Training voor kinderwerkers en geïnteresseerden met Herman Boon

Op 15 & 16 maart a.s. komt Herman Boon samen met zijn team naar Harderwijk voor het geven van een training. Onderwerpen die aan bod zullen komen, zijn: het belang van kinderwerk, visie voor hun toekomst, bidden voor en met kinderen. Een programma voor iedereen met een hart voor de volgende generatie. De kindertijd is…

Lees verder!

Fontein academie 13 maart: Jesus 4 president

Er komen verkiezingen aan. In onze democratie dragen we allemaal verantwoordelijkheid voor het bestuur van onze samenleving. Een kans en een uitdaging. Hoe ga je daar als christen mee om? Juist nu we als christenen een minderheid vormen in de samenleving komt die vraag sterker op ons af dan ooit. Bestaat er zoiets als christelijke…

Lees verder!

Gezocht leden voor het College van Kerkrentmeesters:

Gezocht leden voor het College van Kerkrentmeesters: Volgens de kerkorde van de PKN is het College van kerkrentmeesters verantwoordelijk voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden in onze kerk. De belangrijkste taak hierbij is te zorgen dat het werk in de gemeente financieel mogelijk blijft. De inkomsten zijn voor een groot deel afkomstig uit bijdragen van de leden…

Lees verder!

Erediensten 24-02 en 03-03 afsluiting kinder bijbel club

Zondahgmorgen gaat ds Pieter Both voor in de morgendienst. De preek gaat over (ver)troosten. Het nieuwe pastorale team legt een belofte van geheimhouding af. ’s Avonds is er weer een prayercourse. 3 maart gaat ds Pieter Both voor. De dienst gaat over hetzelfde verhaal als de Kinderbijbelklub (is geen kinderdienst), ’s avonds is de prayercourse.…

Lees verder!

Kinderdienst 24 maart 2019

24 maart is er een kinderdienst om 9.00 uur. Wie ben jij? is het thema. Bij uitstek een dienst om mensen mee te nemen.

Uit de wijkkerkenraad

De vergadering van de Wijkkerkenraad wordt geopend met een Bijbelgedeelte uit Lucas 11:1-4. De discipelen vragen Jezus om hen te leren bidden. Welke plaats neemt bidden in? Is er schroom? Vindt men het lastig? Zijn er hobbels? Is hardop bidden moeilijk? Kunnen we wel praten met elkaar, maar vinden we praten met God lastig? Hoe…

Lees verder!

Veertigdagentijd

De veertigdagentijd of lijdenstijd is bij uitstek een tijd om je te bezinnen op je relatie met God. Inkeer en nadenken staan centraal. Tijdens deze tijd worden christenen al eeuwenlang aangemoedigd tot een sobere levensstijl en bezinning. Een goed hulpmiddel hierbij is een veertigdagenkalender. Er is een goede te downloaden en te bestellen op www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender.…

Lees verder!

Kerkplein

Misschien luistert u al regelmatig naar het programma Kerkplein, dat iedere zondag wordt uitgezonden op de radio via Veluwe FM. Zo niet, dan is dit misschien een mooie gelegenheid om eens een keer te luisteren. Elke week worden er mooie liederen gedraaid, is er een gedicht, een Bijbeltekst, de kerkelijke agenda en is er een…

Lees verder!

Gavengericht

Het is prachtig om te zien hoeveel mensen hun gaven willen inzetten binnen onze gemeente. Zo staat het ook in de bijbel: ieder draagt bij naar vermogen. In de kerk zoals de bijbel die tekent doet ieder wat. Het ambt geeft leiding aan al dat werk in de gemeente. Dat betekent dat ambtsdrager zijn niet…

Lees verder!

Verhuizing

Komende week hopen wij te verhuizen naar Oldenallerhout 71. Door het harde werken van heel wat mensen is ons huis al zo goed als klaar. De vaste telefoonlijn houdt hetzelfde nummer: 267735. (familie Both)