Informatiebijeenkomst over Pleegzorg in de Regenboog

Timon biedt jeugdhulp en jongvolwassenenzorg, gemotiveerd en geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging. Sinds 2016 is pleegzorg hier ook onderdeel van. We hebben al veel kinderen een stabiele plek kunnen bieden, maar de vraag naar pleegouders blijft groeien. We zoeken in regio Harderwijk in het brede kerkelijke segment naar nieuwe pleegouders. Dit is belangrijk voor een…

Lees verder!

Verrijk het leven van en ander en dat van jezelf. Wordt vrijwilliger!

Ontmoeting Harderwijk zoekt mensen die een beetje tijd en aandacht willen geven aan onze cliënten. Wij zoeken vrijwilligers die liefde delen vanuit een bewogen en gelovig hart. Daarmee kunnen we het verschil maken in het leven van onze cliënten en geven we ze het gevoel dat ze er echt toe doen! Tegelijk is het een…

Lees verder!

Zending verbindt! DV 16 maart: GZB dag in Barneveld

De GZB-dag trekt jaarlijks zo’n 2.000 bezoekers om samen te luisteren naar inspirerende verhalen uit Gods wereldwijde kerk, om te zingen en te bidden, om te worden bemoedigd en elkaar te ontmoeten. Voor kinderen en jongeren zijn er aparte programma’s en is er kinderopvang aanwezig. Het is dus echt een dag voor jong en oud!…

Lees verder!

Erediensten 03 en 10 feb. 2019

Zondagochtend gaat ds. Pieter Both voor in de morgendienst. Het is een kinderdoopdienst. Lieve van Roekel, Mae Torsius, Evan Lammens, Hanna van der Wal, Sarah Kroes en Donna Posthouwer worden gedoopt. We lezen uit Mattheus 12 hoe Christus de verbinding legt tussen God en ons. Hij is de Heer van de sabbath. Vanavond is de…

Lees verder!

Prekenserie Mattheus

Op dit moment gaan de preken over Mattheus. Op www.cpieterboth.nl is een korte inleiding te vinden op dit Bijbelboek.

Pastoraat

De manier waarop het pastoraat is georganiseerd is veranderd. De twee veranderingen zijn dat we gemeenteleden bezoeken als we weten dat er vreugdevolle of verdrietige omstandigheden zijn of als er een verzoek is om langs te komen. We gaan dus niet structureel de hele gemeente door. De kerkenraad gaat ervanuit dat iedereen in een kleine…

Lees verder!

Diaconie collecte voor het werelddiaconaat: Hoop voor Syrië

Zondag 03 februari a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor de diaconale actie ‘Hoop voor Syrië’. De oorlog in Syrië mag dan enigszins geluwd zijn, maar wie door de straten van Homs en Aleppo loopt, wordt omringd door de puinhopen van ingestorte gebouwen. Veel basisvoorzieningen…

Lees verder!

Donderdagmorgenkring

Op donderdag 7 februari 2019 hopen wij weer samen te komen als Bijbelkring. We beginnen om 10.00 uur en stoppen 11.45 uur. We komen samen in De Regenboog. Wij gaan verder met de geschiedenis van Elisa. Gods weg met mensen. Dit keer met 2 Koningen 5 – de genezing van Naäman en de straf voor…

Lees verder!

Cursus N.T. Wright

Wat heeft het leven van de Here Jezus te maken met zijn sterven? Wat betekent het dat Christus koning wordt eigenlijk? Hoe kan je getuigen van Christus zonder opdringerig te zijn? Waarom is sociale gerechtigheid zo belangrijk? Op deze vragen geeft de theoloog N.T. Wright een goed en verdiepend antwoord. Omdat deze vragen best leven…

Lees verder!