Avondmaalscollecte

De Avondmaalscollecte van vandaag is bestemd voor de zendingswerkers uit onze Gemeente . Dit zijn Arjen den Admirant, Rien Bregman en Ds. Johan het Lam. Zij zijn actief op totaal verschillende gebieden. Wat ze gemeen hebben is dat ze afhankelijk zijn van een achterban en een Gemeente die hen ondersteund. Zie ook de kerkbode. Wilt…

Lees verder!

Paasdiensten

Op Goede Vrijdag is er een kerkdienst om 20.30. We vieren het avondmaal in deze dienst. Op Stille Zaterdag is er een dienst om 20.00 uur. In deze dienst beginnen we vanuit het donker van het graf van de Here Jezus. Het wordt licht, want Christus staat op. De Heer staat op, maar we kunnen…

Lees verder!

Avond nieuwe leden 16-04-2019

Twee keer per jaar organiseren wij een avond om kennis te maken met de Regenboog. Uiteraard gaan wij dit weer doen en wel op D.V. dinsdag 16 april a.s. Deze bijeenkomst is voor nieuwe leden , maar ook voor mensen die twijfelen of graag eens vrijblijvend kennis willen maken. Dus deze oproep is niet alleen…

Lees verder!

Diaconiecollecte Financiële ondersteuning personen

De eerste (diaconale) collecte is vandaag bestemd voor ‘financiële ondersteuning personen’. Waar moet u hierbij aan denken? Om verschillende redenen (werkloosheid, echtscheiding, onverwachte tegenvallers) kunnen mensen in acute financiële problemen komen. Dit kan iedereen overkomen! De diaconie helpt deze mensen, door een gift of renteloze lening te verstrekken, af en toe boodschappen te brengen of…

Lees verder!

Na de Alpha 2019

De Alphacursus is bijna afgelopen. 2 april is de laatste avond. Met dankbaarheid zien we wat God doet. Houd Alpha dan op? Nee, dat hoeft niet! Er komt een vervolg. We gaan met elkaar het evangelie van Marcus lezen op de dinsdagen 9 april, 23 april, 21 mei en op 4 juni 2019. De avonden…

Lees verder!

Donderdagmorgenkring 04-04-2019

Op donderdag 4 april 2019 hopen wij weer samen te komen als Bijbelkring. We beginnen om 10.00 uur en stoppen 11.45 uur. We komen samen in De Regenboog. Wij gaan verder met de geschiedenis van Elisa. Gods weg met mensen. Dit keer met 2 Koningen 6 – de belegering van Samaria en in hoofdstuk 7…

Lees verder!

Amos 5:24 en de zeven gebedsmomenten

Op het moment dat wij dit schrijven hebben Henk Tomassen, Andre Hoeve en Henk Luiting de door jullie gegeven hulpgoederen (circa 16 dozen met kleding en medicijnen) en giften (€ 865) voor de aanschaf van kleding (ondergoed, sokken en schoenen) afgegeven bij SOS Team Kladusa. Ze zijn nu op weg naar Thessaloniki. In Thessaloniki dragen…

Lees verder!

Zondag 7 april is er weer een internationale dienst

Wilt u (weer) meehelpen met deze dienst? We zijn op zoek naar mensen die willen koffie zetten, liederen begeleiden, helpen bij het kinderwerk, iets lekkers bakken voor bij de koffie, bidden met gasten na afloop van de dienst of de mensen ophalen bij het AZC. Wanneer u helemaal niet bekend met de internationale diensten willen…

Lees verder!

Passiestilten 2019

Ook dit jaar zullen er weer Passiestilten worden gehouden op de vier avonden voorafgaande aan Goede Vrijdag en Pasen. Wij attenderen u en jou nu vast op de data zodat er wellicht ruimte overblijft in de agenda voor deze waardevolle rustmomenten in de “Stille Week”. De bijeenkomsten zullen D.V. plaatsvinden in de Bethelkerk op 15,…

Lees verder!

Oproep Noodhulpactie voor verwoesting in Zuidelijk Afrika

De orkaan Idai en de enorme regenval hebben de afgelopen twee weken in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe enorme verwoestingen aangericht aan huizen en gewassen. De natuurramp vindt vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar plaats. De GZB, start samen met CGK en De Verre Naasten, op verzoek van de lokale kerken…

Lees verder!