Gebedspastoraat

De wijkkerkenraad heeft besloten om naast het bestaande pastoraat een team gebedspastoraat op te richten. Gebedspastoraat is die vorm van pastoraat waarbij het gebed het beslissende onderdeel is om mensen dichter bij de Here Jezus te brengen. Soms kan het gaan om fysieke genezing, vaker zie je dat mensen innerlijke genezing nodig hebben. Het kan…

Lees verder!

Opbrengst en besteding kerstmarkt 2019

De kerstmarkt 2019 en de oliebollenverkoop eind december heeft het mooie totaalbedrag opgeleverd van 6.115 euro. Zoals elk jaar gaat hiervan de helft naar de exploitatie van De Regenboog. De andere helft wordt gebruikt voor het realiseren van wensen uit de beide wijkgemeenten. Dit jaar zijn dat (1) nieuwe stoeltjes in de hal – deze…

Lees verder!

Jeugdavond zondag 29 maart

Zondag 29 maart is er vanuit Enjoy, Time Out en de catechese een gezamenlijke avond voor alle jongeren vanaf de brugklas. We beginnen om 17.00 uur in de kerk. Iedereen neemt eten mee voor 1 persoon. Opgeven is niet nodig. Deze avond is in plaats van de clubs/catechese van die week.

Kerkdiensten zondag 9 februari

Zondag 9 februari leidt ds. F. van Roest uit Zeist de morgendienst om 9:00 uur. ’s Middags gaan we verder met de gebedscursus voor kinderen. De bijeenkomsten zijn ook heel goed los te bezoeken. We beginnen om 16:30. Zondag 16 februari begint de dienst om 10:45.In deze dienst worden ambsdragers bevestigd.’s Middags om 16:00 uur…

Lees verder!

Doop zondag 16 februari

Op zondag 16 februari zullen Tycho en Mila Doornhof gedoopt worden in een korte viering om 16.00 uur in de Regenboog. Deze (bijna) tieners willen zelf graag gedoopt worden, maar vinden dat ingewikkeld in een volle kerk. De kerkenraad heeft daarom toestemming gegeven voor deze doop buiten de reguliere kerkdiensten om. Een feestelijk moment voor…

Lees verder!

Uit de wijkkerkenraad van december

Klaas-Jan opent de vergadering en we doen een kringgebed. Rein heeft een inleiding voorbereid over ‘rationeel denken’. Jezus denkt niet in presteren of falen. Hij geeft ons alles en vraagt ons ‘tienden’ te geven. Dat betekent dat we zelf 90% mogen houden. Het gaat Hem om goed rentmeesterschap. Wanneer men zó naar bezit kijkt, komt…

Lees verder!

Aktie Kerkbalans 2020

De Actie Kerkbalans voor dit jaar was iets anders van opzet. De wijk Grote Kerk heeft er voor gekozen de envelop met het verzoek op maandag 20 januari, net zoals voorgaande jaren, persoonlijk te bezorgen en een week later weer op te halen. De wijken Bethelkerk en Regenboog hebben de leden de gelegenheid gegeven om…

Lees verder!

Workshop “God in de supermarkt”

Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent dan dat gekke keurmerk precies? Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. Bij…

Lees verder!

Kerkdiensten zondag 2 februari

Zondag 2 februari worden er drie kinderen gedoopt. We starten om 10.45 en ds. Pieter Both leidt de dienst. Mees Meijers, Seth van der Meer en Amélie Polet worden gedoopt. Vanavond is er een Lifeline jongerendienst. Lennart van der Vegt spreekt in deze dienst die om 19.00 uur begint. Zondag 9 februari leidt ds F…

Lees verder!

Lifeline

Wanneer je christen bent dan krijg je soms de meest bijzondere reacties wanneer je vertelt dat je ook wel eens twijfelt. ‘Mag dat dan?’ Hoor je niet alles zeker te weten?’ ‘Dan ben je zeker christen omdat je van je ouders mee naar de kerk moet.’ Al deze reacties laten zien dat mensen vaak niet…

Lees verder!