Kerstnachtdienst

De kerstnachtdienst van 24 december om 22.00 uur is bij uitstek een dienst om mensen mee te nemen. Over de datum? Is het thema. Het wordt een dienst met klassieke liederen, met een moderne twist. Er zijn flyers om mensen uit te nodigen voor de kerstdiensten.

Pastoraat

Zoals op de wijkavond verteld, zijn we bezig om het pastoraat opnieuw vorm te geven. Er komen pastorale teams. Heeft u interesse om mee te doen, neem dan contact op met Marius den Besten (mm.denbesten@gmail.com). In januari is de eerste bijeenkomst van de pastorale teams. De grootste verandering zal zijn dat het pastoraat niet meer…

Lees verder!

Pastoraat boven de 80

Afgelopen maanden heb ik contact gehad met iedereen boven de 80 jaar. De meesten heb ik bezocht. Een enkeling gaf aan liever in januari bezocht te worden. Een paar mensen heb ik een brief gestuurd, omdat hun telefoonnummer niet bekend is. Bel gerust als u mij wilt spreken. Dat geldt overigens voor iedereen. Wilt u…

Lees verder!

Kleine groepen

Onze gemeente is te groot om iedereen te (willen of kunnen) kennen. Daarom zijn er talloze kleine groepen actief: huiskringen, catechesegroepen, muziekteams. Vraag jezelf af of je wel bij een kleine groep hoort. Als dat niet het geval is, dan is het nieuwe jaar een goed moment om een huiskring of andere kleine groep op…

Lees verder!

Kerkdiensten rond de Kerst

Op 23 december gaat ds Pieter Both in de morgendienst voor. Het is de vierde zondag van advent. Er is geen middagdienst. Op kerstavond, 24 december is er een dienst om 22.00 uur. Ds. Pieter Both leidt de kerstnachtdienst. Over de datum? is het thema. Het eerste bezoek aan Jezus werd gebracht door mensen die…

Lees verder!

Kerstpakketten actie 2018

Aan het einde van dit jaar gaat de Diaconie wederom kerstpakketten bezorgen bij personen en/of gezinnen die ondersteuning verdienen. Het is een vreugde te zien hoe blij deze mensen hiermee zijn. Een zegen om dit te mogen doen. Vandaag kunt u uw producten nog inleveren. De samenstelling van de pakketten bestaat uit levensmiddelen, producten voor…

Lees verder!

Kerstpakketten actie 2018

Aan het einde van dit jaar gaat de Diaconie wederom kerstpakketten bezorgen bij personen en/of gezinnen die ondersteuning verdienen. Het is een vreugde te zien hoe blij deze mensen hiermee zijn. Een zegen om dit te mogen doen. Vandaag kunt u uw producten nog inleveren. De samenstelling van de pakketten bestaat uit levensmiddelen, producten voor…

Lees verder!

Kerstgroet Harderwijk

Vandaag liggen in de grote hal de kerstgroeten weer klaar. Daar staan ook de diensten rondom kerst weer op, daar hebben we U/ Jullie hulp weer bij nodig. In de week van 17 december worden er 20.000 rond gebracht. Wat geweldig dat we dat met zo veel kerken mogen doen. Zodat iedereen de gelegenheid krijgt…

Lees verder!

Ophalen kerstattenties

De Kerstattenties kunnen op maandag 17 december worden opgehaald bij Marie Bos, Weisteeg 9

Kerstklanken in Drielanden

Het Harderwijks Mannenkoor (HMK) repeteert elke donderdagavond van acht tot tien uur met genoegen in het Kerkelijk Centrum de Regenboog in Drielanden van Harderwijk. Hun eerste kerstconcert op 14 december was prachtig, in de Grote Kerk van Harderwijk. Met ‘Kerstklanken in Drielanden’ zetten de zangers hun traditie voort in de Regenboog. Het concert met twee…

Lees verder!