Kerkproeverij

Heb jij ook een collega, buurman, vriend met wie je wel eens over geloven praat? Zou zij misschien wel eens mee willen naar de kerk, maar ja, hoe vraag je dat precies? Precies hiervoor is de kerkproeverij bedacht. Dat is een zondag waarbij we de kerkdienst nog meer dan normaal toegankelijk maken voor mensen die…

Lees verder!

Afteralpha

Na de zomer gaan we weer verder met het lezen van het evangelie naar Marcus. Nog drie keer. De data zijn: dinsdag 10 september, dinsdag 24 september en dinsdag 15 oktober. Welkom om 20.00 uur in de Regenboog.

Volleybaltoernooi

Met enkele gemeenteleden is het idee ontstaan om een volleybaltoernooi te organiseren. Alle drie de wijkgemeentes hebben hier enthousiast op gereageerd en wij hebben de medewerking van de evangelisatiecommissies. Wij hebben een datum,zaterdag 5 oktober 2019 vanaf 17:00 uur in de Rumels te Hierden. Noteer alvast in je agenda! Nu zijn wij natuurlijk op zoek…

Lees verder!

Kerkdiensten 14 juli

Zondag 14 juli leidt ds Pieter Both de morgendienst. We lezen uit Filippenzen 4 en het gaat over onze kleine bijdrage aan grote vraagstukken,deze dienst begint om 9.00 uur.De middagdienst wordt geleidt door ds Ard Jan Gijsbertsen deze dienst begint om 17.00 uur. Dit is de laatste middagdienst voor de zomerperiode.

Zalving

Afgelopen tijd zijn er drie momenten van zalving geweest in onze gemeente: degene die belijdenis deden, de nieuwe ambtsdragers en met Pinksteren voor wie dat wilde. Zalving komt in de bijbel op drie manieren voor: Bij de aanstelling voor een bepaald ambt; op een bijzonder moment en bij ziekte. Bij alle drie gaat het om…

Lees verder!

Prekenserie Micha

Net als afgelopen weken krijgt u zondag 14 juli ook weer een kwartetkaart mee naar huis.Deze keer gaat het over consuminderen. Consuminderen heeft alles te maken met nadenken over de ruimte die jij inneemt op deze aarde en de ruimte die er over blijft voor andere mensen, dieren, bomen en planten (ver weg en dichtbij).…

Lees verder!

Jongerengroep

Op dit moment is er één groep voor jongeren vanaf 18 jaar. Dat blijkt veel te weinig te zijn. Daarom zijn we op zoek naar mensen die een groep voor die jongeren wil opzetten. Het gaat daarbij om de ontmoeting en geloofsopbouw in deze belangrijke leeftijdsfase. Opzet en vorm zijn nader in te vullen en…

Lees verder!

Volleybaltoernooi

Met enkele gemeenteleden is het idee ontstaan om een volleybaltoernooi te organiseren. Alle drie de wijkgemeentes hebben hier enthousiast op gereageerd en wij hebben de medewerking van de evangelisatiecommissies. Wij hebben een datum,zaterdag 5 oktober 2019 vanaf 17:00 uur in de Rumels te Hierden. Noteer alvast in je agenda! Nu zijn wij natuurlijk op zoek…

Lees verder!

Kerkdiensten

Zondag 7 juli leidt ds. Pieter Both de morgendienst,deze dienst begint om 11.00 uur. In deze dienst nemen ook de kinderen uit groep 8 afscheid van de kinderbijbelvertelling.Er zullen twaalf stoere tieners de kinderbijbelvertelling verlaten.De preek gaat over onze zorg voor de schepping van God.Zondag 14 juli gaat ds. Pieter Both voor in de morgendienst,die…

Lees verder!

Diaconiecollecte van 7 juli voor ZOA

De diaconie zal de collecte van zondag 7 juli bestemmen voor de “stichting ZOA vluchtelingenzorg”. In de Bijbel staat dat Gods Koninkrijk verzoening en herstel zal brengen. Als christelijke hulporganisatie handelt ZOA naar dit perspectief, samen met scholen, bedrijven, kerken, donateurs en vrijwilligers. Daarmee geven we samen antwoord op Gods oproep om recht te doen…

Lees verder!