Kerkdiensten

Vandaag leidt Piet Verhagen de dienst. Volgende week, 5 mei, gaat ds. Pieter Both voor in de morgendienst. Centraal staat het thema van de huiskringen van afgelopen jaar: Jozua. Er is een middagdienst. Ds Tichelaar leidt deze dienst.

Lees verder!

Het gebedsteam is er voor jou

Moet je binnenkort een belangrijke beslissing nemen , is er iets moois of verdrietig gebeurd? Misschien ben je tijdens de dienst geraakt door een lied of de preek. Dat kunnen redenen zijn om voor je te laten bidden of samen met je te danken. Elke zondag zijn er mensen van het gebedsteam aanwezig. Je kunt…

Lees verder!

Gemeenteavond

Op 14 mei 2019 is er weer een gemeenteavond. Deze avond willen we een eerste oriënterende avond over vrouw in het ambt willen hebben. De aanvang van de avond is vanaf 19:30 uur met een bakje koffie/ thee en vanaf 20:00 gaan we verder met het onderwerp. Jullie zijn van harte uitgenodigd.

Lees verder!

Dodenherdenking 4 mei

Zaterdag 4 mei wordt er van 18.30 tot 19.00 uur een korte dienst gehouden in de Grote Kerk. Deze dienst gaat uit van de gezamenlijke kerken in Harderwijk en Hierden. Een ieder is hartelijk welkom. Na afloop van de dienst (om 19.00 uur) is er ruim gelegenheid om op tijd op de begraafplaats te zijn…

Lees verder!

De nieuwe privacy wet

I.v.m. de nieuwe privacywet (AVG) vermelden banken geen adresgegevens meer bij uw betalingen op het bankafschrift. Daarom verzoeken wij u om bij al uw betalingen het betalingskenmerk of uw adres te vermelden in de omschrijving. Dan kunnen wij uw betaling op de juiste wijze verwerken. Wijziging bankrekeningnummers Sinds enige tijd zijn alle bankrekeningnummers gewijzigd. Het…

Lees verder!

Kerkdiensten

Vanmorgen gaat ds. Pieter Both voor in de morgendienst. Het is een feestelijke kerkdienst waarin we de opstanding van de Heer vieren. Er is geen middagdienst. Op tweede paasdag is de gebruikelijke gezamenlijke zangdienst van de drie wijkgemeenten in de Grote Kerk om 9.30. Op 28 april leidt Piet Verhagen de dienst.

Lees verder!

Leerdiensten

In onze missie staat dat we met onze naasten naar Jezus willen gaan. Maar hoe doe je dat? 12 mei is de tweede leerdienst over dit thema. Ds Pieter Both denkt ons in deze diensten na over hoe onze naaste te bereiken. Laten we samen groeien in onze vaardigheden om mensen te bereiken. De diensten…

Lees verder!

Doopzondag

Zondag 26 mei is er gelegenheid om een kind te laten dopen of op te dragen. De voorbereidende bijeenkomst is op maandag 13 mei om 20.00 uur in de Regenboog. Aanmelden via cpieterboth@gmail.com.

Lees verder!

Voorstelzondag

Zondag 5 mei zullen we nieuwe leden verwelkomen. Meld je bij Pieter Both aan als je voorgesteld wilt worden: cpieterboth@gmail.com.

Lees verder!