Kerkdiensten

Zondag 9 juni vieren we Pinksteren. Ds. Pieter Both leidt de dienst. Wat doet de Geest in ons leven? De dienst begint om 11.00 uur.Tweede Pinksterdag 10 juni is er een zangdienst voor de gezamenlijke drie wijkgemeenten. Deze is in de Regenboog en begint om 9:30 uur. Zondag 16 juni gaat ds. Pieter Both voor…

Lees verder!

GZB Pinkstercollecte

Stelt u zich eens voor… u mag niet met andere christenen samenkomen. Niet in de kerk, niet op de Bijbelkring en niet thuis. Voor veel christenen in Centraal-Azië is dit realiteit. Evangelisatie is verboden, kerken worden in de gaten gehouden en invallen door de politie komen regelmatig voor. Ondanks alle weerstand komen er mensen tot…

Lees verder!

Prekenserie Micha

Op 23 juni, 7 juli en 14 juli zal er een prekenserie gehouden worden over thema’s naar aanleiding van de Micha-cursus. De preken gaan over het delen van onze overvloed, Gods goede schepping en wat maakt het uit wat ik doe? We zien er naar uit om met elkaar na te denken over onze levensstijl…

Lees verder!

24 juni Avond voor jongeren en wie daar bij betrokken is

Afgelopen jaar heeft er een eetgroep voor jongeren gedraaid. Dat is een prachtige manier om te groeien in geloof. Veel jongeren gaven aan dat ze ook zoiets zouden willen. Op 24 juni is er een avond om de mogelijkheden te bespreken voor het volgende seizoen, zodat we in september iets kunnen starten voor alle jongeren.…

Lees verder!

Zomerconcert LEV

De bekende christelijke band LEV geeft op 5 juli een zomerconcert in Harderwijk. Dit concert staat in het teken van samen zingen, luisteren én kennismaken met nieuwe liederen die LEV in de afgelopen periode heeft geschreven. Voor het eerst wil de band, voordat een nieuwe cd wordt opgenomen, kijken en ervaren hoe de nieuwe liederen…

Lees verder!

Kerkdiensten

Zondag 2 juni leidt ds. Pieter Both de morgendienst,deze dienst begint om 9.00 uur. Deze zondag heeft de prachtige naam: wezenzondag, vanwege de belofte van Christus om ons niet als wezen achter te laten. We lezen uit Hebreeën 10. De preek gaat over twijfel. De middagdienst op 2 juni wordt geleid door ds. Van Bart,deze…

Lees verder!

Avondmaal

Op zondag 23 juni vieren we het avondmaal. De middagdienst is dan niet om 17.00 uur maar is verschoven naar 19.00 uur. Deze avonddienst zal weer een dienst van rust en stilte zijn. Deze keer staat de schepping van God centraal.

Lees verder!

Update werving kerkelijk jeugdwerker

Begin april heeft de Kerkenraad een vacature gesteld voor het werven van een kerkelijk jeugdwerker. Helaas hebben we daar tot op heden nog geen reactie op ontvangen. Navraag heeft ons geleerd dat dit niet aan het profiel van de functie of onze gemeente ligt, maar de schaarste op de arbeidsmarkt voor deze specifieke functie. We…

Lees verder!

GZB Pinkstercollecte

Stelt u zich eens voor… u mag niet met andere christenen samenkomen. Niet in de kerk, niet op de Bijbelkring en ook niet thuis. Voor veel christenen in Centraal-Azië is dit realiteit. Evangelisatie is verboden, kerken worden in de gaten gehouden en invallen door de politie komen regelmatig voor. Ondanks alle weerstand komen er mensen…

Lees verder!

Zondag van de lijdende kerk

In de dienst op 16 juni zal de lijdende kerk centraal staan. Het is goed om een keer per jaar in het bijzonder te bidden voor onze broers en zussen die vervolgd worden vanwege hun geloof.

Lees verder!