Zendingscollecte zondag 1 maart

Op zondag 1 maart is de eerste collecte bestemd voor de eigen zendingswerkers. Dit betreft het werk van Rien Bregman, ds. het Lam en Arjen den Admirant. Niet iedereen kan zendingswerk gaan doen, zowel dichtbij of ver weg. Daarom is het fijn voor degenen die zich daartoe geroepen voelen, zich ook verbonden weten met hun…

Lees verder!

Avondgebed 40 dagentijd ‘Met Jezus onderweg’

De vastentijd of 40 dagentijd is al eeuwenlang een traditie in de christelijke kerk. Om hier door de week ook bij stil te staan is er dit jaar de gelegenheid om het avondgebed bij te wonen. U en jij bent hartelijk welkom om deze korte vieringen met ruimte voor zingen, Bijbellezen, stilte en gebed met…

Lees verder!

Gebedspastoraat

De wijkkerkenraad heeft besloten om naast het bestaande pastoraat een team gebedspastoraat op te richten. Gebedspastoraat is die vorm van pastoraat waarbij het gebed het beslissende onderdeel is om mensen dichter bij de Here Jezus te brengen. Soms kan het gaan om fysieke genezing, vaker zie je dat mensen innerlijke genezing nodig hebben. Het kan…

Lees verder!

Welkom op de Gemeenteavond op woensdag 1 april

De wijkkerkenraad nodigt u en jou van harte uit voor de gemeente avond van woensdag 1 april 2020. We vinden het belangrijk om als gemeente samen na te denken over hoe wij kerk willen zijn en welke keuzes we daarin maken. Deze avond willen we met elkaar (opnieuw) in gesprek over het thema ‘vrouwen in…

Lees verder!

Kerkdiensten zondag 16 februari

Zondag 16 februari begint de dienst om 10.45. Het is bevestiging ambtsdragers. Pieter Both leidt de dienst. ’s Middags om 16.00 uur is er een doopviering,dan worden Tycho en Mila Doornhof gedoopt. Zondag 23 februari begint de dienst om 9.00 uur en leidt ds. Frans van Velzen de dienst. ’s Middags is de volgende bijeenkomst…

Lees verder!

40 Dagentijd

Woensdag 26 februari begint de veertigdagentijd of lijdenstijd. Bij uitstek een tijd om je te bezinnen op je relatie met God. Inkeer en nadenken staan centraal. Tijdens deze tijd worden christenen al eeuwenlang aangemoedigd tot een sobere levensstijl en bezinning, ook wel vasten genoemd. Hoe kan je vasten met kinderen of jongeren? Prettig werkt het…

Lees verder!

Gebedspastoraat

De wijkkerkenraad heeft besloten om naast het bestaande pastoraat een team gebedspastoraat op te richten. Gebedspastoraat is die vorm van pastoraat waarbij het gebed het beslissende onderdeel is om mensen dichter bij de Here Jezus te brengen. Soms kan het gaan om fysieke genezing, vaker zie je dat mensen innerlijke genezing nodig hebben. Het kan…

Lees verder!

Opbrengst en besteding kerstmarkt 2019

De kerstmarkt 2019 en de oliebollenverkoop eind december heeft het mooie totaalbedrag opgeleverd van 6.115 euro. Zoals elk jaar gaat hiervan de helft naar de exploitatie van De Regenboog. De andere helft wordt gebruikt voor het realiseren van wensen uit de beide wijkgemeenten. Dit jaar zijn dat (1) nieuwe stoeltjes in de hal – deze…

Lees verder!

Jeugdavond zondag 29 maart

Zondag 29 maart is er vanuit Enjoy, Time Out en de catechese een gezamenlijke avond voor alle jongeren vanaf de brugklas. We beginnen om 17.00 uur in de kerk. Iedereen neemt eten mee voor 1 persoon. Opgeven is niet nodig. Deze avond is in plaats van de clubs/catechese van die week.

Kerkdiensten zondag 9 februari

Zondag 9 februari leidt ds. F. van Roest uit Zeist de morgendienst om 9:00 uur. ’s Middags gaan we verder met de gebedscursus voor kinderen. De bijeenkomsten zijn ook heel goed los te bezoeken. We beginnen om 16:30. Zondag 16 februari begint de dienst om 10:45.In deze dienst worden ambsdragers bevestigd.’s Middags om 16:00 uur…

Lees verder!