Kinderdienst

Op zondag 27 oktober is er weer een kinderdienst. Dansen als David is het thema. De dienst begint om 10.45 uur. Bij uitstek een dienst om iemand mee te nemen.

Bijbelcursus Jesaja

De bijbel is het boek waarin God zichzelf laat zien aan ons. Daarom is het belangrijk om de bijbel te bestuderen. Zo leer je God en jezelf beter kennen. Dit jaar wordt er een cursus over het bijbelboek Jesaja gegeven. In vier avonden verdiepen we ons in de boodschap van dit prachtige boek. Jesaja is…

Lees verder!

Welkom op de gemeenteavond van dinsdagavond 12 november

De wijkkerkenraad nodigt u en jou van harte uit voor de gemeenteavond van dinsdag 12 november 2019. We vinden het belangrijk om als gemeente samen na te denken over hoe wij kerk willen zijn en welke keuzes we daarin maken. Deze avond willen we met elkaar in gesprek over het dopen van jonge kinderen van…

Lees verder!

Secretariële ondersteuning gezocht

Voor het pastorale werk zou het mooi zijn als er iemand wat administratieve werkzaamheden kon doen. De inschatting is dat het een uurtje per week werk is. Informatie via cpieterboth@gmail.com

Kerkdiensten zondag 6 oktober

Zondagmorgen 6 oktober gaat ds. Pieter Both voor in de morgendienst,deze dienst begint om 9.00 uur. Het is Israëlzondag. Vanwege de dienst op zondag 6 oktober met Remco Hakkert van de PGH is er geen avonddienst om 17.00 uur. Zondag 13 oktober is een kinderdoop en opdraagdienst. Deze dienst begint om 10.45. ’s Middags is…

Lees verder!

Avondmaal

Vanuit het pastoraat kwam de vraag of er avondmaal gevierd kan worden buiten de gewone diensten om. Mist u het avondmaal en wilt u het graag vieren? Neem dan contact op met ds. Pieter Both. Dan wordt gekeken hoeveel mensen het zijn en wat daarvoor passend is.

Bijbelcursus Jesaja

De bijbel is het boek waarin God zichzelf laat zien aan ons. Daarom is het belangrijk om de bijbel te bestuderen. Zo leer je God en jezelf beter kennen. Dit jaar wordt er een cursus over het bijbelboek Jesaja gegeven. In vier avonden verdiepen we ons in de boodschap van dit prachtige boek. Jesaja is…

Lees verder!

Pastoraat

Sinds een half jaar werken we met pastorale teams in onze gemeente. Uitgangspunten hierbij zijn dat de eerste zorg voor elkaar in de kleine groepen gebeurt. Daarnaast is er een pastoraal team dat mensen opzoekt. Dat gebeurt alleen als we weet hebben van vreugde of moeite. Er is op dit moment een vacature in het…

Lees verder!

Vaste kinderwerkers gevraagd voor de Internationale Kerkdienst

Voor de continuïteit van het kinderwerk is het nodig dat er per gemeente één kinderwerker gevonden wordt die eens per vier weken aanwezig zou willen zijn tijdens de Internationale kerkdienst op zondagmiddagdiensten in de Sefanjagemeente. Op dit moment zijn er te weinig kinderwerkers voor de kinderdienst. De taken van de kinderwerkers bestaan uit het verwelkomen…

Lees verder!

Kerkdiensten zondag 29 september

Zondag 29 september gaat Bas van Dieren voor in de dienst.Deze dienst begint om 11.00 uur. Vanavond is er een Lifeline jongerendienst,deze dienst begint om 19.00 uur.Zondag 6 oktober gaat ds. Pieter Both voor in de morgendienst. Het is dan Israëlzondag. Vanwege de dienst met Remco Hakkert vanuit de PGH is er geen avonddienst op…

Lees verder!