T. Wright

Wat heeft het leven van de Here Jezus te maken met zijn sterven? Wat betekent het dat Christus koning wordt eigenlijk? Hoe kan je getuigen van Christus zonder opdringerig te zijn? Waarom is sociale gerechtigheid zo belangrijk? Op deze vragen geeft de theoloog N.T. Wright een goed en verdiepend antwoord. Omdat deze vragen best leven…

Lees verder!

Zondag 7 april is er weer een internationale dienst

Wilt u (weer) meehelpen met deze dienst? We zijn op zoek naar mensen die willen koffie zetten, liederen begeleiden, helpen bij het kinderwerk, iets lekkers bakken voor bij de koffie, bidden met gasten na afloop van de dienst of de mensen ophalen bij het AZC. Wanneer u helemaal niet bekend met de internationale diensten willen…

Lees verder!

Passiestilten 2019

Ook dit jaar zullen er weer Passiestilten worden gehouden op de vier avonden voorafgaande aan Goede Vrijdag en Pasen. Wij attenderen u en jou nu vast op de data zodat er wellicht ruimte overblijft in de agenda voor deze waardevolle rustmomenten in de “Stille Week”. De bijeenkomsten zullen D.V. plaatsvinden in de Bethelkerk op 15,…

Lees verder!

Paasgroetenactie 2019

De dubbele Nederlandstalige kaarten gaan naar gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Niet alleen de gedetineerden zelf, maar ook hun familieleden zijn erg blij met de hartelijke belangstelling die van deze Paasgroet uitgaat. Op de bovenste kaart kunt u een gedicht of groet aan de gevangene schrijven, en uw naam. Zonder naam is het geen hartelijke groet.…

Lees verder!

Save the date: vrijdag 14 juni

Ook dit jaar willen we graag weer een Regenboogvrouwenavond organiseren. Na 5 jaar is het tijd om hier een andere invulling aan te geven. Dus kiezen we dit jaar voor een nieuwe locatie. Wat blijft is de uitnodiging voor alle vrouwen, jong en oud, om elkaar te ontmoeten in een ongedwongen sfeer, waar samen eten,…

Lees verder!

Kerkdiensten 17 en 24 maart 2019

Vanmorgen leidt ds. Het Lam de morgendienst. Vanavond is de laatste avond van de Prayer Course. Volgende week is er een kinderdienst. Ds. Pieter Both gaat dan voor. ’s Middags gaat ds. Het Lam voor

Lees verder!